Długofalowe zmiany nierówności dochodów, ich społeczna doniosłość oraz związek z rozwojem gospodarczym – w perspektywie europejskiej i globalnej

Authors

  • Janusz T. Hryniewicz Uniwersytet Warszawski, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.06

Keywords:

knowledge-based economy, income inequalities, social importance, motivations, financial capitalism, top incomes, venture capital, investments

Abstract

Long Term Changes of Income Inequalities, Their Social Importance and Relationship With Economic Development – in the European and Global Perspective
Data analysis based on Gini index proves that income inequalities were growing in the 1980s and 1990s and next, mixed trends prevailed, with the exception of fast growth in the incomes of 1% top richest households. In spite of the fact that the expansion of knowledge-based economy has begun in the same time as income inequality growth, there are no direct connection between these two phenomena. The intermediary factor is financial capitalism. Innovations created in new economy (ICT) encourage the development of financial capitalism and quick growth of 1% of the highest incomes. The social importance of inequality growth is very low. The growth of income inequalities very slightly changes the evaluation of the existing income inequalities. The increase of salary inequality has not diminished work motivation in European enterprises. The growth of financial capitalism has encouraged growth of venture capital investment in sectors of knowledge-based economy.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Janusz T. Hryniewicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

pracuje w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Autor 232 publikacji naukowych, w tym autor lub współautor 12 książek. Prowadzi badania z zakresu zarządzania, socjologii gospodarki oraz studiów regionalnych, a także wielokulturowości oraz praw człowieka. Główne pola badawcze to: kultura gospodarcza, globalna gospodarka oparta na wiedzy, międzynarodowe stosunki gospodarcze, nierówności oraz badania poświęcone systemom politycznym i ich związkowi z sytuacją gospodarczą w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Najważniejsze publikacje: Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego (2004), Stosunki pracy w polskich organizacjach (2007), Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych (2015).

References

Adams J.S., Towards an Understanding of Inequity, „Journal of Abnormal and Social Psychology” 1963, vol. 67, nr 5, [online] http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0040968. DOI: https://doi.org/10.1037/h0040968

Atkinson A.B., Morelli S., The Chartbook of Economic Inequality, [online] www.chartbookofeconomicinequality.com, 25 V 2018.

Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, OTC derivates market activity in the second half of 2007, 2008, [online] https://www.bis.org/publ/otc_hy0805.pdf, 15 IX 2009.

Bank for International Settlements, 2016, [online] http://stats.bis.org/statx/srs/tseries/OTC_DERIV/H.N.A.A.A.A.A.5A.5J?t=d5.1&c=&p=20151&i=1.2, 23 V 2016.

Birdsall N., The World is not Flat: Inequality and Injustice in our Global Economy, WIDER Annual Lecture 9, Helsinki 2006, [online] https://www.cgdev.org/sites/default/files/archive/doc/commentary/speeches/Birdsall_WIDERpaper.pdf.

Clark G., A farewell to Alms. A Brief Economic History of the World, Princeton–Oxford 2007. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400827817

Craig V.V., Merchant banking: Past and present, „FDIC Banking Review” 2002, vol. 14, nr 1, [online] https://notendur.hi.is/ajonsson/kennsla2008/Merchant_banking.pdf, 12 VI 2007.

Davies J. i in., The World Distribution of Household Wealth, World Institute for Development Economics Research of the United Nations University (UNU‑WIDER), 2008, [online] https://www.wider.unu.edu/publication/world‑distribution‑household‑wealth, 14 I 2008. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199548880.003.0019

ESPON, Identyfikacja istotnych przestrzennie aspektów społeczeństwa informacyjnego. Raport końcowy, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), 2007, [online] http://www.espon.pl/files/11_2/2/ESPON_1.2.3_RAPORT_FINAL_w.polska.pdf, 11 XI 2009.

ESS, ESS Round 1: European Social Survey Round 1 Data (2002). Data file edition 6.5. NSD – Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC.

ESS, ESS Round 8: European Social Survey Round 8 Data (2016). Data file edition 1.0. NSD – Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC.

European Working Conditions Survey (EWCS), 1991, [online] https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=5603, 20 V 2018.

Factbook CIA, The World Factbook, 2011, [online] https://www.cia.gov/library/publications/the‑world‑factbook/rankorder/2172rank.html, 23 II 2011.

Garicano L., Rossi‑Hansberg E., Organization and Inequality In a Knowledge Economy, Cambridge 2005, [online] https://www.princeton.edu/~erossi/OIKEFinal.pdf, 22 III 2009. DOI: https://doi.org/10.3386/w11458

Geisst Ch., Nowego Roosevelta nie widać. Rozmowa z Ch. Geisstem, przeprowadzona przez M. Gadzińskiego, „Gazeta Wyborcza” 2008.

Giddens A., Europa w epoce globalnej, przeł. M. Klimowicz, M. Habura, red. nauk. pol. wyd. T. Żyro, Warszawa 2009.

