Czy niezależne pisma emigracyjne mogą zmienić rzeczywistość polskiej diaspory?

Authors

  • Jolanta Chwastyk‑Kowalczyk Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.15

Keywords:

Polish press on Exile XX‑XXI c., Polish Daily and Soldier’s Daily, The New Time

Abstract

Can independent emigration press change the reality of Polish diaspora?

The article analyses the subject of utilizing the potential of the columns of the independent Polish press and the internet to consolidate the emigration environment in order to preserve their national identity and improve their living standards abroad. It compares the social activities and the articles of the “Polish Daily and Soldier’s Daily” – the organ of the “steadfast” generation with similar activities of the independent periodical “The New Time”, which is issued in London from the year 2006 to the present day and serves as the representative of Polish intelligence abroad.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jolanta Chwastyk‑Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Profesor UJK w Kielcach. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej polem badawczym jest prasa wychodźcza i emigracyjna, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Autorka około 100 artykułów naukowych oraz czterech publikacji zwartych: „Bluszcz” w latach 2918‑1939. Tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury (Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003), Londyński „Dziennik Polski” 1940‑1943 (Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005), Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944‑1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych (Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno‑Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008), Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno‑Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2011). Członek Komisji Prasoznawczej PAN Oddział Kraków, profesor krajowy PUNO, wicedyrektor krajowego Instytutu Kultury Europejskiej PUNO. Redaktor naczelny „Zeszytów Naukowych PUNO” w Londynie, współredaktor „Rocznika Bibliologiczno‑Prasoznawczego” [4 pkt], członek Rady Naukowej „Przeglądu Polsko‑Polonijnego” [5 pkt]. Brała czynny udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, których tematyka obejmuje medioznawstwo, politologię, socjologię, historię, bibliologię, pedagogikę. Prowadzi tematyczne seminaria magisterskie i doktoranckie o tematyce emigracyjnej na UJK oraz PUNO.

References

₤ 6200 z SPK na zakład o.o. Marianów w Fawley Court, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1956, nr 173.

|25‑lecie Gimnazjum polskiego w Fawley Court, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1979, nr 121.

|400‑lecie św. Stanisława Kostki na Zielone Święta w Fawley Court, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1968, nr 87.

Agnosiewicz M., Społeczeństwo informacyjne, [online] http://www.racjonalista.pl/kk.php/d,254, 18 I 2010.

Apel abpa J. Gawliny o pomoc dla gimnazjum ks. Marianów, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1959, nr 227.

Apel gen. K. Sosnkowskiego. Społeczna pomoc księży Marianów w Fowley Court, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1956, nr 113.

Axel Springer Polska starts trials for the introduction of the Polish news paper FAKT In Great Britain and Ireland, 19 IX 2008, [online] http://www.axelspringer.de/en/presse/Axel‑Springer‑Polska‑starts‑trials‑for‑the‑introduction‑ofthe Polish‑newspaper‑FAKT‑in‑Great‑Britain‑and‑Ireland_272224.html, 16 III 2012.

Bator M., Stracone pokolenie. Łączcie się!, „Gazeta Wyborcza” 2010, 7 IV.

Bazarnik T., Etap pierwszy; ZWYCIĘSTWO!, „Nowy Czas” 2012, nr 6 (183).

Bazarnik T., Ostatni taki piknik, „Nowy Czas” 2009, nr 11 (127).

Bazarnik T., Spoczywaj na wieki?, „Nowy Czas” 2012, nr 4 (181).

Bazylewicz J., Polskie wychowanie na emigracji, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1980, nr 276.

Błachinia A., Internet – wróg czy przyjaciel?, [w:] WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, red. A. Dytman‑Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2008.

Bober W. J., Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Warszawa 2008, Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo.

Bor T., Gimnazjum męskie powstaje pod Henley, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1953, nr 274.

Bryndza W., O Muzeum ojca Józefa Jarzębowskiego, „Nowy Czas” 2010, nr 1 (137).

Chwastyk‑Kowalczyk J., Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, Kielce 2011.

