Wspólnotowe kultury polityczne Rosji i Chin

Podobieństwa i różnice

Authors

  • Michał Lubina Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.37

Keywords:

China, Russia, Sino-Russian relations, political culture, communitarian

Abstract

The communitarian political cultures of Russia and China. Similarities and differences

Russian‑ Sino relationships are constantly improving which lead a significant amount of scholars to focus on their cultural similarities. This is true particularly to Russian academicians who try to point out civilizational and cultural closeness between Russia and China as a counterweight to the Western model. Indeed, there are some similarities, like predominance of collectivism over individualism and the need for a strong leadership. Nevertheless, if we take the risk of venturing into deeper space of cultural background and take into account not only political issues but also Russia’s and China’s identity and consciousness, then striking differences appear. On this level we can clearly see that similarities between Russia and China are superficial and they exist only on the surface. On the deeper, cultural level, however, those two “civilizations that became countries” have very little in common. They are – as we said – different civilizations incomparable to each other due to several historical, cultural and social reasons. This thesis leads to a conclusion that a successful cooperation and interaction between Russia and China is possible only on political, tactical issues, but there could be no real “melting pot” between them. This does not mean they are bound to conflict, but it clearly shows the artificiality of their “everlasting friendship”. Political conjunctures are bound to change whereas civilizational factors lasts longer and this explains why Russia and China will never become as close as the try to show. For similarities between them are of tactical, political importance, whereas differences are of strategic, ontological nature.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński

Politolog, absolwent rosjoznawstwa i studiów dalekowschodnich UJ. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Pekinie w latach 2009-2010, ekspert w Centrum Studiów Polska-Azja, członek Rady Towarzystwa Doktorantów UJ. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się przede wszystkim szeroko rozumiane relacje między Rosją a Chinami, jak również problematyka Azji Południowo-Wschodniej.

References

Bankowicz M., Niedemokratyzmy, Kraków 2011.
Google Scholar

Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.
Google Scholar

Bułhakow S., Rozmyślania nad religijną naturą inteligencji rosyjskiej, [w:] Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej, przeł. Pajcaw, Warszawa 1986, Biblioteka Krytyczna.
Google Scholar

Diec J., Cywilizacje bez okien. Teoria Mikołaja Danilewskiego i późniejsze koncepcje monadycznych formacji socjokulturowych, Kraków 2002, Prace Katedry Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 5.
Google Scholar

Dmochowski T., Radziecko‑chińskie stosunki polityczne po śmierci Mao Zedonga, Gdańsk 2009.
Google Scholar

Dziak W. J., Bayer J., Mao. Zwycięstwa, nadzieje, klęski, Warszawa 2007.
Google Scholar

Garlicki J., Noga‑Bogomilski A., Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2004.
Google Scholar

Gawlikowski K., Demontaż komunizmu w Chinach i w Rosji, „Azja‑ Pacyfik” 1999, t. 2. DOI: https://doi.org/10.15804/ap199919
Google Scholar

Gawlikowski K., Dwie drogi odchodzenia od komunizmu: Rosja i Chiny, [w:] Rosja-Chiny. Dwa modele transformacji, red. R. Paradowski, K. Gawlikowski, Toruń 2001.
Google Scholar

Gawlikowski K., O komunizmie w Europie i Azji uwag kilka, [w:] Rosja-Chiny. Dwa modele transformacji, red. R. Paradowski, K. Gawlikowski, Toruń 2001.
Google Scholar

Góralczyk B., Pekińska wiosna 1989. Początki ruchu demokratycznego w Chinach, Warszawa 1999.
Google Scholar

Janowski K., Kultura polityczna, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2004.
Google Scholar

Haliżak E., Zmiana układu sił USA‑ Chiny a transformacja porządku międzynarodowego, Warszawa 2005, Żurawia Papers, z. 7.
Google Scholar

Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawa 1997, Spectrum.
Google Scholar

Komorow A., O Rossijskoj nacionalnoj ideje, Duchowoje Nasliedie. Analitika, [online] http://www.nasled.r/analit/vnutr/4_02.HTM.
Google Scholar

Landes D. S., Bogactwo i nędza narodów. Dlatego jedni są bogaci, a inni tak ubodzy, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2008, Spectrum.
Google Scholar

Miasnikow W. S., Rossija i Kitaj – kontakty gosudarstw i ciwilizacii, „Obszczestwiennyje Nauki i Sowriemiennost’” 1996, nr 2.
Google Scholar

Morzycki‑ Markowski M., Dwugłowy orzeł i złoty smok, „Mówią Wieki” 2002, nr 10.
Google Scholar

Najnowsza historia Chin, red. G. Astafiewa, W. Nikiforowa, M. Sładkowski, przeł. J. Urkowski, Warszawa 1976.
Google Scholar

Olszewski W., Chiny. Zarys kultury, Poznań 2003.
Google Scholar

Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1983.
Google Scholar

Pei M., From Reform to Revolution. The Demise of Communism in China and the Soviet Union, Cambridge 1998.
Google Scholar

Podberezsky I. V., Between Europe and Asia. The Search for Russia’s Civilisational Identity, [w:] Russia and Asia. The Emerging Security Agenda, red. G. Chufrin, Oxford 1999.
Google Scholar

Sivin N., Science and Medicine, [w:] Heritage of China. Contemporary Perspectives on Chinese Civilisation, red. P. Ropp, Berkeley 1990.
Google Scholar

Sokół W., Autorytaryzm, [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, Toruń 2001.
Google Scholar

Staniszkis J., Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk 2005, Idee i Polityka.
Google Scholar

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.
Google Scholar

Toynbee A., Studium historii, przeł. i przedm. J. Marzęcki, Warszawa 2000.
Google Scholar

Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.
Google Scholar

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2004.
Google Scholar

Żyga S., Chińska Republika Ludowa 1965-1970, Warszawa 1971.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Lubina, Michał. 2013. “Wspólnotowe Kultury Polityczne Rosji I Chin: Podobieństwa I różnice”. Politeja 10 (4(26):659-72. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.37.

Issue

Section

Articles