Wspólnotowe kultury polityczne Rosji i Chin

Podobieństwa i różnice

Authors

  • Michał Lubina Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.37

Keywords:

China, Russia, Sino-Russian relations, political culture, communitarian

Abstract

The communitarian political cultures of Russia and China. Similarities and differences

Russian‑ Sino relationships are constantly improving which lead a significant amount of scholars to focus on their cultural similarities. This is true particularly to Russian academicians who try to point out civilizational and cultural closeness between Russia and China as a counterweight to the Western model. Indeed, there are some similarities, like predominance of collectivism over individualism and the need for a strong leadership. Nevertheless, if we take the risk of venturing into deeper space of cultural background and take into account not only political issues but also Russia’s and China’s identity and consciousness, then striking differences appear. On this level we can clearly see that similarities between Russia and China are superficial and they exist only on the surface. On the deeper, cultural level, however, those two “civilizations that became countries” have very little in common. They are – as we said – different civilizations incomparable to each other due to several historical, cultural and social reasons. This thesis leads to a conclusion that a successful cooperation and interaction between Russia and China is possible only on political, tactical issues, but there could be no real “melting pot” between them. This does not mean they are bound to conflict, but it clearly shows the artificiality of their “everlasting friendship”. Political conjunctures are bound to change whereas civilizational factors lasts longer and this explains why Russia and China will never become as close as the try to show. For similarities between them are of tactical, political importance, whereas differences are of strategic, ontological nature.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński

Politolog, absolwent rosjoznawstwa i studiów dalekowschodnich UJ. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Pekinie w latach 2009-2010, ekspert w Centrum Studiów Polska-Azja, członek Rady Towarzystwa Doktorantów UJ. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się przede wszystkim szeroko rozumiane relacje między Rosją a Chinami, jak również problematyka Azji Południowo-Wschodniej.

References

Bankowicz M., Niedemokratyzmy, Kraków 2011.

Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.

Bułhakow S., Rozmyślania nad religijną naturą inteligencji rosyjskiej, [w:] Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej, przeł. Pajcaw, Warszawa 1986, Biblioteka Krytyczna.

Diec J., Cywilizacje bez okien. Teoria Mikołaja Danilewskiego i późniejsze koncepcje monadycznych formacji socjokulturowych, Kraków 2002, Prace Katedry Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 5.

Dmochowski T., Radziecko‑chińskie stosunki polityczne po śmierci Mao Zedonga, Gdańsk 2009.

Dziak W. J., Bayer J., Mao. Zwycięstwa, nadzieje, klęski, Warszawa 2007.

Garlicki J., Noga‑Bogomilski A., Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2004.

Gawlikowski K., Demontaż komunizmu w Chinach i w Rosji, „Azja‑ Pacyfik” 1999, t. 2. DOI: https://doi.org/10.15804/ap199919

Gawlikowski K., Dwie drogi odchodzenia od komunizmu: Rosja i Chiny, [w:] Rosja-Chiny. Dwa modele transformacji, red. R. Paradowski, K. Gawlikowski, Toruń 2001.

Gawlikowski K., O komunizmie w Europie i Azji uwag kilka, [w:] Rosja-Chiny. Dwa modele transformacji, red. R. Paradowski, K. Gawlikowski, Toruń 2001.

Góralczyk B., Pekińska wiosna 1989. Początki ruchu demokratycznego w Chinach, Warszawa 1999.

Janowski K., Kultura polityczna, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2004.

Haliżak E., Zmiana układu sił USA‑ Chiny a transformacja porządku międzynarodowego, Warszawa 2005, Żurawia Papers, z. 7.

Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawa 1997, Spectrum.

Komorow A., O Rossijskoj nacionalnoj ideje, Duchowoje Nasliedie. Analitika, [online] http://www.nasled.r/analit/vnutr/4_02.HTM.

Landes D. S., Bogactwo i nędza narodów. Dlatego jedni są bogaci, a inni tak ubodzy, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2008, Spectrum.

Miasnikow W. S., Rossija i Kitaj – kontakty gosudarstw i ciwilizacii, „Obszczestwiennyje Nauki i Sowriemiennost’” 1996, nr 2.

Morzycki‑ Markowski M., Dwugłowy orzeł i złoty smok, „Mówią Wieki” 2002, nr 10.

Najnowsza historia Chin, red. G. Astafiewa, W. Nikiforowa, M. Sładkowski, przeł. J. Urkowski, Warszawa 1976.

Olszewski W., Chiny. Zarys kultury, Poznań 2003.

Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1983.

Pei M., From Reform to Revolution. The Demise of Communism in China and the Soviet Union, Cambridge 1998.

Podberezsky I. V., Between Europe and Asia. The Search for Russia’s Civilisational Identity, [w:] Russia and Asia. The Emerging Security Agenda, red. G. Chufrin, Oxford 1999.

Sivin N., Science and Medicine, [w:] Heritage of China. Contemporary Perspectives on Chinese Civilisation, red. P. Ropp, Berkeley 1990.

Sokół W., Autorytaryzm, [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, Toruń 2001.

Staniszkis J., Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk 2005, Idee i Polityka.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.

Toynbee A., Studium historii, przeł. i przedm. J. Marzęcki, Warszawa 2000.

Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2004.

Żyga S., Chińska Republika Ludowa 1965-1970, Warszawa 1971.

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Lubina, Michał. 2013. “Wspólnotowe Kultury Polityczne Rosji I Chin: Podobieństwa I różnice”. Politeja 10 (4(26):659-72. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.37.

Issue

Section

Articles