Ewolucja technologiczna w mediach a proces zmian społeczno-kulturalnych i ich wpływ na prasę w Polsce

Authors

  • Marta Polaczek‑Bigaj Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.31

Keywords:

press, Internet, technological development, transformation, media

Abstract

The technological evolution of the media and the process of socio‑cultural changes and their impact on the press in Poland

System transformation, which has been performed after year 1989, has started process of violent changes in each domain of life in Poland. It has allowed on economy freedom that has contributed to intensive technological evolution. This process had key meaning for development, but especially for modification of Polish press market. On the one hand we observe pluralism among press titles which has brought immediate growth on this market, but press sector had to face the challenge of competitive media that use technological development to supply their functioning. It’s said not only about the radio and television, but especially about utilization of internet on different surfaces of spheres of media. The present publication is the study of chosen aspects of changes, which have reached and still has place, in the consequence of appearance and employment of newest technical solutions. The author indicate what chances and threats can they give for farthest functioning of press in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marta Polaczek‑Bigaj, Uniwersytet Jagielloński

Absolwentka Politologii oraz Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, asystent w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej, prowadzi badania naukowe z zakresu transformacji mediów w Polsce oraz przekształceń w systemie medialnym w oparciu o czynniki polityczne, prawne, społeczne oraz technologiczne.

References

Balcarczyk J., Prasa internetowa – przybliżenie pojęcia, podstawa prawna, 2008, materiały pokonferencyjne CMWP „Prasa w internecie”, zamieszczone na płycie CD.

Balle F., Médias et sociétés, Paris 1994.

Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998.

Barta J., Markiewicz R., Rejestracja e‑dzienników i czasopism, „Rzeczpospolita” 2007, 9 X.

Chruściak R., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym, Warszawa 2007.

Czarny‑Drożdżejko E., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r. (IV KK 174/07), „Przegląd Prawa Publicznego” 2008, nr 9.

DeFleur M. L., Theories of Mass Communication, New York 1966.

Dobosz I., Prawne aspekty transformacji w mediach, [w:] Polskie media w jednoczącej się Europie. Szanse i wyzwania, red. I. Dobosz, B. Zając, Kraków 2006.

Dobosz I., Rejestracja dzienników i czasopism jako ograniczenie wolności polskiej prasy, [w:] Media a demokracja, red. L. Pokrzycka, W. Mich, Lublin 2007.

Duke S., Gazetowy bój o życie w sieci: Jaka jest przyszłość prasy w internecie?, przeł. Z. Mach, „Polska Times” 2012, 1 V, [online] http://www.polskatimes.pl/artykul/565389,gazetowy‑boj‑o‑zycie‑w‑sieci‑jaka‑jest‑przyszlosc‑prasy‑w‑internecie,id,t.html, 3 IX 2012.

Filas R., Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989‑1999), „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, R. 42, nr 1‑2 (157‑158).

Gardocki L., Strona http://www.sn.pl nie jest dziennikiem ani czasopismem, „Rzeczpospolita” 2007, 6 IX.

Grabowski M., Urbanowicz: Płatna prasa w sieci to dla wydawców konieczność, „Polska Times”, 2010, 29 III, [online] http://www.polskatimes.pl/artyku/238253,urbanowicz‑platna‑prasa‑w‑sieci‑to‑dla‑wydawcow‑koniecznosc,id,t.html, 3 IX 2012.

Januszczyk W., Prasa, dziennik, czasopismo, „Prawo Europejskie w Praktyce” 2012, nr 3(93).

Ogłoszenie Przewodniczącego KRRiT, „Rzeczpospolita” 1993, nr 293.

Patuła A., W czyich rękach prasa?, „Czas Krakowski” 1993, nr 209.

Rogowski Ł., Internet jako nowy wymiar popkultury, Poznań 2004 (praca zaliczeniowa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza).

Schliep K., Prywatyzacja prasy, [w:] Media i dziennikarstwo w Polsce 1989‑1995, red. G. G.

Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep, Kraków 1996.

Szewczyk Ł., Prasa przenosi się do internetu. Coraz więcej płatnych treści online, [online] http://przystanekpolskapl.net/prasa‑przenosi‑sie‑do‑internetu‑coraz‑wiecej‑platnych‑tresci‑online/,3 IX 2012.

Święcka K., Święcki J. S., Dyferencje prawne pojęcia „media”, „Rocznik Nauk Prawnych” 2006, t. 16, nr 1.

Wikariak S., O statusie strony internetowej decyduje prowadzący, „Rzeczpospolita” 2007, 19 IX.

Wyniki Badania PBC za okres kwiecień 2013-wrzesień 2013 r., [online] http://www.pbczyt.pl/ogolnopolskie.html, [brak daty dostępu].

Zaremba M., Prawo Prasowe, ujęcie praktyczne, Warszawa 2007.

Żyszkiewicz K., W przyszłości prasa drukowana stanie się dobrem luksusowym. Po kilkanaście złotych za egzemplarz, „Polska Times” 2012, 30 III, [online] http://www.polskatimes.pl/artykul/543373,w‑przyszlosci‑prasa‑drukowana‑stanie‑sie‑dobrem‑luksusowym‑po‑kilkanascie‑zlotych‑za‑egzemplarz,id,t.html, 3 IX 2012.

Akty prawne i inne regulacje:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 Prawo Prasowe, Dz. U. 1984, nr 5, poz.24.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1989, nr 29, poz. 154.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach sumienia i wyznania, Dz. U. 1989, nr 29, poz. 155.

Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o kontroli publikacji i widowisk, Dz. U. 1989, nr 34, poz. 186.

Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o prawie prasowym, Dz. U. 1989, nr 34, poz. 187.

Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o likwidacji Robotniczej Spółki Wydawniczej „Prasa‑Książka‑Ruch”, Dz. U. 1990, nr 21, poz. 125.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 roku o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, Dz. U. 1990, nr 29, poz. 173.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. 1993, nr 7, poz. 34.

Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa‑Książka‑Ruch”, Dz. U. 2002, nr 188, poz. 1573.

Published

2013-08-14

How to Cite

Polaczek‑Bigaj, Marta. 2013. “Ewolucja Technologiczna W Mediach a Proces Zmian społeczno-Kulturalnych I Ich wpływ Na Prasę W Polsce”. Politeja 10 (3(25):535-54. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.31.

Issue

Section

Articles