Zmieniająca się rzeczywistość migrantów ukraińskich w Polsce (1991-2021)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.09

Keywords:

labor migration, Ukraine, Poland, ejection, attraction, urvival values, values of self-realization, factor analysis, cluster analysis, the analysis of correlations

Abstract

THE CHANGING REALITY OF UKRAINIAN MIGRANTS IN POLAND (1991-2021)

According to the 2019 survey of migrants from Ukraine to Poland, the causes and prospects of their migration in categories of ‘ejection’ from the donor country and ‘attraction’ to the recipient country are analyzed. It was found that the reasons for relocation do not correlate with the respondents’ assessment of the prospects they had opened in Poland. We assume that this is a consequence of the reactive nature of migration decisions related to the survival values over the values of self-realization.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biographies

Oksana Mikheieva, European University Viadrina

Jest profesorem DAAD na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. Jest również profesorem socjologii na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim (Lwów). W semestrze wiosennym 2020 i 2022 była profesorem wizytującym na Uniwersytecie Jagiellońskim (Kraków, Polska). W 2016 r. była profesorem wizytującym w Ukraińskim Dialogu Europejskim w Instytucie Nauk o Człowieku (Wiedeń), a w 2015 r. była pracownikiem naukowym Eugene i Daymel Shklar na Uniwersytecie Harvarda, Ukraiński Instytut Badawczy. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki i Ukraińskiego Towarzystwa Socjologicznego. Ponadto zasiada w radzie redakcyjnej recenzowanego czasopisma naukowego „Ukraina Moderna” oraz Analitycznego Czasopisma Informacyjnego „Wschód” („Схід”). Bada szeroki zakres obszarów, w tym historyczne aspekty zachowań dewiacyjnych i przestępczych, studia miejskie, motywacje paramilitarne, przymusowe przesiedlenia, migracje.

Viktor Susak, Ukrainian Catholic University, Lviv, Ukraine

Profesor w Katedrze Socjologii Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie. Zainteresowania naukowe: metodologia regionalizmu, regionalizm w Ukrainie okresu postsowieckiego, socjologia transformacji obszaru postsowieckiego, kapitał społeczny i społeczeństwo obywatelskie, metodologia badań socjologicznych, inżynieria społeczna.

References

Dinamìka mìgracìjnih nastroïv ukraïncìv, Socìologìčna grupa „Rejting” [Динаміка міграційних настроїв українців, Соціологічна група „Рейтинг”], 3 X 2017, [online] http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_migracionnyh_nastroeniy_ukraincev.html.
Google Scholar

Fedyuk O., Kindler M., Ukrainian Migration to the European Union: Lessons for Migration Studies, Cham 2016, https://doi.org/10.1007/978-3-319-41776-9. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-41776-9
Google Scholar

Human Security: Assessment and Expectations of the Residents of the Four Oblasts of Ukraine (Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, and Kherson), principal investigator O. Mikheieva, Heinrich Boell Foundation, Kyiv 2020, [online] https://www.researchgate.net/publication/345997019_Human_Security_Assessment_and_expectations_of_the_residents_of_the_four_oblasts_of_Ukraine_Donetsk_Luhansk_Zaporizhia_and_Kherson.
Google Scholar

Individual Refugees from Ukraine Recorded across Europe on 1 June 2022 (UNHCR), [online] https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine.
Google Scholar

Ìnstitut demografìï ta socìal’nih doslìdžen’ ìm. M.V. Ptuhi NAN Ukraïni, Ukraïns’ke suspìl’stvo: mìgracìjnij vimìr. Nacìonal’na dopovìd’, Kiyv [Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Українське суспільство: міграційний вимір.Національна доповідь, Київ] 2018, [online] http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/migration_national_report_main_results.pdf.
Google Scholar

Kiïvs’kij mìžnarodnij ìnstitut socìologìï, Mìgracìjnì nastroï naselennâ Ukraïni u kvìtnì 2018 r. [Київський міжнародний інститут соціології, Міграційні настрої населення України у квітні 2018 р.], [online] https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=765&page=1.
Google Scholar

Lee E.S., A Theory of Migration, „Demography” 1966, vol. 3, no. 1, s. 47-57, https://doi.org/10.2307/2060063. DOI: https://doi.org/10.2307/2060063
Google Scholar

MANÌPULÂCÌÂ: rosìâ evakuûvala ìz Marìupolâ ponad 100 tisâč lûdej [МАНІПУЛЯЦІЯ: росія евакуювала із Маріуполя понад 100 тисяч людей], [online] https://voxukraine.org/manipulyatsiya-rosiya-evakuyuvala-iz-mariupolya-ponad-100-tysyach-lyudej/.
Google Scholar

Massey D.S. i in., Theories of International Migration: A Review and Appraisal, „Population and Development Review” 1933, vol. 19, no. 3, s. 431-466, https://doi.org/10.2307/2938462. DOI: https://doi.org/10.2307/2938462
Google Scholar

Mìfi ì fakti pro ukraïns’ku trudovu mìgracìû do kraïn Višegradu [Міфи і факти про українську трудову міграцію до країн Вишеграду], [online] https://europewb.org.ua/mifyi-fakty-pro-ukrayinsku-trudovu-migratsiyu-do-krayin-vyshegradu/.
Google Scholar

Poïhati či zališitisâ: skìl’ki ukraïncìv hočut’ žiti za kordonom, Slovo ì dìlo: Analìtičnij portal [Поїхати чи залишитися: скільки українців хочуть жити за кордоном, Слово і діло: Аналітичний портал], 16 III 2018, [online] https://www.slovoidilo.ua/2018/03/16/infografika/suspilstvo/poyixaty-chy-zalyshytysya-skilky-ukrayincziv-xochut-zhyty-kordonom.
Google Scholar

Rahmati S.H., Tularam G.A., A Critical Review of Human Migration Models, „Climate Change” 2017, vol. 3, no. 12, s. 924-952.
Google Scholar

Tri mìl’joni ukraïncìv bažaût’ „utekti vìd svavìllâ” do Rosìï [Три мільйони українців бажають „утекти від свавілля” до Росії], [online] https://www.stopfake.org/uk/fejk-tri-miljoni-ukrayintsiv-bazhayut-utekti-vid-svavillya-do-rosiyi/.
Google Scholar

Vikliki sučasnoï mìgracìï: ukraïns’ka spìl’nota v Pol’ŝì: Analìtičnij zvìt, red. O. Mìheêvoï, V. Susaka, Lviv [Виклики сучасної міграції: українська спільнота в Польщі: Аналітичний звіт, ред. О. Міхеєвої, В. Сусака, Львів] 2019.
Google Scholar

Za âkih umov ukraïns’kì trudovì mìgranti, âkì pracûût’ u Pol’ŝì, povernut’sâ v Ukraïni?, Prezentacìâ socìologìčnogo doslìdžennâ (vìdeo) [За яких умов українські трудові мігранти, які працюють у Польщі, повернуться в України?, Презентація соціологічного дослідження (відео)], [online] https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2785760-za-akih-umov-ukrainski-trudovi-migranti-aki-pracuut-u-polsi-povernutsa-v-ukrainu-prezentacia-sociologicnogo-doslidzenna.html.
Google Scholar

Zagal’nonacìonal’ne opituvannâ: Ukraïna v umovah vìjni (1 bereznâ 2022 r.), Socìologìčna grupa „Rejting” [Загальнонаціональне опитування: Україна в умовах війни (1 березня 2022 р.), Соціологічна група „Рейтинг”], 1 III 2022, [online] https://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_1_marta_2022.html.
Google Scholar

Published

2023-08-23

How to Cite

Mikheieva, Oksana, and Viktor Susak. 2023. “Zmieniająca Się rzeczywistość migrantów ukraińskich W Polsce (1991-2021)”. Politeja 20 (2(83):189-207. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.09.