Chwastyk‑Kowalczyk J., Londyński „Dziennik Polski” 1940‑1943, Kielce 2005.

Chwastyk‑Kowalczyk J., Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944‑1989.

Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce 2008.

Chwastyk‑Kowalczyk J., Polskie portale internetowe oraz tygodniki w wersji elektronicznej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii, „Media i Społeczeństwo” 2011, nr 1.

Chwastyk‑Kowalczyk J., Sposoby e‑komunikowania społeczności polskiej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii, „Respectus Philologicus” 2011, nr 19 (24).

Chwastyk‑Kowalczyk J., Sposoby e‑komunikowania społeczności polskiej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii jako przedłużenie krajowego systemu medialnego, [w:] Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów, red. R. Sierocki, M. Sokołowski, Toruń 2011, Komunikacja Społeczna, Komunikacja Medialna, Komunikacja Sieci.

Cywińska K., Skóra na niedźwiedziu, „Nowy Czas” 2012, nr 5 (182).

Czarnecki P., Etyka mediów, Warszawa 2008.

Czechowiczowa Z., Wielkanoc w Fawley Court, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1989, nr 88.

Diagnoza społeczna 2009, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2009, [online] http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf, 6 V 2010.

Drobniak P., Było, nie ma, „Cooltura. Polish Weekly Magazine” 2010, nr 2.

Drwęski A., Nazaretanki w obozie Foxley, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr 3.

Duża Polska małych dziewczynek, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1959, nr 124, s. 3.

Fawley Court – koniec, „Cooltura. Polish Weekly Magazine” 2012, nr 43 (449).

Fawley Court – Polonia needs you, „Nowy Czas” 2010, nr 16 (152).

Fawley Court (przewodnik), wyd. i oprac. A. Jacewicz, Londyn 1977.

Fawley Court – Return of Vlad!…… and other matters, „Nowy Czas” 2010, nr 17 (153).

Fowley Court u progu Nowego Roku, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1980, nr 310.

Fawley forever! The fight starts here!, „Nowy Czas” 2010, nr 5 (141).

Gdzie są rzeźby z Fawley Court?, „Nowy Czas” 2010, nr 18 (154).

Gilbert C., A Dilemma In Response: Examining the Newspaper Industry’s Response to the Internet, Cambridge 2001. DOI: https://doi.org/10.5465/apbpp.2001.6123173

Goczkowski W., Komu potrzebny jest Fawley Court?, „Nowy Czas” 2008, nr 15 (80).

Goławski M., 10‑letni dorobek i plany PMS, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1964, nr 77.

Goławski M., Konwent św. Rodziny w Pitsford, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1966, nr 77.

Goławski M., Zamknięcie szkoły dla dziewcząt sióstr Nazaretanek, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1984, nr 54.

Grochowska M., Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, Warszawa 2009, Autorytety.

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.

„Henley Standard” pisze…, „Nowy Czas” 2010, nr 5 (141).

„Henley Standard” pisze…, „Nowy Czas” 2010, nr 10 (146).

Iglicka K., Stracone pokolenie, „Gazeta Wyborcza” 2010, 9 III.

Informacja w sieci. Problemy, metody, technologie, red. B. Sosińska‑Kalata, E. Chuchro,

W. Daszewski, Warszawa 2006, Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 85.

Irlandczycy o Fawley Court („The Irish Times”, 4 XI 2011 r.), „Nowy Czas” 2011, nr 18 (175).

Jastrzębski J., Na rynku wartości. O mediach i etyce dziennikarskiej, Wrocław 2009, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3139.

Jastrzębski K., Dokumenty zdrady – uzupełnienie, „Nowy Czas” 2011, nr 5 (162).

Jastrzębski K., Fawley Court i Stolica Apostolska, „Nowy Czas” 2011, nr 8 (165).

Jastrzębski K., Raport Koła Byłych Wychowanków Fawley Court, „Nowy Czas” 2010, nr 3 (139).

Jastrzębski K. Secretary FCOB, Who really owns Fawley Court?, „Nowy Czas” 2011, nr 3 (160).

