Długofalowe zmiany nierówności dochodów, ich społeczna doniosłość oraz związek z rozwojem gospodarczym – w perspektywie europejskiej i globalnej

Authors

  • Janusz T. Hryniewicz Uniwersytet Warszawski, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.06

Keywords:

knowledge-based economy, income inequalities, social importance, motivations, financial capitalism, top incomes, venture capital, investments

Abstract

Long Term Changes of Income Inequalities, Their Social Importance and Relationship With Economic Development – in the European and Global Perspective
Data analysis based on Gini index proves that income inequalities were growing in the 1980s and 1990s and next, mixed trends prevailed, with the exception of fast growth in the incomes of 1% top richest households. In spite of the fact that the expansion of knowledge-based economy has begun in the same time as income inequality growth, there are no direct connection between these two phenomena. The intermediary factor is financial capitalism. Innovations created in new economy (ICT) encourage the development of financial capitalism and quick growth of 1% of the highest incomes. The social importance of inequality growth is very low. The growth of income inequalities very slightly changes the evaluation of the existing income inequalities. The increase of salary inequality has not diminished work motivation in European enterprises. The growth of financial capitalism has encouraged growth of venture capital investment in sectors of knowledge-based economy.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Janusz T. Hryniewicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

pracuje w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Autor 232 publikacji naukowych, w tym autor lub współautor 12 książek. Prowadzi badania z zakresu zarządzania, socjologii gospodarki oraz studiów regionalnych, a także wielokulturowości oraz praw człowieka. Główne pola badawcze to: kultura gospodarcza, globalna gospodarka oparta na wiedzy, międzynarodowe stosunki gospodarcze, nierówności oraz badania poświęcone systemom politycznym i ich związkowi z sytuacją gospodarczą w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Najważniejsze publikacje: Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego (2004), Stosunki pracy w polskich organizacjach (2007), Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych (2015).

References

Adams J.S., Towards an Understanding of Inequity, „Journal of Abnormal and Social Psychology” 1963, vol. 67, nr 5, [online] http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0040968. DOI: https://doi.org/10.1037/h0040968
Google Scholar

Atkinson A.B., Morelli S., The Chartbook of Economic Inequality, [online] www.chartbookofeconomicinequality.com, 25 V 2018.
Google Scholar

Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, OTC derivates market activity in the second half of 2007, 2008, [online] https://www.bis.org/publ/otc_hy0805.pdf, 15 IX 2009.
Google Scholar

Bank for International Settlements, 2016, [online] http://stats.bis.org/statx/srs/tseries/OTC_DERIV/H.N.A.A.A.A.A.5A.5J?t=d5.1&c=&p=20151&i=1.2, 23 V 2016.
Google Scholar

Birdsall N., The World is not Flat: Inequality and Injustice in our Global Economy, WIDER Annual Lecture 9, Helsinki 2006, [online] https://www.cgdev.org/sites/default/files/archive/doc/commentary/speeches/Birdsall_WIDERpaper.pdf.
Google Scholar

Clark G., A farewell to Alms. A Brief Economic History of the World, Princeton–Oxford 2007. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400827817
Google Scholar

Craig V.V., Merchant banking: Past and present, „FDIC Banking Review” 2002, vol. 14, nr 1, [online] https://notendur.hi.is/ajonsson/kennsla2008/Merchant_banking.pdf, 12 VI 2007.
Google Scholar

Davies J. i in., The World Distribution of Household Wealth, World Institute for Development Economics Research of the United Nations University (UNU‑WIDER), 2008, [online] https://www.wider.unu.edu/publication/world‑distribution‑household‑wealth, 14 I 2008. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199548880.003.0019
Google Scholar

ESPON, Identyfikacja istotnych przestrzennie aspektów społeczeństwa informacyjnego. Raport końcowy, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), 2007, [online] http://www.espon.pl/files/11_2/2/ESPON_1.2.3_RAPORT_FINAL_w.polska.pdf, 11 XI 2009.
Google Scholar

ESS, ESS Round 1: European Social Survey Round 1 Data (2002). Data file edition 6.5. NSD – Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC.
Google Scholar

ESS, ESS Round 8: European Social Survey Round 8 Data (2016). Data file edition 1.0. NSD – Norwegian Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC.
Google Scholar

European Working Conditions Survey (EWCS), 1991, [online] https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=5603, 20 V 2018.
Google Scholar

Factbook CIA, The World Factbook, 2011, [online] https://www.cia.gov/library/publications/the‑world‑factbook/rankorder/2172rank.html, 23 II 2011.
Google Scholar

Garicano L., Rossi‑Hansberg E., Organization and Inequality In a Knowledge Economy, Cambridge 2005, [online] https://www.princeton.edu/~erossi/OIKEFinal.pdf, 22 III 2009. DOI: https://doi.org/10.3386/w11458
Google Scholar

Geisst Ch., Nowego Roosevelta nie widać. Rozmowa z Ch. Geisstem, przeprowadzona przez M. Gadzińskiego, „Gazeta Wyborcza” 2008.
Google Scholar

Giddens A., Europa w epoce globalnej, przeł. M. Klimowicz, M. Habura, red. nauk. pol. wyd. T. Żyro, Warszawa 2009.
Google Scholar

Global Private Equity Report, Boston 2015.
Google Scholar

Gostomski E., Jak rynki zarażają się kryzysem finansowym?, „Gazeta Bankowa” 2008, 26 IX.
Google Scholar

