Misticismo laico en los tiempos de la contracultura: Edward Stachura y Julio Cortázar

Authors

  • Nina Pluta Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/SI.17.2018.17.13

Keywords:

Julio Cortázar, Edward Stachura, 20th century fiction, counterculture, existentialist fiction

Abstract

Lay Mysticism in the Counetrculture Era: Edward Stachura and Julio Cortázar
When checking the psychology of the protagonists in the fiction of two writers from the same period of the sixties and seventies of the 20th century – the Polish writer Edward Stachura and the Argentinian Julio Cortázar, it comes out that they both writers share the eagerness to reach a transcendental sphere of happiness, where life is more authentic than by the middle class standards. They are both inspired by the first Avant-Garde movements, as well as by the countercultural tendencies of their times. Their protagonists dream about symbolical places – like the kibbutz of desire in Cortázar´s Hospscotch – where the man could eventually feel free from middle class morals and submission imposed by the capitalist system.

References

BEREZA, H. (1987), Życiopisanie, postfacio a: Edward Stachura, Poezja i proza, t. 5: Fabula rasa. Z wypowiedzi rozproszonych, Rutkowski, K. (ed.), Czytelnik, Warszawa.

BUCHOWSKI, M. (2017), Buty Ikara. Biografia Edwarda Stachury, Iskry, Warszawa.

BRACH-CZAINA, J. (1984), Etos nowej sztuki, PWN, Warszawa.

ELBANOWSKI, A. (1985), “Obrzędy – Gry – Przejścia. Opowiadania Julio Cortazara”, Literatura na świecie, 2, pp. 107-126.

FEDECKI, Z. (1990), “Moda na Stachurę”, en: Kolbus, E., (ed.), Kaskaderzy literatury, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, pp. 130-135.

FERNÁNDEZ RETAMAR, R., (1993), Fervor de la Argentina. Antología personal, colección “Los nuestros”, 9, Ediciones de Sol, Buenos Aires.

FURMANEK, Ł. (2007), “Rewolucyjne wizje teoretyków kontrkultury”, Kultura i Historia, 12, [on-line] http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/478, 8.08.2016.

GARCÍA FLORES, M. (1967), “Entrevista con Julio Cortázar”, Revista de la Universidad de México, 21, 7, pp. 10-13.

GASZYŃSKA-MAGIERA, M. (2011), Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej w Polsce w latach 1945-2005 z perspektywy komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

JANUSZKIEWICZ, M. (1994), “Od egzystencjalizmu do mistyki. O prozie Edwarda Stachury”, Pamiętnik Literacki, 4, pp. 96-115.

JAWŁOWSKA, A. (1975), Drogi kontrkultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

LEARY, T. (1998), Polityka ekstazy, trad. D. Misiuna, R. Palusinski, Wydawnictwo EJB, Kraków.

PACHOCKI, D. (2007), Stachura totalny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

PERIS BLANES, J. (2005), “ de Julio Cortázar, entre la revolución política y la vanguardia estética”, Cuadernos de investigación filológica, 31-32, pp. 143-161.

PICÓN GARFIELD, E. (1971), “Lo maravilloso en la realidad cotidiana”, en: Pedro Lastra (ed.), Julio Cortázar, „El escritor y la critica”, Taurus, Madrid.

SANKOWSKI, R. (2012) “Płyta Babu Króla z piosenkami Stachury. Bitnik Sted”, Gazeta Wyborcza, suplemento “Kultura”, 27 de junio de 2012.

SARLO, B. (2007), Escritos sobre literature argentina, Saítta, S. (ed.), Siglo XXI, Buenos Aires.

SHAW, D.L. (1999), Nueva narrativa hispanoamericana. Boom. Posboom. Posmodernismo, Cátedra, Madrid.

Published

2019-04-04

How to Cite

Pluta, Nina. 2019. “Misticismo Laico En Los Tiempos De La Contracultura: Edward Stachura Y Julio Cortázar”. Studia Iberystyczne 17 (April):195-209. https://doi.org/10.12797/SI.17.2018.17.13.