Przywództwo polityczne: niektóre aspekty teoretyczne

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.01

Keywords:

leader, leadership, political leadership, types of political leadership

Abstract

POLITICAL LEADERSHIP: SOME THEORETICAL ASPECTS

Leadership is needed in each human community and common activity. It is most natural the area of politics, power and state. Politics is inseparably connected with leadership. Political leadership is unique power, it is a combination of leadership skills with the ability to inspire human behaviours in the social scale. Political leader has power over people as a result of their authority or by force. They can be either a democrat or a dictator. However, in all cases a political leader somebody more than ordinary politician, becoming positive or negative political giant.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marek Bankowicz, Jagiellonian University, Kraków

Politolog, profesor doktor habilitowany w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Katedrą Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych. Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ. Zajmuje się demokratycznymi i niedemokratycznymi systemami politycznymi, a także ideologiami stanowiącymi ich uzasadnienie i zaplecze. Ostatnio opublikował jako autor: Demokrację według T.G. Masaryka (2015), Maestro politologii. Eksploracje polityki Giovanniego Sartoriego (2018) i Masarykova teorie demokracie (2022); jako współautor: Systemy polityczne. Podręcznik akademicki. 1. Zagadnienia teoretyczne (2019), Systemy polityczne. Podręcznik akademicki. 2. Ustroje państw współczesnych (2020) oraz Co je politika a jak ji zkoumat? Politická věda Giovanniho Sartoriho (2021).

References

Blondel J., Leadership, [w:] The Blackwell Encyclopaedia of Political Institutions, red. V. Bogdanor, Oxford 1987.

Blondel J., World Leaders. Heads of Government in the Postwar Period, London 1980.

Böckenförde E.-W., Wolność – państwo – Kościół, wybór, przeł. P. Kaczorowski, Kraków 1994.

Costa Pinto A., Cotta M., Tavares de Almeida P., Beyond Party Government? Technocratic Trends in Society and in the Executive, [w:] Technocratic Ministers and Political Leadership in European Democracies, red. A. Costa Pinto, M. Cotta, P. Tavares de Almeida, Cham 2018, https://doi.org/10.1007/978-3-319-62313-9_1. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-62313-9

Gosling J., Jones S., Sutherland I., Dijkstra J., Key Concepts in Leadership, Los Angeles 2012. DOI: https://doi.org/10.4135/9781473914759

Gruber O., Cross W.P., Pruysers S., Bale T., The End of the Affair. A Comparative Study of How Party Leadership Terms End, [w:] The Politics of Party Leadership. A Cross-National Perspective, red. W.P. Cross, J.-B. Pilet, Oxford 2015, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198748984.003.0008. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198748984.001.0001

Hartliński M., Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, Olsztyn 2012.

Helms L., Presidents, Prime Ministers and Chancellors. Executive Leadership in Western Democracies, Houndmills–Basingstoke–Hampshire 2005, https://doi.org/10.1057/9780230502918. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230502918

Jakubowska U., Czym jest przywództwo polityczne?, [w:] Przywództwo polityczne, red. T. Bodio, Warszawa 2001.

Keohane N.O., Thinking about Leadership, Princeton–Oxford 2010, https://doi.org/10.1515/9781400836086. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400836086

Lisi M., Freire A., Barberà O., Leadership Selection Methods and Party Types, [w:] The Politics of Party Leadership. A Cross-National Perspective, red. W.P. Cross, J.B. Pilet, Oxford 2015, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198748984.003.0002. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198748984.003.0002

MacGregor Burns J., Leadership, New York 1978.

Masaryk T.G., Humanistic Ideals, przeł. W. Preston Warren, Lewisburg 1971.

Nye J., The Powers to Lead. Soft, Hard and Smart, Oxford 2008.

Pałecki K., Przywództwo jako kategoria teoretyczna i przedmiot społecznych oczekiwań, [w:] Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, red. L. Rubisz, K. Zuba, Toruń 2004.

Pałecki K., Wokół przywództwa politycznego – ramy dyskursu, [w:] Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, red. A. Kasińska-Metryka, Toruń 2011.

Petracca O.M., Leadership, [w:] Dizionario di politica, red. N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Milano 1992.

Plamenatz J., Democracy and Illusion. An Examination of Certain Aspects of Modern Democratic Theory, New York 1973.

Popper on Democracy, „The Economist” 1988, 23-29 IV.

Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, New York 1962.

Weber M., Basic Concepts in Sociology, przeł. H.P. Secher, New York 1993.

Weber M., The Theory of Social and Economic Organization, New York 1964.

Wiatr J.J., Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, Łódź 2008.

Zuba K., Przywództwo w teorii nauk politycznych, [w:] Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, red. L. Rubisz, K. Zuba, Toruń 2004.

Downloads

Published

2022-12-23

How to Cite

Bankowicz, Marek. 2022. “Przywództwo Polityczne: Niektóre Aspekty Teoretyczne”. Politeja 19 (5(80):5-20. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.01.

Issue

Section

Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego