Szkoła – integracja – niepełnoletni uchodźcy

Przypadek Szwecji

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.01.2023.13.10

Keywords:

Sweden, higher education reform

Abstract

Niniejszy tekst dotyczy reformy szkolnictwa średniego szczebla wprowadzonej przez szwedzkie władze w 2018 roku. Reforma była odpowiedzią na dwa kluczowe zjawiska oraz ich konsekwencje: kryzys migracyjny, mającego apogeum trzy lata wcześniej, oraz rosnące koszty utrzymania państwa dobrobytu, zagrażające jego finansowemu bezpieczeństwu. Oczywiście należy być świadomym, że zreformowanie szkolnictwa nie było jedynym przedsięwzięciem w szeregu innych mających sprostać wyzwaniom szwedzkiego welfare state.

References

Banaś, M. 2010. Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów, Kraków.

SCB. 2019. Arbetskraftsundersökningarna 2018, Grundtabeller årsmedeltal 2018, Tabel 1, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/tabell-och-diagram/icke-sasongrensade-data/grundtabeller-aku-1574-ar-ar/ – 3 VI 2023.

Knape, A. 2019. SKL: En översyn av gymnasielagen kan inte vänta, https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skl-en-oversyn-av-gymnasielagen-kan-inte-vanta-29712 – 2 VI 2023.

Migrationsinfo, 2019. Ensamkommande barn, https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ensamkommande-barn/#fnref-140-8 – 3 VI 2023.

MIPEX. 2020. Sweden, https://www.mipex.eu/sweden – 3 VI 2023.

Torstersson, S. 2023. Utbildningsnivå - utrikes födda, https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/integration/utbildningsniva/ – 1 VI 2023.

SVT Nyheter. 2017. Ny statistik visar: Minst 80 procent av undersökta asylsökande över 18 år, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-statistik-visar-minst-80-procent-av-undersoktaasylsokande-over-18-ar – 1 VI 2023.

UNHCR, The UN Refugee Agency. Entry, Admission and Reception / False Documents, https://www.refworld.org/topic,50ffbce53a,50ffbce54c,,0,,,CMR.html – 3 VI 2023.

Published

2023-08-17

How to Cite

Banaś, M. (2023). Szkoła – integracja – niepełnoletni uchodźcy: Przypadek Szwecji. Intercultural Relations, 7(1(13), 151–158. https://doi.org/10.12797/RM.01.2023.13.10