Karol B., Fawley Court w oczach Brytyjczyków, „Nowy Czas” 2008, nr 32 (97).

Karol B., Fawley Court w oczach Brytyjczyków, „Nowy Czas” 2009, nr 8 (124).

Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, „Nowy Czas” 1980, nr 271.

Konferencja nauczycielstwa w Fawley Court, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1980, nr 271.

Kowalik J., Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku, t. 1‑5, Lublin 1976‑1988.

Kowalik J., Czasopiśmiennictwo, [w:] Literatura polska na obczyźnie 1940‑1960, red. T. Terlecki, t. 2, Londyn 1965.

Kulturowe instrumentarium wolności. Etyka i prawo, red. R. Paradowski, Poznań 2005.

Lipiński H., Muzeum Księży Marianów im. Ojca Józefa Jarzębowskiego w Fawley Court, [w:] Polska poza Polską. Sprawozdanie z III Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie, red. K. Rowiński, Londyn 1998, Prace III Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie, t. 3. List otwarty w sprawie Fawley Court, „Nowy Czas” 2009, nr 2 (118).

listy@nowyczas.co.uk, K. Dulak‑Kulej,

K. Brzozowski, „Nowy Czas” 2008, nr 22 (87).

listy@nowyczas.co.uk, O. Hulacki, „Nowy Czas” 2008, nr 14 (79).

listy@nowyczas.co.uk, R. Lawman, „Nowy Czas” 2010, nr 5 (141).

listy@nowyczas.co.uk, Z. Mieczkowski, „Nowy Czas” 2008, nr 16 (81).

listy@nowyczas.co.uk, D. Reutt, „Nowy Czas” 2008, nr 20 (85).

listy@nowyczas.co.uk, D. Reutt, „Nowy Czas” 2009, nr 3 (119).

List do Redakcji, J. Śniadecki, „Nowy Czas” 2012, nr 3 (180).

Listy do redakcji, H. Świderska, „Nowy Czas” 2010, nr 6 (142).

Los Fawley Court nie jest jeszcze przesądzony, „Nowy Czas” 2008, nr 7 (72).

(M. s.), Szkoła miłości ojczyzny. U Marianów pod Hereford, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1953, nr 28.

Majcherczyk M., Szacunek i pamięć, „Nowy Czas” 2012, nr 6 (183).

Malevski M., Dokument zdrady, „Nowy Czas” 2010, nr 11 (147).

Malevski M., Fawley Court – A Poisoned Chalice, „Nowy Czas” 2011, nr 2 (179).

Malevski M., Fawley Court High Court: An Absolute Steal, „Nowy Czas” 2011, nr 13 (170).

Malevski M., Fawley Court, i potęga nowej Polonii, „Nowy Czas” 2011, nr 19 (176).

Malevski M., Fawley Court jest naszym dziedzictwem!!!, „Nowy Czas” 2012, nr 3 (180).

Malevski M., Fawley Court – The Living Stones Enterprise. Where is the Fawley Court Apostolate Centre?, „Nowy Czas” 2011, nr 2 (159).

Malevski M., Fawley Court – mały krok do przodu, „Nowy Czas” 2010, nr 8 (144).

Malevski M., Fawley Court naszym dziedzictwem, „Nowy Czas” 2011, nr 12 (169).

Malevski M., Fawley Court our little piece of heaven, our rights of way, „Nowy Czas” 2011, nr 4 (161).

Malevski M., Fawley Court or Lower Bultingham, here even the dead Fear for their Lives!, „Nowy Czas” 2011, nr 1 (158).

Malevski M., Fawley Court – the Polish Embassy in London celebrates the 85th birthday of dr Zbigniew Pelczyński, „Nowy Czas” 2010, nr 19 (155).

Malevski M., Fawley Court – Pytania. Gdzie są odpowiedzi?, „Nowy Czas” 2011, nr 14 (171).

