Migracja, studia i praca. Studenci z Ukrainy w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.01.2019.05.03

Keywords:

Ukrainian students, adaptation, study, Krakow

Abstract

Migration, education and work. Students from Ukraine in Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

The paper presents results of the survey carried out by the author among students – citizens of Ukraine – who study at Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University. The survey has been aimed not only at social and demographic profiling of the group, but also at outlining dominant reasons that encouraged young Ukrainian citizens to choose Poland, Krakow, and the Frycz Modrzewski University as their education centre; at assessing attractiveness of the studying, adaptation in a foreign country, contacts with the Poles both inside and outside of the academy. Based on the results of the survey the attractiveness of studies in Poland results from the membership of Poland in the European Union, recognition of the high level of education in Poland, relatively low costs of studies compared to the other European countries, and geographical and cultural proximity of Ukraine and Poland.

References

Gordon M.M., Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion, and National Origins, New York 1964.

Rokicki J., O realności i złudzeniu „globalizacji”, „wielokulturowości” i „ponowoczesności”, [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, red. K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek, Kraków 2006, s. 25–38.

Netografia:

Bańko M., W Ukrainie czy na Ukrainie?, http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/w-Ukrainie-czy-na-Ukrainie;16214.html (dostęp 5 VI 2016).

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,411703,gowin-umiedzynarodowienie-pieta-achillesowa-polskiego-szkolnictwa.html (dostęp 17 XI 2016).

http://www.ka.edu.pl/gfx/ksw/userfiles/rekrutacja/2014_2015/zarzadzenie_r.__kursy_j._polskiego_dla_cudzoziemcow.pdf (dostęp 4 X 2016).

http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/images/stories/115_2015_newsletter/raport-studenci-zagraniczni-tabela.pdf (dostęp 7 IX 2016).

https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_shock (dostęp 7 IX 2016).

https://forumakademickie.pl/aktualnosci/2016/4/11/3489/juz-ponad-57-tysiecy-studentow-zagranicznych-w-polsce/ (dostęp 12 XI 2016).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Polaka (dostęp 30 IX 2016).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_bieg%C5%82o%C5%9Bci_j%C4%99zykowej (dostęp 14 X 2016).

Kalervo Oberg, „American Anthropologist” 1974, nr 76 (2), https://doi.org/10.1525/aa.1974.76.2.02a00260.

Published

2019-06-03

How to Cite

Rokicki, J. (2019). Migracja, studia i praca. Studenci z Ukrainy w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Intercultural Relations, 3(1(5), 57–94. https://doi.org/10.12797/RM.01.2019.05.03