Przywództwo w nowych partiach politycznych w Polsce i jego znaczenie dla przekroczenia progu reprezentacji oraz instytucjonalizacji partii

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.03

Keywords:

political leadership, new parties, party institutionalisation

Abstract

LEADERSHIP IN NEW POLITICAL PARTIES IN POLAND AND ITS IMPORTANCE FOR OVERCOMING THE THRESHOLD OF PARTY REPRESENTATION AND FOR PARTY INSTITUTIONALIZATION

After the period of relative stabilization of the Polish party system at the parliamentary level in the first decade of the 21st century, changes related to the entry of new parties on the political scene took place in the second one. While in 2007 only four established parties (PO, PiS, SLD and PSL) got seats in the parliament, and the party system at the parliamentary level was described as “concreted”. In subsequent elections of 2011, 2015, 2019, newly created parties managed to overcome the threshold of party representation. What they have in common is that they were founded shortly before the election by recognizable leaders and immediately achieved election success, which they were not able to repeat in subsequent elections, they lost their importance and were replaced by newer parties. The aim of the article is to define what role the leader plays in achieving electoral success of new parties and what is the importance of leadership for the party’s survival and further election success. These issues are considered in the context of changing the organizational model and the concepts of party institutionalization.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Beata Kosowska-Gąstoł, Jagiellonian University, Kraków

Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych, kierowniczka grantów NCN poświęconych europejskim partiom politycznym jako organizacjom wielopoziomowym oraz nowości i ciągłości polskich partii politycznych, autorka i współautorka wielu pozycji z zakresu partii i systemów partyjnych oraz systemów politycznych, m.in. książek Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries (2016), Systemy polityczne, t. 1: Zagadnienia teoretyczne (2019), Systemy polityczne, t. 2: Ustroje państw współczesnych (2020), a także artykułu How Can One Assess the Level of Party Newness, Continuity and Change? Some Examples from Poland w „East European Politics and Society” (2022).

References

Arter D., When New Party X Has the „X Factor”. On Resilient Entrepreneurial Parties, „Party Politics” 2016, vol. 22, nr 1, https://doi.org/10.1177/1354068813509523. DOI: https://doi.org/10.1177/1354068813509523

Barnea S., Rahat G., „Out with the Old, In with «New»”: What Constitutes a New Party?, „Party Politics” 2011, vol. 17, nr 3, https://doi.org/10.1177/1354068810369148. DOI: https://doi.org/10.1177/1354068810369148

Bolleyer N., New Parties in Old Systems. Persistence and Decline in Seventeen Democracies, Oxford 2013, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199646067.001.0001. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199646067.001.0001

Bolleyer N., Bytzek E., New Party Performance after Breakthrough: Party Origin, Building and Leadership, „Party Politics” 2017, vol. 23, nr 6, https://doi.org/10.1177/1354068815626604. DOI: https://doi.org/10.1177/1354068815626604

Bruszewski G., Kukiz: Nie wiadomo, czy w ogóle wystartuję w wyborach, „Dziennik Gazeta Prawna” 2022, 21 VI, [online] https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8465864,kukiz-wybory-pis.html.

Emanuele V., Chiaramonte A., A Growing Impact of New Parties: Myth or Reality? Party System Innovation in Western Europe after 1945, „Party Politics” 2018, vol. 24, nr 5, https://doi.org/10.1177/1354068816678887. DOI: https://doi.org/10.1177/1354068816678887

Ferfecki W., Paweł Kukiz straci partię. Przez niezłożenie sprawozdania finansowego K’15 zostanie zdelegalizowane, rp.pl, 16 VI 2022, [online] https://www.rp.pl/polityka/art36523841-pawel-kukiz-straci-partie-przez-niezlozenie-sprawozdania-finansowego-k-15-zostanie-zdelegalizowane.

Harmel R., On the Study of New Parties, „International Political Science Review” 1985, vol. 6, nr 4, https://doi.org/10.1177/019251218500600403. DOI: https://doi.org/10.1177/019251218500600403

Harmel R., Robertson J.D., Formation and Success of New Parties. A Cross-National Analysis, „International Political Science Review” 1985, vol. 6, nr 4, https://doi.org/10.1177/019251218500600408. DOI: https://doi.org/10.1177/019251218500600408

Harmel R., Svåsand L., Party Leadership and Party Institutionalisation: Three Phases of Development, „West European Politics” 1993, vol. 16, nr 2, https://doi.org/10.1080/01402389308424961. DOI: https://doi.org/10.1080/01402389308424961

Hartliński M., Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, Olsztyn 2012.

Hartman J., Nowa partia Teraz! Czyli jatka u liberałów, „Polityka” 2018, 27 XI, [online] https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1771884,1,nowa-partia-teraz-czyli-jatka-u-liberalow.read.

