Tożsamość vs uniformizacja (współczesna literatura rosyjska – studium dwóch przypadków)

Authors

  • Katarzyna Duda Jagiellonian University

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.78.01

Keywords:

identity, culture, tradition, human relationships, religion, nature

Abstract

IDENTITY VS UNIFORMIZATION (CONTEMPORARY RUSSIAN LITERATURE – STUDY OF TWO CASES)

The aim of the following article is to consider expressions such as “identity” and “uniformization” which are often used in Russian philosophy as well as in contemporary Russian fiction. Two well-known novels translated into Polish language: “Medea and her Children” by Ludmyla Ulitzkha and “Duchless. A Story about Unreal Man” by Sergiey Minayev were chosen as examples. The first of them takesplace in the 1970’s, whereas the second one is set in the present day. In both cases identity is considered in the context of human relationships and the attitude to other people and at the same time to culture and tradition. Identity is usually based on certain determinants. These are: faith in God, the respect for different confessions, proximity to the nature, care for preservation of heritage including memory about the past and native language. Medea follows this hierarchy of values in her life. The identity of an anonymous hero of Minayev’s book was destroyed by globalizing processes, uniformization, boredom and by addiction to the Internet.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Katarzyna Duda, Jagiellonian University

PhD researcher at Monash University (Australia), who holds titles of Master of Laws and Master of International Relations with First Class Honours at the Jagiellonian University (Poland). The author has published three books, and nine scientific articles in renowned journals, and is an active participant in over 40 national and international academic conferences. The author is the recipient of the Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund and has extensive international academic experience at Harvard University (USA), University of Washington (USA), Cambridge University (UK), University of Melbourne (Australia), and Antwerp University (Belgium). The author has been awarded the National ‘Student Nobel Prize’, made the Minister’s List for three consecutive years and Dean’s List for four consecutive years. The author is also a lawyer, English tutor and qualified mediator, whose expertise includes international economic law, digital law, European Union law, and alternative dispute resolutions (specifically mediation and international investment arbitration).

References

Arnett J.J., The Psychology of Globalization, „American Psychologist” 2002, vol. 57, nr 10, https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.10.774. DOI: https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.10.774

Bendyk E., Internet przekształca podstawy naszej kultury, „Polityka” 2009, 11 VII, [online] https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/295915,1,internet-przeksztalca-podstawy-naszej-kultury.read.

Bauman Z., Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Kraków 2005.

Burdzik T., Między indywidualizmem a zbiorowością – globalizacja a tożsamość, „Horyzonty Wychowania” 2013, vol. 12, nr 24.

Fromm E., Ucieczka od wolności, przeł. O. Ziemilska, A. Ziemilski, Warszawa 1997.

Hellich A., „Bez serc, bez ducha…”, czyli Siergiej Minajew wreszcie po polsku, Niewinni Czarodzieje: studencki portal kulturalny, 1 X 2012, [online] https://niewinni-czarodzieje.pl/bez-serc-bez-ducha-czyli-siergiej-minajew-wreszcie-po-polsku.

Jeszka A., Tożsamość religijna, Laboratorium Wolności Religijnej, [online] https://laboratoriumwolnosci.pl/slownik/tozsamosc-religijna.

Kamiński W., Człowiek dorosły w sytuacjach zagrożenia tożsamości, [w:] Wprowadzenie do andragogiki, red. T. Wujek, Warszawa 1996.

Kondratowicz K., Marshall McLuhan i media jako przedłużenia człowieka (wprowadzenie do teorii McLuhana), [w:] Język i kultura w komunikacji społecznej. Tradycja – teraźniejszość – perspektywy, red. A. Drabina-Różewicz, A. Momot, Wrocław 2018.

Kowalska M., Aleksander Sołżenicyn. Homo sovieticus i człowiek sprawiedliwy, Toruń 2011.

Makowski G., Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Warszawa 2003.

Minajew S., Duchless. Opowieść o nieprawdziwym człowieku, przeł. P. Podmiotło, Warszawa 2012.

Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje, red. Z. Melosik, Poznań 2001.

Nosowicz J.F., Język jako podstawowy element cech kultury narodowej, „Studia Ełckie” 2006, nr 8.

Nowicka J., Kryzys wiary to kryzys tożsamości, Misyjne.pl, 6 XII 2019, [online] https://misyjne.pl/kryzys-wiary-to-kryzys-tozsamosci/.

Suchanek L., Człowiek radziecki i naród radziecki. Eksperyment ideologiczny i etniczny, [w:] Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel Gandolfo, 19-20 sierpnia 1996, red. M. Bobrownicka, L. Suchanek, F. Ziejka, Kraków 1997.

Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław 2008.

Tarkowska J., Mit kobiety w powieści Ludmiły Ulickiej „Medea i jej dzieci”, [w:] Kobieta i/jako inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), red. M. Cymborska-Leboda, A. Gozdek, Lublin 2008.

Ulicka L., Medea i jej dzieci, przeł. R. Bartosik, Warszawa 2004.

Wieczorek D., Nuda to ból duszy, brak wrażeń i sensu, Deon.pl, [online] https://deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/nuda-to-bol-duszy-brak-wrazen-i-sensu,92742.

Zamiatin J., My, przeł. A. Pomorski, Warszawa 1989.

Żyć w zgodzie z naturą, czyli wpływ przyrody na zdrowie człowieka, [online] https://www.amol.pl/zyc-w-zgodzie-z-natura-czyli-wplyw-przyrody-na-zdrowie-czlowieka.

Downloads

Published

2022-11-25

How to Cite

Duda, Katarzyna. 2022. “Tożsamość Vs Uniformizacja (współczesna Literatura Rosyjska – Studium dwóch przypadków)”. Politeja 19 (3(78):5-16. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.78.01.

Issue

Section

Culture and media