Zmiany afiliacji partyjnych w trakcie kadencji parlamentarnej a partyjne przywództwo populistyczne. Analiza porównawcza przypadków Czech, Litwy i Polski

Authors

  • Przemysław Żukiewicz University of Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.07

Keywords:

leadership, populism, party switching, Czechia, Lithuania, Poland

Abstract

LEGISLATIVE PARTY SWITCHING AND POPULIST PARTY LEADERSHIP: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CZECH, LITHUANIAN, AND POLISH LEGISLATURES

The aim of this article is to empirically demonstrate whether parliamentary groups led by populist leaders are more likely to be affected by party switching than groups without populist leadership. On the basis of the data collected for nine terms of the Czech, Lithuanian and Polish parliaments (n = 2403 seats) it was proved that MPs were more than twice as likely to leave the parliamentary groups with populist leadership than the other groups. In addition, it was evidenced that three out of four MPs affiliated to the groups with populist leadership which found themselves in opposition to the government left their party during the parliamentary term and, in addition, most of these groups were dissolved before the end of the full parliamentary term.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Przemysław Żukiewicz, University of Warsaw

Dr hab. prof. UWr, kierownik Laboratorium Danych i Sieci Społecznych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, sekretarz i członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w kadencji 2016-2019, laureat nagrody za najlepszy doktorat w dyscyplinie nauk o polityce (2011) oraz wyróżnienia w konkursie na najlepszą książkę politologiczną roku (2014). Realizował projekty badawcze finansowane m.in. przez Unię Europejską (program Horyzont 2020), Narodowe Centrum Nauki (konkursy OPUS, MINIATURA), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) oraz Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (stypendia zagraniczne). Naukowo zajmuje się komparatystyką systemów politycznych, przywództwem oraz komunikacją polityczną.

References

Bayerlein M., Chasing the Other „Populist Zeitgeist”? Mainstream Parties and the Rise of Right-Wing Populism, „Politische Vierteljahresschrift” 2021, vol. 62, nr 3, https://doi.org/10.1007/s11615-021-00299-x. DOI: https://doi.org/10.1007/s11615-021-00299-x
Google Scholar

Czyżniewski M., Wybory do Izby Poselskiej w 2017 roku jako wynik zmian politycznych w Republice Czeskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2018, vol. 84, https://doi.org/10.18778/0208-6069.84.10. DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6069.84.10
Google Scholar

Dassonneville R., Blais A., Dejaeghere Y., Staying with the Party, Switching or Exiting? A Comparative Analysis of Determinants of Party Switching and Abstaining, „Journal of Elections,
Google Scholar

Public Opinion and Parties” 2015, vol. 25, nr 3, https://doi.org/10.1080/17457289.2015.1016528. DOI: https://doi.org/10.1080/17457289.2015.1016528
Google Scholar

Dassonneville R., Dejaeghere Y., Bridging the Ideological Space: A Cross-national Analysis of the Distance of Party Switching, „European Journal of Political Research” 2014, vol. 53, nr 3, https://doi.org/10.1111/1475-6765.12049. DOI: https://doi.org/10.1111/1475-6765.12049
Google Scholar

Eibl O., Gregor M., Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017, Brno 2019.
Google Scholar

Evans A.M., Vink M.P., Measuring Group Switching in the European Parliament: Methodology, Data and Trends (1979-2009), „Análise Social” 2012, vol. 47, nr 202.
Google Scholar

Fell D., Do Party Switchers Pay an Electoral Price? The Case of Taiwan, „Parliamentary Affairs” 2017, vol. 70, nr 2, https://doi.org/10.1093/pa/gsw016. DOI: https://doi.org/10.1093/pa/gsw016
Google Scholar

Heller W.B., Mershon C., Dealing in Discipline: Party Switching and Legislative Voting in the Italian Chamber of Deputies, 1988-2000, „American Journal of Political Science” 2008, vol. 52, nr 4, https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2008.00350.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2008.00350.x
Google Scholar

Hloušek V., Kopeček L., Vodová P., The Rise of Entrepreneurial Parties in European Politics, Cham 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-030-41916-5. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-41916-5
Google Scholar

