Pomiędzy syndromem ekonomicznego progresywizmu a dekompozycją procesów politycznych

Authors

  • Janusz Golinowski Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.10

Keywords:

neoliberal way of development, political order, crisis, globalization of financial flow

Abstract

BETWEEN THE SYNDROME OF ECONOMIC PROGRESSIVISM AND DECOMPOSITION POLITICAL PROCESSES

The article discusses the issue of the modernizing practices’ crisis, which arises at the very foundations of the political order. Changes in world development expose nuances and ambivalences of contemporary politics. Technical development of information transmission, transport, telecommunication and computerization as well as the globalization of financial flow, and an increasing number of foreign investors all create new conditions for changes on the levels of economy and politic system. The coronavirus pandemic compels us to reassess the main risks faced by the world and individual countries. The pandemic has set new requirements for sectors that have a direct impact on living conditions: education, healthcare, labor, recreation, the motivation system, etc.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Janusz Golinowski, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz

Kierownik Katedry Teorii Polityki i Zarzadzania Sferą Publiczną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W swoich zainteresowaniach badawczych skupia się na analizie dotychczasowych trendów rozwoju, identyfikacji barier w obecnych procesach zmian społecznych, charakterystyce warunków stabilności i otwartości na zmiany w nieprzewidywalnym otoczeniu.

References

Amin S., The Ancient World-Systems versus the Modern Capitalist World-System, [w:] The World System. Five Hundred Years or Five Thousand?, red. A.G. Frank, B.K. Gills, London–New York 1993.

Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, przeł. M. Żakowski, Warszawa 2007.

Berezin M., Illiberal Politics in Neoliberal Times. Culture, Security and Populism in the New Europe, Cambridge–New York 2009.

Beyme K. von, Współczesne teorie polityczne, przeł. J. Łoziński, Warszawa 2007.

Brenner N., Peck J., Theodore N., After Neoliberalization?, „Globalizations” 2010, vol. 7, nr 3, https://doi.org/10.1080/14747731003669669. DOI: https://doi.org/10.1080/14747731003669669

Brown W., Undoing the Demos. Neoliberalism’s Stealth Revolution, New York 2015, https://doi.org/10.2307/j.ctt17kk9p8. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt17kk9p8

Bruff I., The Rise of Authoritarian Neoliberalism, „A Journal of Economics, Culture & Society” 2014, vol. 26, nr 1, https://doi.org/10.1080/08935696.2013.843250. DOI: https://doi.org/10.1080/08935696.2013.843250

Brzeziński Z., Strategic Vision. America and the Crisis of Global Power, New York 2012.

Chang H.-J., 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, przeł. B. Szelewa, Warszawa 2010.

Davis J.B., The Turn in Economics. Neoclassical Dominance to Mainstream Pluralism, „Journal of Institutional Economics” 2006, vol. 2, nr 1, https://doi.org/10.1017/S1744137405000263. DOI: https://doi.org/10.1017/S1744137405000263

Duménil G., Lévy D., The Crisis of Neoliberalism, Cambridge, MA 2011.

Dunne T., McDonald M., The Politics of Liberal Internationalis, „International Politics” 2013, vol. 50, nr 1, https://doi.org/10.1057/ip.2012.25. DOI: https://doi.org/10.1057/ip.2012.25

Dwa tysiące najbogatszych ma tyle, co 4,6 miliarda najbiedniejszych ludzi na świecie, Business Insider, 20 I 2020, [online] https://businessinsider.com.pl/finanse/mala-grupa-najbogatszych-ma-tyle-co-46-miliarda-najbiedniejszych-raport-oxfam/43yd98t.

Eagleton T., Po co nam kultura?, przeł. A. Górny, Warszawa 2012.

Eeckhout J., The Profit Paradox. How Thriving Firms Threaten the Future of Work, Princeton 2021, https://doi.org/10.1515/9780691222769. DOI: https://doi.org/10.1515/9780691222769

Ferguson N., Cywilizacja. Zachód i reszta świata, przeł. P. Szymor, Kraków 2013.

Filipowicz S., O fundamentalnej roli interpretacji, „Politeja” 2015, vol. 12, nr 4 (36), https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.12. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.12

Frydman R., Goldberg M.D., Mechaniczne rynki a świat realny. Wahania cen aktywów, ryzyko i rola państwa, przeł. T. Krzyżanowski, Warszawa 2013.

Goh E., Contesting Hegemonic Order. China in East Asia, „Security Studies” 2019, vol. 28, nr 3, https://doi.org/10.1080/09636412.2019.1604989. DOI: https://doi.org/10.1080/09636412.2019.1604989

Golinowski J., Kryzys narracji w nowoczesnej polityce Zachodu, „Teoria Polityki” 2018, nr 2.

Golinowski J., Państwo wobec darwinistycznych tendencji współczesnej gospodarki, „Transformacje” 2019, nr 1-2 (100-101).

Guéhenno J.M., The End of the Nation-State, Minnesota 2000.

Harvey D., Neoliberalizm. Historia katastrofy, przeł. J.P. Listwan, Warszawa 2008.

