Ewolucja przywództwa politycznego od ujęcia tradycyjnego do neoprzywództwa

Authors

  • Agnieszka Kasińska Jan Kochanowski University of Kielce

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.02

Keywords:

political leadership, evolution of leadership, new leadership

Abstract

EVOLUTION OF POLITICAL LEADERSHIP: FROM THE TRADITIONAL APPROACH TO NEO-LEADERSHIP

Political leadership seems to be one of the fundamental concepts of the social sciences. The crisis of liberal democracy has brought numerous changes in the relationship between the leader and the followers. Crises have affected many areas: social trust, political communication, political elites, the economy and so on. With the emergence of new populisms, a new paradigm of new leadership has also appeared. When analyzed in evolutionary terms, we can identify traditional leadership (in the era before the mediatization of politics), marketing leadership (1980s and 1990s), and neo-leadership based on modern propaganda and associative communication.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Agnieszka Kasińska, Jan Kochanowski University of Kielce

Profesor nauk politycznych, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; specjalizuje się w przywództwie politycznym, komunikacji społecznej, marketingu politycznym oraz aktywności politycznej kobiet w Polsce i Hiszpanii. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się na hiszpańskim systemie politycznym. Jest członkiem międzynarodowych organizacji politologicznych (International Political Science Association, Central Political Science Association) oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

References

Badania nad dyskursem populistycznym. Wybrane podejścia, red. A. Stępińska, A. Lipiński, Poznań 2020.
Google Scholar

Bartlett J., Birdwell J., Littler M., The New Face of Digital Populism, London 2012.
Google Scholar

Bendyk E., Demokracja jest w kryzysie. Ale Polacy są zadowoleni, Polityka.pl, 29 I 2020, [online] https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1940402,1,demokracja-jest-w-kryzysieale-polacy-sa-zadowoleni.read.
Google Scholar

Białkowski R., Małecki M., Orban, Le Pen, Kaczyński. W Warszawie trwa spotkanie liderów europejskich partii prawicowych, Forsal.pl, 4 XII 2021, [online] https://forsal.pl/gospodarka/polityka/artykuly/8306322,orban-le-pen-kaczynski-w-warszawie-trwa-spotkanie-lideroweuropejskich-partii-prawicowych.html.
Google Scholar

The Future of Political Leadership in the Digital Age. Neo-Leadership, Image and Influence, red. A. Kasińska-Metryka, T. Gajewski, Abingdon 2020.
Google Scholar

Global Democracy Has a Very Bad Year, The Economist, 2 II 2021, [online] https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year.
Google Scholar

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, przeł. M. Rusiński, Warszawa 2004.
Google Scholar

Hartliński M., Przywództwo partyjne w Polsce, Toruń 2011.
Google Scholar

„Inna Europa jest możliwa” – Santiago Abascal o deklaracji europejskiej centroprawicy, TVP Info, 2 VII 2021, [online] https://www.tvp.info/54656322/deklaracja-europejskiej-centroprawicy-santiago-abascal-lider-vox-inna-europa-jest-mozliwa.
Google Scholar

Karwat M., Charyzma i pseudocharyzma, [w:] Przywództwo polityczne, red. T. Bodio, Warszawa 2001.
Google Scholar

Kasińska-Metryka A., Od szamana do kapłana. Ewolucja systemów religijnych w Ameryce Południowej, Kraków 1996.
Google Scholar

Kasińska-Metryka A., Proces kreacji przywódcy politycznego. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego, Kielce 2012.
Google Scholar

Kouzes J.M., Posner B.Z., The Leadership Challenge, New York 2006.
Google Scholar

Kubàt M., Teoria partii antysystemowej, „Politeja” 2007, nr 7.
Google Scholar

Levinson P., Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, Kraków 2010.
Google Scholar

MacGregor Burns J., Leadership, New York 1978.
Google Scholar

Marek A. Cichocki: Technopopulizm, rp.pl, 12 XII 2021, [online] https://www.rp.pl/opiniepolityczno-spoleczne/art19189341-marek-a-cichocki-technopopulizm.
Google Scholar

Marine Le Pen o Ukrainie, która „należy do sfery wpływów Rosji”. Premier Morawiecki komentuje, TVN24, 6 XII 2021, [online] https://tvn24.pl/swiat/marine-le-pen-ukrainanalezy-do-wplywow-rosji-wywiad-w-rzeczpospolitej-o-rosji-ukrainie-sojuszu-z-pis-i-wizjiue-5515118.
Google Scholar

Moffitt B., The Global Rise of Populism. Performance, Political Style, and Representation, Stanford 2016, https://doi.org/10.1515/9780804799331. DOI: https://doi.org/10.1515/9780804799331
Google Scholar

The Oxford Handbook of Political Leadership, red. R.A.W. Rhodes, P. ‘t Hart, Oxford 2014.
Google Scholar

Pappas T.S., Populists in Power, „Journal of Democracy” 2019, vol. 30, nr 2, https://doi.org/10.1353/jod.2019.0026. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2019.0026
Google Scholar

Pierzchalski F., Morfogeneza przywództwa politycznego. Pomiędzy strukturą a podmiotowością sprawczą, Bydgoszcz 2013.
Google Scholar

Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011.
Google Scholar

Poland Is World’s „Most Autocratizing Country”, Finds Democracy Index, Notes from Poland, 11 III 2021, [online] https://notesfrompoland.com/2021/03/11/poland-is-worlds-mostautocratizing-country-finds-democracy-index/.
Google Scholar

Populizm uwodzi prostotą. Z Sylvainem Cypelem rozmawia Adam Puchejda, „Kultura Liberalna” 2017, nr 452, [online] https://kulturaliberalna.pl/2017/09/05/sylvain-cypel-wywiad-macron-le-pen-populizm/.
Google Scholar

The SAGE Handbook of Leadership, red. A. Bryman [i in.], London 2011.
Google Scholar

Słabisz A., Kampania Trumpa, kampania strachu, rp.pl, 10 IX 2020, [online] https://www.rp.pl/swiat/art534971-kampania-trumpa-kampania-strachu.
Google Scholar

Stefaniak P., Partie populistyczne w Europie mają najsilniejsze poparcie od 1980 r., wnp.pl, 20 II 2019, [online] https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/partie-populistycznew-europie-maja-najsilniejsze-poparcie-od-1980-r,37484.html.
Google Scholar

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. Lachowska, Warszawa 2002.
Google Scholar

Żukiewicz P., Przywództwo labilne. Mechanizm powrotu do władzy w świetle teorii przywództwa politycznego, Wrocław–Poznań 2012.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-23

How to Cite

Kasińska, Agnieszka. 2022. “Ewolucja przywództwa Politycznego Od ujęcia Tradycyjnego Do neoprzywództwa”. Politeja 19 (5(80):21-35. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.02.

Issue

Section

Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego