Symbolika przestrzeni miejskiej a symbol w przestrzeni publicznej

Authors

  • Ilona Dardzińska Sopot University of Applied Science, Sopot

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.11

Keywords:

symbolism, symbol, space, monuments

Abstract

The Symbolism of Urban Space Versus the Symbol of Public Space

The article presents an original analysis of the symbolism of urban space and types of symbols complementing public space. It describes the symbolism of a space, what creates it, how it can be interpreted and what role it played in the past and now. Extremely interesting examples of symbolic structures in Poland and other European countries are presented. The features and functions of the symbol in the public space are distinguished and its meaning for the recipient is indicated.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ilona Dardzińska, Sopot University of Applied Science, Sopot

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Tytuł doktora uzyskała w 2005 roku za pracę pt. Analiza wybranych zagadnień fundamentowania obiektów zabytkowych. W latach 2005-2013 adiunkt w Instytucie Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Od 1.10.2014 roku adiunkt na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Geodezji w Wyższej Szkole Inżynierii Gospodarki w Słupsku, a od 1.10.2015 do 30.06.2016 dziekan tego Wydziału. Od 1.10.2016 roku adiunkt na Wydziale Architektury SSW, a od 1.10.2019 Prodziekan Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki Sopockiej Szkoły Wyższej. Zainteresowania naukowe: historia i teoria architektury w kontekście estetyki oraz badań archeologicznych i konserwatorskich, historia malarstwa i sztuki użytkowej.

References

Chmielewski J.M., Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy, Warszawa 2016.

Chmielowska A., Obraz północnowłoskich ulic w prawie i przestrzeni XIII-wiecznej Bolonii, „Quart” 2014, nr 1(31), s. 3-24.

Dardzińska I., Kształtowanie się wnętrz w przestrzeni publicznej, „Zeszyty Artystyczne Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” 2019, nr 3(36), s. 225-237.

Dolistowska M., Miasta wielokrotnego zapisu. Ikonosfera nowych przestrzeni tożsamości, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2010, R. 107, z. 15, cz. 2, s. 57-60.

Djukic A., Publiczna przestrzeń ulicy – przekształcenie i ulepszenie tożsamości, „Czasopismo Techniczne” 2008, z. 2-A, s. 139-150.

Faryna-Paszkiewicz H., Geometria wyobraźni. Szkice o architekturze dwudziestolecia międzywojennego, Gdańsk 2003.

Friedrich J., Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII wieku, Gdańsk 1997.

Golka M., Socjologia kultury, [w:] Socjologia kultury, red. P. Sztompka, seria „Wykłady z Socjologii”, t. 5, Warszawa 2007.

Gutowski B., Genius loci wobec tożsamości miast współczesnych, [w:] Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, red. B. Gutowski. Materiały konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, XII 2007.

Hall E.T., Ukryty wymiar, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, cz. 1: Wiedza o kulturze, Warszawa 1998.

Kalitko K., Architektura między materialnością a wirtualnością, Poznań 2005.

Kohlstedt K., Ville radieuse: Le Corbusier’s Funcjonalist Plan for a Utopian „Radiant City”, [online] https://99percentinvisible.org/article/ville-radieuse-le-corbusiers-functionalist-planutopian-radiant-city/.

Koschany R., Miasto-palimpsest. Semiotyczna interpretacja Czerniowiec, „Polonistyka. Innowacje” 2019, nr 9, s. 65-82, https://doi.org/10.14746/pi.2019.9.5.

Lasocki M., Elementy krajobrazu miasta przyszłości, [w:] Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości – między przełomem a kontynuacją, red. J.W. Kwiatkowski, Warszawa 2012.

Lynch K., The Image of the City, Cambridge, Mass 1960.

Łotman J., Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2008.

Machtyl K., Koncentryczność. Wieczność miasta w świetle semiotyki kultury, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein – Fenomen wieczności” 2016, nr 15, s. 257-268.

Michałowska M., Transdyscyplinarne podstawy kulturowych studiów miejskich, [w:] Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie, red. E. Rewers, seria „Zeszyty Narodowe Centrum Kultury”, Warszawa 2014.

Muzeum Guggenheima w Bilbao, [online] https://architectu.pl/aktualnosci/Muzeum-Guggenheima-w-Bilbao.

Prośniewski B., Gust nasz pospolity, Warszawa 2014.

Rewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.

Schmid B., Die Beischläge in der Jopengasse in Danzig, „Die Denkmalpflege” 1906, nr 4.

Sołtysik M.J., Czynnik kompozycji w mieście historycznym i w mieście współczesnym, [w:] Miasto historyczne w dialogu ze współczesnością, red. J. Bogdanowski, Gdańsk 2002.

Stopa M., Brykczyński J., Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy, Warszawa 2013, t. 1 i 2.

Tarkowska A., Sekrety Gdańska, Łódź 2018.

Twardowski M., Wieże mieszkalne, „Monografie Politechniki Krakowskiej”, seria „Architektura”, Kraków 2017.

Urbański W., Architektura mieszczańska śródmieścia Gdańska w kontekście kształtowania się obywatelskich i instytucjonalnych form opieki nad zabytkami, [w:] Kamienica w krajach Europy Północnej, red. M.J. Sołtysik, Gdańsk 2004.

Wallis M., Wybór pism estetycznych, Kraków 2004.

Węcławowicz-Gyurkovich E., Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich, Kraków 2018.

Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 1972.

Yates F.A., Art of Memory, Chicago 1966.

Downloads

Published

2021-12-15 — Updated on 2022-02-25

Versions

How to Cite

Dardzińska, Ilona. (2021) 2022. “Symbolika Przestrzeni Miejskiej a Symbol W Przestrzeni Publicznej”. Politeja 18 (5(74):177-92. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.11.