Ikenberry G.J., Liberal Leviathan. The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order, Princeton 2011, https://doi.org/10.1515/9781400838196. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400838196

Ikenberry G.J., The End of Liberal International Order?, „International Affairs” 2018, vol. 94, nr 1, https://doi.org/10.1093/ia/iix241. DOI: https://doi.org/10.1093/ia/iix241

Keohane R.O., Twenty Years of Institutional Liberalism, „International Relations” 2012, vol. 26, nr 2, https://doi.org/10.1177/0047117812438451. DOI: https://doi.org/10.1177/0047117812438451

Kotz D., The Financial and Economic Crisis of 2008. A Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism, „Review of Radical Political Economics” 2009, vol. 41, nr 3, https://doi.org/10.1177/0486613409335093. DOI: https://doi.org/10.1177/0486613409335093

Krugman P., Arguing with Zombies. Economics, Politics, and the Fight for a Better Future, New York 2020.

Kukliński A., Megaspaces of the XXI Century. A Problem-Oriented Study, [w:] Reconfiguration of the Global Scene and the Megaspaces of the XXI Century, red. P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber, Warsaw 2012.

Luttwak L., From Geopolitics to Geo-economics. Logic of Conflict, Grammar of Commerce, „National Interest” 1990, nr 20.

Mahbubani K., The Great Convergence. Asia, the West, and the Logic of One World, New York 2013. DOI: https://doi.org/10.37513/ciar.v6i2.436

Mahbubani K., The New Asian Hemisphere. The Irresistible Shift of Global Power to the East, New York 2008.

Mahmoo M., Global Debt Crisis. Challenging Times Ahead, „The Financial Express” 2021, 17 IV, [online] https://thefinancialexpress.com.bd/views/global-debt-crisis-challengingtimes-ahead-16192435559.

Mavelli L., Neoliberalism as Religion. Sacralization of the Market and Post-truth Politics, „International Political Sociology” 2020, vol. 14, nr 1, https://doi.org/10.1093/ips/olz021. DOI: https://doi.org/10.1093/ips/olz021

Nye J.S., What Really Matters in the Sino-American Competition?, Project Syndicate, 6 XII

, [online] https://www.project-syndicate.org/commentary/us-china-competition-technology-alliances-by-joseph-s-nye-2021-12.

O’Rourke L.A., Covert Calamities. American-Backed Covert Regime Changes and Civil War, „Canadian Foreign Policy Journal” 2017, vol. 23, nr 3, https://doi.org/10.1080/1192642 2.2017.1359643 DOI: https://doi.org/10.1080/11926422.2017.1359643

Orrell D., Economyths. How the Science of Complex Systems is Transforming Economic Thought, London 2010.

Overbeek H., Apeldoorn B. van, Neoliberalism in Crisis, Basingstoke 2012, https://doi.org/ 10.1057/9781137002471. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137002471

Overeem P., Compromise, Value Pluralism, and Democratic Liberalism, [w:] Compromise and Disagreement in Contemporary Political Theory, red. C.F. Rostbøll, T. Scavenius, New York 2017, https://doi.org/10.4324/9781315317823-8. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315317823-8

Pandora Papers. Biggest Ever Leak of Offshore Data Exposes Financial Secrets of Rich and Powerful, „The Guardian” 2021, 3 X, [online] https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-ofrich-and-powerful.

Robinson W.I., The Great Recession of 2008 and the Continuing Crisis. A Global Capitalism Perspective, „International Review of Modern Sociology” 2012, vol. 38, nr 2.

Rodrik D., Beware Economists Bearing Policy Paradigms, Project Syndicate, 11 V 2021, [online] https://www.project-syndicate.org/commentary/economic-policy-must-abandon-universal-paradigms-by-dani-rodrik-2021-05?barrier=accesspaylog.

Rodrik D., Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the “World Bank’s Economic Growth in the 1990s. Learning from a Decade of Reform”, „Journal of Economic Literature” 2006, vol. 44, nr 4, https://doi.org/10.1257/jel.44.4.973. DOI: https://doi.org/10.1257/jel.44.4.973

Rodrik D., Industrial Policy, Innovation and Global Rules, „The Financial Express” 2020, 30 XI, [online] https://thefinancialexpress.com.bd/views/industrial-policy-innovationand-global-rules-1606746257.

Rodrik D., Populism and the Economics of Globalization, „Journal of International Business Policy” 2018, vol. 1, https://doi.org/10.1057/s42214-018-0001-4. DOI: https://doi.org/10.1057/s42214-018-0001-4

Rodrik D., Rządy ekonomii, przeł. G. Kulesza, Warszawa 2019.

Sachs J.D., We Don’t Need the G7, Project Syndicate, 16 VI 2021, [online] https://www.projectsyndicate.org/commentary/g7-has-become-obsolete-and-ineffective-by-jeffrey-d-sachs-2021-06?barrier=accesspaylog.

Schumpeter J.A., Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, przeł. M. Rusiński, Warszawa 1995.

Stiglitz J., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, przeł. A. Szeworski, Warszawa 2007.

Streeck W., Taking Capitalism Seriously. Towards an Institutionalist Approach to Contemporary Political Economy, ,,Socio-Economic Review” 2011, vol. 9, nr 1, https://doi.org/10.1093/ser/mwq028. DOI: https://doi.org/10.1093/ser/mwq028

Szymański W., Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej?, Warszawa 2011.

Tansel C.B., Authoritarian Neoliberalism. Towards a New Research Agenda, [w:] States of Discipline. Authoritarian Neoliberalism and the Contested Reproduction of Capitalist Order, red. C.B. Tansel, London 2017.

Downloads

Published

2022-07-14

How to Cite

Golinowski, Janusz. 2022. “Pomiędzy Syndromem Ekonomicznego Progresywizmu a Dekompozycją procesów Politycznych”. Politeja 19 (2(77):231-52. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.10.