Haughton T., Deegan-Krause K., Hurricane Season: Systems of Instability in Central and East European Party Politics, „East European Politics and Societies: and Cultures” 2015, vol. 29, nr 1, https://doi.org/10.1177/0888325414566072. DOI: https://doi.org/10.1177/0888325414566072

Haughton T., Deegan-Krause K., The New Party Challenge. Changing Cycles of Party Birth and Death in Central Europe and Beyond, Oxford 2020, https://doi.org/10.1093/oso/9780198812920.001.0001. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198812920.001.0001

Hloušek V., Kopeček L., Entrepreneurial Parties: A Basic Conceptual Framework, „Politologický Časopis – Czech Journal of Political Science” 2017, vol. 24, nr 2, https://doi.org/10.5817/pc2017-2-83. DOI: https://doi.org/10.5817/PC2017-2-83

Hloušek V., Kopeček L., Vodová P., The Rise of Entrepreneurial Parties in European Politics, Cham 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-030-41916-5. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-41916-5

Hopkin J., Paolucci C., The Business Firm Party Model of Party Organisation. Cases from Spain and Italy, „European Journal of Political Research” 1999, vol. 35, nr 3, https://doi.org/10.1111/1475-6765.00451. DOI: https://doi.org/10.1111/1475-6765.00451

Hug S., Altering Party Systems. Strategic Behavior and the Emergence of New Political Parties in Western Democracies, Ann Arbor 2001, https://doi.org/10.3998/mpub.16263. DOI: https://doi.org/10.3998/mpub.16263

Huntington S., Political Development and Political Decay, „World Politics” 1965, vol. 17, nr 3, https://doi.org/10.2307/2009286. DOI: https://doi.org/10.2307/2009286

Janda K., Political Parties. A Cross-national Survey, New York 1980. DOI: https://doi.org/10.2307/1961087

Katz R.S., Mair P., Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party, „Party Politics” 1995, vol. 1, nr 1, https://doi.org/10.1177/1354068895001001001. DOI: https://doi.org/10.1177/1354068895001001001

Kosowska-Gąstoł B., Od sukcesu do porażki – Twój Ruch w świetle wybranych modeli partii, [w:] Anatomia porażki wyborczej, red. A. Pacześniak, Warszawa 2018.

Kosowska-Gąstoł B., Sobolewska-Myślik K., Does Novelty Necessarily Mean Change? New Political Parties within the Polish Party System, „Politics in Central Europe” 2019, vol. 15, nr 1, https://doi.org/10.2478/pce-2019-0004. DOI: https://doi.org/10.2478/pce-2019-0004

Kosowska-Gąstoł B., Sobolewska-Myślik K., New Political Entrepreneurs in Poland, „Politologický Časopis – Czech Journal of Political Science” 2017, vol. 24, nr 2, https://doi.org/10.5817/pc2017-2-137. DOI: https://doi.org/10.5817/PC2017-2-137

Krašovec A., Oops! Slovenia Did It Again: New Elections, Another Newcomer Prime Minister, Party Systems & Government Observatory, 23 VI 2022, [online] https://whogoverns.eu/electoral-victory-and-the-position-of-pm-yet-again-held-by-a-newcomer/.

Krouwel A., Party Models, [w:] Handbook of Party Politics, red. R. Katz, W. Crotty, London 2006, https://doi.org/10.4135/9781848608047.n22. DOI: https://doi.org/10.4135/9781848608047.n22

Lewandowski A., Antysystemowość ruchu Kukiz’15 w okresie kampanii wyborczej 2015 roku, [w:] Nowe partie i ruchy polityczne, red. K. Walecka, K. Wojtas, Warszawa 2017.

Litton K., Party Novelty: Conceptualization and Measurement of Party Change, „Party Politics” 2015, vol. 21, nr 5, https://doi.org/10.1177/1354068813499866. DOI: https://doi.org/10.1177/1354068813499866

Lucardie P., Prophets, Purifiers and Prolocutors. Towards a Theory on the Emergence of New Parties, „Party Politics” 2000, vol. 6, nr 2, https://doi.org/10.1177/1354068800006002003. DOI: https://doi.org/10.1177/1354068800006002003

Matuszek K., Działalność opozycyjna Klubu Poselskiego Kukiz’15 w VIII kadencji Sejmu RP, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków 2021.

Mazurek K., @PotrafiszPolsko czy @PolskaOdNowa? Magdalena Ogórek i Paweł Kukiz – prezydenci z twittera, [w:] Oblicza kampanii wyborczych 2015, red. M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Kraków 2016.

Olejarczyk P., Trzech posłów Konfederacji odchodzi z partii KORWiN. Bardzo mocne słowa pod adresem Korwin-Mikkego, 8 III 2022, [online] https://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/nowa-partia-w-konfederacji-poslowie-odcinaja-sie-od-korwin-mikkego/5cg91vv.

Pacześniak A., Wincławska M., Leadership in Polish Political Parties, „e-Politicon. Kwartalnik naukowy OAP UW” 2018, nr 28.

