Przywództwo polityczne: niektóre aspekty teoretyczne

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.01

Keywords:

leader, leadership, political leadership, types of political leadership

Abstract

POLITICAL LEADERSHIP: SOME THEORETICAL ASPECTS

Leadership is needed in each human community and common activity. It is most natural the area of politics, power and state. Politics is inseparably connected with leadership. Political leadership is unique power, it is a combination of leadership skills with the ability to inspire human behaviours in the social scale. Political leader has power over people as a result of their authority or by force. They can be either a democrat or a dictator. However, in all cases a political leader somebody more than ordinary politician, becoming positive or negative political giant.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Marek Bankowicz, Jagiellonian University, Kraków

Politolog, profesor doktor habilitowany w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Katedrą Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych. Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ. Zajmuje się demokratycznymi i niedemokratycznymi systemami politycznymi, a także ideologiami stanowiącymi ich uzasadnienie i zaplecze. Ostatnio opublikował jako autor: Demokrację według T.G. Masaryka (2015), Maestro politologii. Eksploracje polityki Giovanniego Sartoriego (2018) i Masarykova teorie demokracie (2022); jako współautor: Systemy polityczne. Podręcznik akademicki. 1. Zagadnienia teoretyczne (2019), Systemy polityczne. Podręcznik akademicki. 2. Ustroje państw współczesnych (2020) oraz Co je politika a jak ji zkoumat? Politická věda Giovanniho Sartoriho (2021).

References

Blondel J., Leadership, [w:] The Blackwell Encyclopaedia of Political Institutions, red. V. Bogdanor, Oxford 1987.
Google Scholar

Blondel J., World Leaders. Heads of Government in the Postwar Period, London 1980.
Google Scholar

Böckenförde E.-W., Wolność – państwo – Kościół, wybór, przeł. P. Kaczorowski, Kraków 1994.
Google Scholar

Costa Pinto A., Cotta M., Tavares de Almeida P., Beyond Party Government? Technocratic Trends in Society and in the Executive, [w:] Technocratic Ministers and Political Leadership in European Democracies, red. A. Costa Pinto, M. Cotta, P. Tavares de Almeida, Cham 2018, https://doi.org/10.1007/978-3-319-62313-9_1. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-62313-9
Google Scholar

Gosling J., Jones S., Sutherland I., Dijkstra J., Key Concepts in Leadership, Los Angeles 2012. DOI: https://doi.org/10.4135/9781473914759
Google Scholar

Gruber O., Cross W.P., Pruysers S., Bale T., The End of the Affair. A Comparative Study of How Party Leadership Terms End, [w:] The Politics of Party Leadership. A Cross-National Perspective, red. W.P. Cross, J.-B. Pilet, Oxford 2015, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198748984.003.0008. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198748984.001.0001
Google Scholar

Hartliński M., Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, Olsztyn 2012.
Google Scholar

Helms L., Presidents, Prime Ministers and Chancellors. Executive Leadership in Western Democracies, Houndmills–Basingstoke–Hampshire 2005, https://doi.org/10.1057/9780230502918. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230502918
Google Scholar

Jakubowska U., Czym jest przywództwo polityczne?, [w:] Przywództwo polityczne, red. T. Bodio, Warszawa 2001.
Google Scholar

Keohane N.O., Thinking about Leadership, Princeton–Oxford 2010, https://doi.org/10.1515/9781400836086. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400836086
Google Scholar

Lisi M., Freire A., Barberà O., Leadership Selection Methods and Party Types, [w:] The Politics of Party Leadership. A Cross-National Perspective, red. W.P. Cross, J.B. Pilet, Oxford 2015, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198748984.003.0002. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198748984.003.0002
Google Scholar

MacGregor Burns J., Leadership, New York 1978.
Google Scholar

Masaryk T.G., Humanistic Ideals, przeł. W. Preston Warren, Lewisburg 1971.
Google Scholar

Nye J., The Powers to Lead. Soft, Hard and Smart, Oxford 2008.
Google Scholar

Pałecki K., Przywództwo jako kategoria teoretyczna i przedmiot społecznych oczekiwań, [w:] Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, red. L. Rubisz, K. Zuba, Toruń 2004.
Google Scholar

Pałecki K., Wokół przywództwa politycznego – ramy dyskursu, [w:] Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, red. A. Kasińska-Metryka, Toruń 2011.
Google Scholar

Petracca O.M., Leadership, [w:] Dizionario di politica, red. N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Milano 1992.
Google Scholar

Plamenatz J., Democracy and Illusion. An Examination of Certain Aspects of Modern Democratic Theory, New York 1973.
Google Scholar

Popper on Democracy, „The Economist” 1988, 23-29 IV.
Google Scholar

Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, New York 1962.
Google Scholar

Weber M., Basic Concepts in Sociology, przeł. H.P. Secher, New York 1993.
Google Scholar

Weber M., The Theory of Social and Economic Organization, New York 1964.
Google Scholar

Wiatr J.J., Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, Łódź 2008.
Google Scholar

Zuba K., Przywództwo w teorii nauk politycznych, [w:] Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, red. L. Rubisz, K. Zuba, Toruń 2004.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-23

How to Cite

Bankowicz, Marek. 2022. “Przywództwo Polityczne: Niektóre Aspekty Teoretyczne”. Politeja 19 (5(80):5-20. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.01.

Issue

Section

Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego