I kto tu jest realistą? Wokół braci Mackiewiczów, Rosji, komunizmu i Polski Ludowej

Authors

  • Maciej Zakrzewski Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.12

Keywords:

Mackiewicz, realism, communism, conservatism

Abstract

Who is a realist? On Mackiewicz brothers, Russia, communism and People’s Republic of Poland

The article describes Josef and Stanislaw Mackiewicz’s, polish publicists, views on the problem of communism, its nature and origins. Main point of difference in their critiques of communism was connected with their views on the relation between communist state and Russian tradition. Stanislaw Mackiewicz after the end of the Second World War was changing his previous opinion and began to see Soviet Union as a new form of Russian imperialism. In this way he could renew the tradition of conservative political realism of Wielopolski. In 1956 r. Stanislaw Mackiewicz came back to Poland and started to act in order to widen polish autonomy in the circumstances of soviet domination. Josef Mackiewicz claimed that communism was a new form of political slavery and that there was no possibilities to act according to traditions of nineteenth century political realism. New dangerous form of political power of Soviet Union exclude any political compromise. In his opinion Soviet Union and its political orbits were no partner for political dialog but an ultimate enemy not only for slaved nations but whole human civilization.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Maciej Zakrzewski, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie

Doktor nauk politycznych, adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII. Autor monografii W obronie konstytucji. Myśl polityczna Henry’ego Saint Johna wicehrabiego Bolingbroke’a (2012), współredaktor wyboru pism Kazimierza Władysława Kumanieckiego (W poszukiwaniu suwerena, 2006) oraz wyboru źródeł dotyczącego przedwojennych koncepcji sądownictwa konstytucyjnego (O praworządność i zdrowy ustrój państwowy, 2006). Współautor prac zbiorowych, m.in.: Patriotyzm i zdrada (2007), Geopolityka i zasady (2009), Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności (2010).

References

Bolecki W., Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu, Kraków 2007, Arkana Literatury.

Cerezay G. de [Mackiewicz S.], Konwencja międzynarodowa, „Kultura” 1965, nr 3.

Cerezay G. de [Mackiewicz S.], Literaci warszawscy i prorosyjskość doktryny Hallsteina, „Kultura” 1965, nr 6.

Cerezay G. de [Mackiewicz S.], Podziemie gospodarcze, „Kultura” 1965, nr 1.

Encyklopedia polityczna, t. 1: Myśl polityczna. Główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, red. J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Radom 2007.

Jaruzelski J., Stanisław Cat‑Mackiewicz 1896‑1966.

Wilno – Londyn – Warszawa, Warszawa 1994.

Mackiewicz J., Nudis verbis, Londyn 2003, Dzieła / Józef Mackiewicz, t. 16.

Mackiewicz J., Toporska B., Droga Pani…, Londyn 1998, Dzieła / Józef Mackiewicz, t. 11.

Mackiewicz S., Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 5 lipca 1945 r., Londyn [b.d.w.].

Mackiewicz S., Londyniszcze, Warszawa 1957.

Mackiewicz S., Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa sowietów, Warszawa 1998.

Mackiewicz S., O jedenastej – powiada aktor – sztuka jest skończona. Polityka Józefa Becka, Warszawa 1986 [reprint wydania z 1942 r.].

Mackiewicz S., Od małego Bergu do Wielkiego Bergu, Londyn 1956.

Mackiewicz S., Un travail raté, „Kultura” 1955, nr 11.

Mackiewicz S., Wracać czy nie wracać, [online] http://ww.polskietradycje.pl/article.php?artykul=309, 29 XII 2013.

Mackiewicz S., Zielone oczy, Warszawa 1987.

Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, red. J. Kloczkowski, M. Szułdrzyński, Kraków 2008, Polskie Tradycje Intelektualne, 5.

Studnicki W., Polityka międzynarodowa Polski w okresie międzywojennym, Toruń 2001, Pisma wybrane / Władysław Studnicki, t. 2.

Tarka K., Mackiewicz i inni. Wywiad PRL wobec emigrantów, Łomianki 2007.

Wiaderny B., Niechciana kolaboracja. Polscy politycy i nazistowskie Niemcy w lipcu 1940 r., „Zeszyty Historyczne” 2002, z. 142.

Zdziechowski M., W obliczu końca, Warszawa–Ząbki 1999, Biblioteka Frondy.

Zdziechowski M., Wybór pism, Kraków 1993.

Downloads

Published

2013-08-14

How to Cite

Zakrzewski, Maciej. 2013. “I Kto Tu Jest realistą? Wokół Braci Mackiewiczów, Rosji, Komunizmu I Polski Ludowej”. Politeja 10 (3(25):189-99. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.12.

Issue

Section

Articles