Panebianco A., Political Parties. Organization and Power, Cambridge 1988.

Pankowski K., Wyborcy Ruchu Palikota, komunikat z badań CBOS, BS/149/2011, Warszawa 2011.

Posłanka z Wałbrzycha odchodzi z Ruchu Palikota. „Mam dość”, 20 VI 2013, [online] http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,14132597,Poslanka_z_Walbrzycha_odchodzi_z_Ruchu_Palikota___Mam.html.

Ruch Palikota ma jednego posła mniej. Kępiński znów w SLD, TVN24, 22 II 2013, [online] http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ruch-palikota-ma-jednego-posla-mniejkepinski-znoww-sld,307785.html.

Ryszard Petru wraca do Nowoczesnej, onet.pl, 27 I 2022, [online] https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ryszard-petru-wraca-do-nowoczesnej/2kdkmbs.

Sikk A., Köker P., Party Novelty and Congruence: A New Approach to Measuring Party Change and Volatility, „Party Politics” 2019, vol. 25, nr 6, https://doi.org/10.1177/1354068817747512. DOI: https://doi.org/10.1177/1354068817747512

Sobolewska-Myślik K., Niepartyjne inicjatywy polityczne jako nowy sposób politycznego zaangażowania obywateli? Czechy, Polska, Słowacja, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne” 2016, vol. 24, https://doi.org/10.4467/2543733xssb.16.008.6250. DOI: https://doi.org/10.4467/2543733XSSB.16.008.6250

Sobolewska-Myślik K., Kosowska-Gąstoł B., „Partie politycznych przedsiębiorców” – nowy model partii?, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2017, vol. 55, nr 3, https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.06. DOI: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.06

Stanley B., Cześnik M., Poland’s Palikot Movement: Voice of the Disenchanted, Missing Ideological Link or More of the Same?, „Party Politics” 2016, vol. 22, nr 6, https://doi.org/10.1177/1354068814560911. DOI: https://doi.org/10.1177/1354068814560911

Statut Nowoczesnej Ryszarda Petru, stan na 17 VIII 2015, akta partii EwP 362, s. 14-25, Sąd Okręgowy w Warszawie.

Statut partii politycznej K’15, stan na 27 V 2020, akta partii EwP 413, s. 3-6, Sąd Okręgowy w Warszawie.

Statut partii politycznej K’15, stan na 1 VII 2021, akta partii EwP 413, s. 78-83, Sąd Okręgowy w Warszawie.

Statut partii politycznej Konfederacja Wolność i Niepodległość, stan na 25 VII 2019, akta partii EwP 400, s. 129-142, Sąd Okręgowy w Warszawie.

Statut Ruchu Palikota, stan na 24 V 2011, akta partii EwP 313, s. 28-46, Sąd Okręgowy w Warszawie.

Statut „Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15”, [online] http://kukiz15.org/images/STOWARZYSZENIE/Statut-Stowarzyszenia-na-rzecz-nowej-KonstytucjiKUKIZ15.pdf.

Statut TR przyjęty przez Kongres Krajowy 20 VI 2015 r., [online] http://twojruch.eu/dokumenty/.

Stowarzyszenie na rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15, [online] https://rejestr.io/krs/599414/stowarzyszenie-na-rzecz-nowej-konstytucji-kukiz-15.

Tavits M., Party System Change. Testing a Model of New Party Entry, „Party Politics” 2006, vol. 12, nr 1, https://doi.org/10.1177/1354068806059346. DOI: https://doi.org/10.1177/1354068806059346

Tavits M., Party Systems in the Making: The Emergence and Success of New Parties in New Democracies, „British Journal of Political Science” 2008, vol. 38, nr 1, https://doi.org/10.1017/ s0007123408000069. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007123408000069

Tomasiewicz J., Confederacy – the Polish New Right Wing between Tradition and Modernity, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2020, vol. 30, https://doi.org/10.31261/spus.11379. DOI: https://doi.org/10.31261/spus.11379

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, Dz.U. 2021, poz. 2054, [online] https://www.sejm.gov.pl/prawo/partiepol/kon12.htm.

Wiatr J.J., Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, Łódź 2008.

Władze partii, K’15, [online] https://k15.org.pl/wladze.

Wojtasik W., Sukces Ruchu Palikota w świetle czynników możliwego sukcesu politycznego (Political Opportunity Structure), „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3, https://doi.org/10.6084/m9.figshare.94189.

Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.

Downloads

Published

2022-12-23

How to Cite

Kosowska-Gąstoł, Beata. 2022. “Przywództwo W Nowych Partiach Politycznych W Polsce I Jego Znaczenie Dla Przekroczenia Progu Reprezentacji Oraz Instytucjonalizacji Partii”. Politeja 19 (5(80):37-63. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.03.

Issue

Section

Przywództwo partyjne w polskich ugrupowaniach politycznych

Funding data