Global Private Equity Report, Boston 2015.

Gostomski E., Jak rynki zarażają się kryzysem finansowym?, „Gazeta Bankowa” 2008, 26 IX.

Graj D., Tysiącletni polski PKB, „Gazeta Bankowa” 2008, 20 IX.

Growing Income Inequality in OECD Countries. What Drives it and How Can Policy Tackle it?, 2011, [online] http://www.oecd.org/els/soc/47723414.pdf, 7 XI 2013.

Halkos G.E., Tzeremes N., International Competitiveness in the ICT Industry: Evaluating the Performance of the Top 50 Companies, „Global Economic Review” 2007, vol. 36, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1080/12265080701374115

Hryniewicz J.T., Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych, Warszawa 2015.

Hudson J., Inequality and the Knowledge Economy: Running to Stand Still?, „Social Policy and Society” 2006, vol. 5, nr 2, [online] https://doi.org/10.1017/S1474746405002897. DOI: https://doi.org/10.1017/S1474746405002897

Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries, 2018, [online] https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive%20development/Humanity%20Divided/HumanityDivided_Ch3_low.pdf, 3 VI 2018.

Income Distribution, OECD Social and Welfare Statistics, 2016, https://doi.org/10.1787/6bdab994‑en.

Inglehart R. i in., World Values Survey: All Rounds – Country‑Pooled Datafile 1981‑2014.

Madrid: JD Systems Institute.Version, [online] http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV, 15 VI 2017.

Jasiecki K., O nieznanych, z reguły niebadanych, kręgach bogactwa, [w:] Polacy równi i równiejsi, red. M. Jarosz, Warszawa 2010.

Kwon R., Roberts A., Financialization and Income Inequality in the New Economy. An Exploration of Finance’s Conditional Effects, „Sociology of Development” 2015, vol. 1, nr 4. DOI: https://doi.org/10.1525/sod.2015.1.4.442

Morissette R., Ostrowski Y., Picot G., Relative Wage Patterns among the Highly Educated in a Knowledge‑based Economy, Statistics Canada Catalogue number 11F0019MIE – Number 232, 2004, [online] http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.471.1164&rep=rep1&type=pdf, 16 IX 2006.

Mishel L., Bernstein J., Wage Inequality and the New Economy in the US: Does IT‑Led Growth Generate Wage Inequality?, „Canadian Public Policy” 2003, vol. 29, nr s1. DOI: https://doi.org/10.2307/3552283

Martin H.P., Schuman H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, przeł. M. Zybura, Wrocław 1999.

OECD, 2004, [online] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD, 6 XI 2005.

OECD, 2013, [online] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD, 6 XI 2013.

OECD, 2016, [online] http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=PATS_IPC#, 15 VI 2016.

OECD, 2018, [online] http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD, 25 V 2018.

Patents by technology, OECD Stat. Extract Patent counts by technology, 2015, [online] http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=29068, 6 I 2015.

Pew Research, 2014, [online] http://www.pewglobal.org/2014/10/16/greatest‑dangers‑in‑the‑world, 30 V 2018.

Piketty T., Saez E., Income Inequality In The United States, 1913‑1998, „Quarterly Journal of Economics” 2003, vol. 118, nr 1, [online] https://doi.org/10.1162/00335530360535135. DOI: https://doi.org/10.1162/00335530360535135

Piketty T., Kapitał w XXI wieku, Warszawa 2015.

Pobłocki K., Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Warszawa 2017.

Runciman W.G., Relative deprivation and social justice, London 1966.

Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, przeł. L. Czyżewski, Wrocław 1999.

UNDP 2007‑2008 Human Development Report 2007/2008. Fighting climate change: Human solidarity in a divided World, 2007, [online] http://hdr.undp.org/en/, 3 XII 2009.

United Nations Statistics Division, 2008, [online] http://mdgs.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp, 15 IX 2011.

Venture Capital, NVCA National Venture Capital Association Yearbook, 2016, [online] www.nvca.org, 23 IV 2017.

Wallerstein I., Koniec świata jaki znamy, przeł. M. Bilewicz, W. Jelonek, K. Tyszka, Warszawa 2004.

World Economic Forum, These are the 10 most innovative countries in the world, 2018, [online] https://www.weforum.org/agenda/2017/10/these‑are‑the‑10‑most‑innovative‑countries‑in‑the‑world/, 4 VI 2018.

Wójcik Ł., Koniec kapitalizmu, „Polityka” 2018, nr 23 (3163).

Downloads

Published

2018-06-22

How to Cite

Hryniewicz, Janusz T. 2018. “Długofalowe Zmiany nierówności dochodów, Ich społeczna doniosłość Oraz związek Z Rozwojem Gospodarczym – W Perspektywie Europejskiej I Globalnej”. Politeja 15 (4(55):103-28. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.06.

Issue

Section

Stosunki międzynarodowe i studia nad bezpieczeństwem