Międzykulturowe wyzwania i wyznania

Authors

  • Marian Golka Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.02

Keywords:

multiculturalism, transculturalism, comparison of cultures, multicultural education

Abstract

Intercultural Challenges and Confessions
The article starts with a discussion of such crucial concepts as: multiculturalism, transculturalism and interculturalism. It is a point of departure to present different types of assessment and comparison of socio-cultural entities. It allows to praise the role of education and discuss the role of multicultural education in the last part of the article.

References

Bartz B., Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach, Duisburg–Radom 1997.

Birket-Smith K., Ścieżki kultury, przeł. K. Evert-Vaedtke, T. Evert, Warszawa 1974.

Casmir F.L., Budowanie trzeciej kultury: zmiana paradygmatu komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, [w:] Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Warszawa 1996.

Casmir F.L., Komunikacja ludzka w perspektywie wielokulturowej, [w:] Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Warszawa 1996.

Golka M., Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010.

Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2013.

Hauser A., Filozofia historii sztuki, przeł. D. Danek, J. Kamionkowa, Warszawa 1974.

Kapuściński R., Lapidarium V, Warszawa 2002.

Kapuściński R., Podróże z Herodotem, Kraków 2004.

Malinowski B., Jednostka, społeczność, kultura, przeł. S. Kapralski, J. Obrębski, J. Piotrowski, Warszawa 2000.

Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Toruń – Poznań 1995.

Melosik Z., Współczesne amerykańskie spory edukacyjne, Poznań 1994.

Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 1995.

Ossowski S., Dzieła, t. 3: Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967.

Radcliffe-Brown A.R., Wyspiarze z Andamanów. Studia z antropologii społecznej, przeł. A. Kościańska, M. Petryk, Kęty 2006.

Taine H., Filozofia sztuki, t. 1, przeł. A. Sygietyński, Lwów 1911.

Welsch W., Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, przeł. B. Susła, J. Wietecki, [w:] Filozoficzne konteksty koncepcji rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, t. 2, red. R. Kubicki, Poznań 1998.

White L., Rozwój kultury, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.

Downloads

Published

2017-05-15

How to Cite

Golka, M. (2017). Międzykulturowe wyzwania i wyznania. Intercultural Relations, 1(1(1), 11–26. https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.02