Jastramkis M., Ramonaitė A., Lithuania, „European Journal of Political Research Political Data Yearbook” 2014, vol. 53, nr 1, https://doi.org/10.1111/2047-8852.12057. DOI: https://doi.org/10.1111/2047-8852.12057
Google Scholar

Jastramkis M., Ramonaitė A., Lithuania, „European Journal of Political Research Political Data Yearbook” 2015, vol. 54, nr 1, https://doi.org/10.1111/2047-8852.12097. DOI: https://doi.org/10.1111/2047-8852.12097
Google Scholar

Jurkynas M., Populist Parties in Lithuania: Curious Case of Party Order and Justice and Its Leadership, „Polish Political Science Review” 2019, vol. 7, nr 1, https://doi.org/10.2478/ppsr-2019-0008. DOI: https://doi.org/10.2478/ppsr-2019-0008
Google Scholar

Kancik-Kołtun E., Contemporary Parliamentary Political Parties in Poland, [w:] Contemporary Political Parties and Party Systems in the Visegrad Group Countries, red. E. Kancik-Kołtun, Lublin 2018.
Google Scholar

Kasprzak T., Retoryka populistyczna w parlamentarnej kampanii wyborczej w Republice Czeskiej z 2017 r., „Świat Idei i Polityki” 2017, vol. 16, nr 1, https://doi.org/10.15804/siip201705. DOI: https://doi.org/10.15804/siip201705
Google Scholar

Kim S., Discourse, Hegemony, and Populism in the Visegrád Four, Abingdon–Oxon 2022, https://doi.org/10.4324/9781003186007. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003186007
Google Scholar

Klein E., Electoral Rules and Party Switching: How Legislators Prioritize Their Goals, „Legislative Studies Quarterly” 2016, vol. 41, nr 3, https://doi.org/10.1111/lsq.12128. DOI: https://doi.org/10.1111/lsq.12128
Google Scholar

Klein E., Explaining Legislative Party Switching in Advanced and New Democracies, „Party Politics” 2021, vol. 27, nr 2, https://doi.org/10.1177/1354068819852262. DOI: https://doi.org/10.1177/1354068819852262
Google Scholar

Kreuzer M., Pettai V., Party Switching, Party Systems, and Political Representation, [w:] Political Parties and Legislative Party Switching, red. W.B. Heller, C. Mershon, Basingstoke 2009, https://doi.org/10.1057/9780230622555_10. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230622555_10
Google Scholar

Krupavicius A., Lithuania, „European Journal of Political Research” 2010, vol. 49, nr 7/8, https://doi.org/10.1111/j.14756765.2010.01962.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2010.01962.x
Google Scholar

Kubát M., Hartliński M., Party Leaders in the Czech Populist Parties and Movements, „Polish Political Science Review” 2019, vol. 7, nr 1, https://doi.org/10.2478/ppsr-2019-0007. DOI: https://doi.org/10.2478/ppsr-2019-0007
Google Scholar

Lietuvos Respublikos Seimas Statutas, 17 II 1994, nr I-399 z późn. zm.
Google Scholar

Marks G., Attewell D., Rovny J., Hooghe L., Cleavage Theory, [w:] The Palgrave Handbook of EU Crises, red. M. Riddervold, J. Trondal, A. Newsome, Cham 2021, https://doi.org/10.1007/978-3-030-51791-5_9. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-51791-5_9
Google Scholar

Marmola M., Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej, Toruń 2020.
Google Scholar

McAndrews J.R., Snagovsky F., Thomas P.E.J., How Citizens Judge Extreme Legislative Dissent: Experimental Evidence from Canada on Party Switching, „Parliamentary Affairs” 2020, vol. 73, nr 2, https://doi.org/10.1093/pa/gsy050. DOI: https://doi.org/10.1093/pa/gsy050
Google Scholar

McMenamin I., Gwiazda A., Three Roads to Institutionalisation: Vote-, Office- and Policy-seeking Explanations of Party Switching in Poland, „European Journal of Political Research” 2011, vol. 50, nr 6, https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2010.01985.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2010.01985.x
Google Scholar

Mershon C., Legislative Party Switching, [w:] The Oxford Handbook of Legislative Studies, red. M. Shane, T. Saalfeld, K.W. Strøm, Oxford 2014.
Google Scholar