Malevski M., Fawley Court – Reductio ad Absurdum… The Bizarre, the Macabre… and the SAD, „Nowy Czas” 2011, nr 17 (174).

Malevski M., Fawley Fawley Court –Their haven, our peaceful unchallenged public rights, to walks, pathways and undisturbed saunters, to our meandering river, „Nowy Czas” 2011, nr 7 (164).

Malevski M., Fawley Court – walczymy do zwycięstwa o nasz raj na ziemi, „Nowy Czas” 2011, nr 16 (173).

Malevski M., Fawley Court, Where’s the Resolution, „Nowy Czas” 2010, nr 20 (158).

Malevski M., Fawley Court – World Famous Fallen Giant Treasure Disappeared from Fawley Court, „Nowy Czas” 2010, nr 18 (154).

Malevski M., From Fawley Court to Ognisko, „Nowy Czas” 2012, nr 5 (182).

Malevski M., From Victorious Ognisko back to…, „Nowy Czas” 2012, nr 6 (183).

Malevski M., It is really „Christian Values” England?, „Nowy Czas” 2012, nr 1 (178).

Malevski M., Komu wierzyć… komu ufać…?, „Nowy Czas” 2011, nr 6 (163).

Malevski M., Marian Trustee Wojtek Jasiński Resigns, „Nowy Czas” 2011, nr 15 (172).

Malevski M., More mysteries revealed…, „Nowy Czas” 2011, nr 8 (165).

Malevski M., Silent, Joyons night at Fawley Court, „Nowy Czas” 2011, nr 20 (177).

Malevski M., Walka z Krzyżem, walka o Krzyż, „Nowy Czas” 2011, nr 9 (166).

Malevski M., Who and what is on Trial?, „Nowy Czas” 2012, nr 4 (181).

Malevski M., Zielone Świątki w Fawley Court, „Nowy Czas” 2011, nr 11 (168).

Małkiewicz G., Doczesne działania, „Nowy Czas” 2010, nr 4 (140).

Małkiewicz G., Na czasie, „Nowy Czas” 2010, nr 2 (138).

Małkiewicz G., Na czasie, „Nowy Czas” 2012, nr 6 (183).

Małkiewicz G., Ognisko Nasze to więcej niż klub…, „Nowy Czas” 2012, nr 5 (182).

Małkiewicz G., Po co nam dziedzictwo narodowe?, „Nowy Czas” 2009, nr 10 (126).

Małkiewicz G., Spoczywaj w spokoju…, „Nowy Czas” 2010, nr 16 (152).

Małkiewicz G., Wstrzymana ekshumacja, „Nowy Czas” 2010, nr 5 (141).

Marianie wezwali policję… Szkoda, że nie do siebie!, „Nowy Czas” 2011, nr 10 (167).

Meyer S., Muzeum Broni Polskiej w Fawley Court, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1968, nr 103.

Mitura K., Sprzedaży Fawley Court ciąg dalszy, „Nowy Czas” 2009, nr 16 (132).

Nowak J. S., Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, [online] http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne‑geneza_i_definicje.pdf, 18 I 2012.

Onyszkiewicz A. J., Ostatnia droga o. Józefa Jarzębowskiego w Fawley Court 26 IX 64, „Orzeł Biały” 1964, nr 3 (1150).

Petycja do Parlamentu, „Nowy Czas” 2011, nr 17 (174).

Pierwszy rok Fawley Court. Gimnazjum oo. Marianów czeka na 100 uczniów, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1954, nr 248.

Piloti, Private Eye, przeł. T. Bazarnik, „Nowy Czas” 2010, nr 1 (137).

Piloti, „Private Eye”, przeł. T. Bazarnik, „Nowy Czas” 2010, nr 7 (143).

Piloti, „Private Eye”, przeł. T. Bazarnik, „Nowy Czas” 2011, nr 14 (171).

Piloti, „Private Eye”, przeł. T. Bazarnik, „Nowy Czas” 2012, nr 3 (180).

Pitsford powstał bez niczyjej pomocy – Szkoła Sióstr Nazaretanek, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1959, nr 125.