Graj D., Tysiącletni polski PKB, „Gazeta Bankowa” 2008, 20 IX.
Google Scholar

Growing Income Inequality in OECD Countries. What Drives it and How Can Policy Tackle it?, 2011, [online] http://www.oecd.org/els/soc/47723414.pdf, 7 XI 2013.
Google Scholar

Halkos G.E., Tzeremes N., International Competitiveness in the ICT Industry: Evaluating the Performance of the Top 50 Companies, „Global Economic Review” 2007, vol. 36, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1080/12265080701374115
Google Scholar

Hryniewicz J.T., Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych, Warszawa 2015.
Google Scholar

Hudson J., Inequality and the Knowledge Economy: Running to Stand Still?, „Social Policy and Society” 2006, vol. 5, nr 2, [online] https://doi.org/10.1017/S1474746405002897. DOI: https://doi.org/10.1017/S1474746405002897
Google Scholar

Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries, 2018, [online] https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive%20development/Humanity%20Divided/HumanityDivided_Ch3_low.pdf, 3 VI 2018.
Google Scholar

Income Distribution, OECD Social and Welfare Statistics, 2016, https://doi.org/10.1787/6bdab994‑en.
Google Scholar

Inglehart R. i in., World Values Survey: All Rounds – Country‑Pooled Datafile 1981‑2014.
Google Scholar

Madrid: JD Systems Institute.Version, [online] http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV, 15 VI 2017.
Google Scholar

Jasiecki K., O nieznanych, z reguły niebadanych, kręgach bogactwa, [w:] Polacy równi i równiejsi, red. M. Jarosz, Warszawa 2010.
Google Scholar

Kwon R., Roberts A., Financialization and Income Inequality in the New Economy. An Exploration of Finance’s Conditional Effects, „Sociology of Development” 2015, vol. 1, nr 4. DOI: https://doi.org/10.1525/sod.2015.1.4.442
Google Scholar

Morissette R., Ostrowski Y., Picot G., Relative Wage Patterns among the Highly Educated in a Knowledge‑based Economy, Statistics Canada Catalogue number 11F0019MIE – Number 232, 2004, [online] http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.471.1164&rep=rep1&type=pdf, 16 IX 2006.
Google Scholar

Mishel L., Bernstein J., Wage Inequality and the New Economy in the US: Does IT‑Led Growth Generate Wage Inequality?, „Canadian Public Policy” 2003, vol. 29, nr s1. DOI: https://doi.org/10.2307/3552283
Google Scholar

Martin H.P., Schuman H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, przeł. M. Zybura, Wrocław 1999.
Google Scholar

OECD, 2004, [online] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD, 6 XI 2005.
Google Scholar

OECD, 2013, [online] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD, 6 XI 2013.
Google Scholar

OECD, 2016, [online] http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=PATS_IPC#, 15 VI 2016.
Google Scholar

OECD, 2018, [online] http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD, 25 V 2018.
Google Scholar

Patents by technology, OECD Stat. Extract Patent counts by technology, 2015, [online] http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=29068, 6 I 2015.
Google Scholar

Pew Research, 2014, [online] http://www.pewglobal.org/2014/10/16/greatest‑dangers‑in‑the‑world, 30 V 2018.
Google Scholar

Piketty T., Saez E., Income Inequality In The United States, 1913‑1998, „Quarterly Journal of Economics” 2003, vol. 118, nr 1, [online] https://doi.org/10.1162/00335530360535135. DOI: https://doi.org/10.1162/00335530360535135
Google Scholar

Piketty T., Kapitał w XXI wieku, Warszawa 2015.
Google Scholar

Pobłocki K., Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Warszawa 2017.
Google Scholar

Runciman W.G., Relative deprivation and social justice, London 1966.
Google Scholar

Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, przeł. L. Czyżewski, Wrocław 1999.
Google Scholar

UNDP 2007‑2008 Human Development Report 2007/2008. Fighting climate change: Human solidarity in a divided World, 2007, [online] http://hdr.undp.org/en/, 3 XII 2009.
Google Scholar

United Nations Statistics Division, 2008, [online] http://mdgs.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp, 15 IX 2011.
Google Scholar

Venture Capital, NVCA National Venture Capital Association Yearbook, 2016, [online] www.nvca.org, 23 IV 2017.
Google Scholar

Wallerstein I., Koniec świata jaki znamy, przeł. M. Bilewicz, W. Jelonek, K. Tyszka, Warszawa 2004.
Google Scholar

World Economic Forum, These are the 10 most innovative countries in the world, 2018, [online] https://www.weforum.org/agenda/2017/10/these‑are‑the‑10‑most‑innovative‑countries‑in‑the‑world/, 4 VI 2018.
Google Scholar

Wójcik Ł., Koniec kapitalizmu, „Polityka” 2018, nr 23 (3163).
Google Scholar

Downloads

Published

2018-06-22

How to Cite

Hryniewicz, Janusz T. 2018. “Długofalowe Zmiany nierówności dochodów, Ich społeczna doniosłość Oraz związek Z Rozwojem Gospodarczym – W Perspektywie Europejskiej I Globalnej”. Politeja 15 (4(55):103-28. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.06.

Issue

Section

Stosunki międzynarodowe i studia nad bezpieczeństwem