Mershon C., Shvetsova O., Party System Change in Legislatures Worldwide. Moving Outside the Electoral Arena, Cambridge 2013, https://doi.org/10.1017/CBO9780511982903. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511982903
Google Scholar

Mudde C., Rovira Kaltwasser C., Populism. A Very Short Introduction, New York 2017, https://doi.org/10.1093/actrade/9780190234874.001.0001. DOI: https://doi.org/10.1093/actrade/9780190234874.001.0001
Google Scholar

Norris P., Populist Authoritarian European Parties, [online] https://public.tableau.com/app/profile/pippa7352/viz/Populist-AuthoritarianEuropeanparties/Populist-Authoritarianparties.
Google Scholar

Passarelli G., Parties’ Genetic Features: The Missing Link in the Presidentialization of Parties, [w:] The Presidentialization of Political Parties. Organizations, Institutions and Leaders, red. G. Passarelli, Basingstoke 2015, https://doi.org/10.1057/9781137482464_1. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137482464
Google Scholar

Smolik J., Contemporary Parliamentary Political Parties in the Czech Republic, [w:] Contemporary Political Parties and Party Systems in the Visegrad Group Countries, red. E. Kancik-Kołtun, Lublin 2018.
Google Scholar

Snagovsky F., Kerby M., The Electoral Consequences of Party Switching in Canada: 1945-2011, „Canadian Journal of Political Science” 2018, vol. 51, nr 2, https://doi.org/10.1017/S0008423917001445. DOI: https://doi.org/10.1017/S0008423917001445
Google Scholar

Szczerbiak A., An Anti-establishment Backlash That Shook Up the Party System? The October 2015 Polish Parliamentary Election, „European Politics and Society” 2017, vol. 18, nr 4, https://doi.org/10.1080/23745118.2016.1256027. DOI: https://doi.org/10.1080/23745118.2016.1256027
Google Scholar

Thames F.C., Electoral Rules and Legislative Parties in the Ukrainian Rada, „Legislative Studies Quarterly” 2016, vol. 41, nr 1, https://doi.org/10.1111/lsq.12105. DOI: https://doi.org/10.1111/lsq.12105
Google Scholar

Thames F.C., Searching for the Electoral Connection: Parliamentary Party Switching in the Ukrainian Rada, 1998-2002, „Legislative Studies Quarterly” 2007, vol. 32, nr 2, https://doi.org/10.3162/036298007780907888. DOI: https://doi.org/10.3162/036298007780907888
Google Scholar

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, M.P. 1992, nr 26, poz. 185 z późn. zm.
Google Scholar

Volpi E., Ideology and Party Switching: A Comparison of 12 West European Countries, „Parliamentary Affairs” 2019, vol. 72, nr 1, https://doi.org/10.1093/pa/gsx079. DOI: https://doi.org/10.1093/pa/gsx079
Google Scholar

Wojnicki J., ANO 2011: fenomen Andreja Babiša i jego udział w polityce czeskiej, [w:] Nowe partie i ruchy polityczne. Praktyka i idee współczesnych demokracji, red. K. Walecka, K. Wojtas, Warszawa 2017.
Google Scholar

Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, Sbírka zákonů, Zákon č. 90/1995 z późn. zm. Żukiewicz P., Gender and Post-election Intraparliamentary Volatility in East Central Europe. The Cases of the Czech, Lithuanian, and Polish Parliaments, [w:] Gender and LGBTQ Issues in Election Processes. Global and Local Contexts, red. P. Barczyszyn-Madziarz, P. Żukiewicz, London–New York 2022, https://doi.org/10.4324/9781003204411-4. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003204411-4
Google Scholar

Żukiewicz P., Złotouści i gołosłowni. Przywództwo performatywne w świetle wybranych przemówień politycznych po 1918 roku, Warszawa 2021.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-23

How to Cite

Żukiewicz, Przemysław. 2022. “Zmiany Afiliacji Partyjnych W Trakcie Kadencji Parlamentarnej a Partyjne przywództwo Populistyczne. Analiza porównawcza przypadków Czech, Litwy I Polski”. Politeja 19 (5(80):123-48. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.07.

Issue

Section

Różne aspekty przywództwa partyjnego we współczesnych systemach politycznych

Funding data