Płazak W., Nowe oblicze Fawley Court, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1986, nr 193.

Płazak W., Zagrożona polska szkoła w Fawley Court, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1986, nr 20.

Podróżnik K., W walce o fundusz Gimnazjum w Fawley Court, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1968, nr 283.

Polska szkoła internatowa w Pitsford, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1954, nr 123.

Portret internauty, oprac. M. Felisiak, M. Wenzel, Warszawa 2009, [online] http://www.cbos.pl/SPISKOM.PL/2009/K_033_09. PDF, 6 V 2010.

Radzik T., Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945‑1990), Lublin 1991.

Rafa J., Co to jest społeczeństwo informacyjne?, [online] http://www.wsp.krakow.pl/papers/spolinf.html, 18 I 2010.

Romanowski M., Wolność słowa w mediach elektronicznych, Warszawa 2003.

R. P., Wojsko i szkoła, „Orzeł Biały” 1955, nr 6 (657).

Rzegocki A., Dajmy szansę Ognisku, „Nowy Czas” 2012, nr 6 (183).

Sala w Gimnazjum Polskim o. Marianów, „Orzeł Biały” 1955, nr 4 (65).

Skrzypiec M., Bez szczegółów, „Nowy Czas” 2008, nr 17 (82).

Skrzypiec M., Druga strona medalu, „Nowy Czas” 2008, nr 16 (81).

Skrzypiec M., Fawley Court pod młotek, „Nowy Czas” 2008, nr 13 (78).

Skrzypiec M., Ksiądz Jasiński o sprzedaży Fawley Court, „Nowy Czas” 2009, nr 1 (117).

Skrzypiec M., Ludzie listy piszą, „Nowy Czas” 2008, nr 18 (83).

Skrzypiec M., Ostatnia majówka, „Nowy Czas” 2008, nr 20 (85).

Skrzypiec M., Ratujmy Fawley Court, „Nowy Czas” 2009, nr 20 (136).

Skrzypiec M., Ratujmy Fawley Court – To jest nasze dziedzictwo, „Nowy Czas” 2009, nr 18 (134).

Stella‑Sawicki M., Przy grobie Ojca Józefa, „Nowy Czas” 2010, nr 17 (153).

Szkoła, o której za mało wiemy, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1953, nr 143.

Szkoła sióstr Nazaretanek – polskie gimnazjum w Pitsford, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1959, nr 223.

Świstak B., Ojciec Józef i Fawley Court, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1989, nr 292.

Tarnawska‑Busza C., Święto patrona młodzieży. Zjazd Polaków u ks. Marianów, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1968, nr 139.

Tarnawska‑Busza C., U Marianów w Fawley Court, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1986, nr 189.

Użytkownicy informacji elektronicznej, red. M. Kocójowa, Kraków 2000, Materiały Edykacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 11.

Wacławczyk W., Idea wolności słowa Johna Miltona, Toruń 2008.

Wacławczyk W., Wolność słowa. Wybrane zagadnienia, Toruń 2009.

Wolność słowa, [hasło w:] http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2537413, 14 XII 2009.

Wspólnym wysiłkiem emigracji powstaje nowy gmach szkoły księży Marianów, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1960, nr 24.

Wyniki egzaminów GCE w Fawley Court, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1977, nr 217.

Zbiórka na pomoc polskiemu gimnazjum ks. Marianów, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1959, nr 270.

Zielone Świątki w Fawley Court, „Nowy Czas” 2009, nr 9 (125).

Zjazd studentów i absolwentów polskich w Fawley Court, Henley‑on‑Thames, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1960, nr 95.

Z. R., Szkoła polska o.o Marianów w Henley, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1954, nr 58.

Downloads

Published

2013-08-14

How to Cite

Chwastyk‑Kowalczyk, Jolanta. 2013. “Czy niezależne Pisma Emigracyjne Mogą Zmienić rzeczywistość Polskiej Diaspory?”. Politeja 10 (3(25):229-46. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.15.

Issue

Section

Articles