Media jako źródło informacji o wymiarze sprawiedliwości

Authors

  • Krystyna Daniel Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.19

Keywords:

wymiar sprawiedliwości, prawo, opinia publiczna, media

Abstract

The Media as the Source about Administration of Justice

According to the results of the study one of the most surprising changes that can be observed in the Polish society is a significant decrease of social confidence toward courts. It is worth noticing that society under communism and during the first years after its collapse had a rather positive attitude toward court activity. The explanation of this visible paradox concerning a little social confidence in courts in the post communist Poland is mostly created by the way in which media (television, radio, press and Internet) present court and judges. It should be noted that media very often concentrate on the negative as well as sensational aspects of administration of justice. It is also worth noticing that such not always objective and just evaluation can undermine the social trust toward jurisdiction and thus to the whole social and legal order.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Krystyna Daniel, Uniwersytet Jagielloński

Prof. UJ, prawnik, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2009 r. kierownik Zakładu Dziennikarstwa w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

References

Borucka‑Arctowa M., Komunikacja między sądami a społeczeństwem, [w:] Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, red. M. Borucka‑Arctowa, K. Pałecki, Kraków 2003, Ratio.

Borucka‑Arctowa M., Poglądy na zróżnicowanie społeczne w świetle przepisów prawnych i stosowania prawa, [w:] Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa, red. M. Borucka‑Arctowa, Wrocław 1978.

Czapska J., Wizerunek sądu w opinii społecznej, [w:] Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, red. M. Borucka‑Arctowa,

K. Pałecki, Kraków 2003, Ratio.

Czarnecki P., Etyka mediów, Warszawa 2008.

Dąbala J., Współczesne mass media wobec wartości, [w:] Media studies. Refleksja nad stanem obecnym, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2008.

Drożdż M., Media. Teorie i fikcje, Kielce 2005.

Gierula M., Źródła informacji o prawie i instytucjach stosujących prawa, [w:] Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa, red. M. Borucka‑Arctowa, Wrocław 1978.

Kapuściński R., Lapidarium V, Warszawa 2002.

Macedo S., Cnoty liberalne, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków 1995.

Pleszczyński J., Etyka dziennikarska, Warszawa 2007.

Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Sarnecki, Warszawa 1999, Podręczniki Prawnicze.

Raport z badań, Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, Warszawa 2009 (niepublikowane).

Sąd Najwyższy nad Nergalem, „Gazeta Wyborcza” 2012, 29 X.

Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, red. M. Borucka‑Arctowa, K. Pałecki, Kraków 2003, Ratio.

Sękowska A., Kontakty z wymiarem sprawiedliwości, a opinie na temat sądów, [w:] Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, red. M. Borucka‑Arctowa, K. Pałecki, Kraków 2003, Ratio.

Siedlecka E., Sądy niegodne zaufania ale raczej przyjazne, „Gazeta Wyborcza” 2013, 21 I.

Sojka M., Kontakty obywateli z instytucjami wymiaru sprawiedliwości a ocena decyzji wydawanych przez te instytucje, [w:] Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa, red. M. Borucka‑Arctowa, Wrocław 1978. http://www.straz.gov.pl/page/index, 15 X 2012.

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.

de Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, przeł. B. Janicka, M. Król, Kraków 1996, Demokracja. Filozofia i praktyka, t. 2.

Torczyńska‑Jarecka M., Wizja społeczeństwa i prawa w środkach masowego przekazu, [w:] Media studies. Refleksja nad stanem obecnym, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2008.

Wyniki sondażu CBOS, „Rzeczpospolita” 1998, 13 II.

Akty prawne i inne regulacje:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 87, poz. 483 ze zm.

Downloads

Published

2013-08-14

How to Cite

Daniel, Krystyna. 2013. “Media Jako źródło Informacji O Wymiarze sprawiedliwości”. Politeja 10 (3(25):315-27. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.19.

Issue

Section

Articles