Historia Zakładu Radiologii Pediatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (część 1)

Autor

  • Krzysztof Batycki Uniwersytet Radomski, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Pracownia Diagnostyki Obrazowej

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.01

Słowa kluczowe:

historia medycyny, radiologia, radiologia zabiegowa, pediatria, radioterapia, onkologia

Abstrakt

Praca prezentuje historię Zakładu Radiologii Pediatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ul. Marszałkowskiej 24 (róg ul. Litewskiej). Jedynym, obszernym opracowaniem historii Zakładu, jakie powstało do tej pory, jest bogaty w bezcenne informacje tekst profesora Andrzeja Marcińskiego, opublikowany kilkukrotnie w latach 1991-1997. Niniejsza praca w dużej mierze opiera się na nim – rozbudowano omówione już tematy, zwłaszcza o wydarzenia, które miały miejsce po jego napisaniu. Ponieważ działalność Zakładu zawsze była ściśle związana, bardziej lub mniej formalnie, z pracą Zakładu Radiologii Szpitala przy ul. Działdowskiej 1, zarys jego historii również został przedstawiony. Do napisania pracy autor wykorzystał przede wszystkim nieliczne publikacje dotyczące historii Zakładu Radiologii Pediatrycznej oraz materiały pochodzące ze zbiorów Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Całość wzbogacił o zebrany przez siebie rozległy zbiór wspomnień pracowników Zakładu i osób w inny sposób z nim związanych. Szczegółowo omówione zostało 60 lat historii  Zakładu, od jego założenia w 1951 r. do 2011 r. Zakład powstał na bazie dwóch istniejących już wcześniej pracowni rentgenowskich, dlatego pokrótce omówiona została także ich historia. Całość opracowania podzielono chronologicznie, na trzy główne części, w zależności od tego, kto pełnił funkcję kierownika Zakładu. Szczególnie obszerna część tekstu poświęcona jest ludziom tworzącym Zakład, nie tylko lekarzom – szeroko omówiona została praca techników elektroradiologów oraz zmiany, jakim jej specyfika podlegała na przestrzeni dekad.

Bibliografia

Kargol Z., Odkrycie Roentgena i jego odgłosy na ziemiach polskich w świetle publikacji z 1896 r., [s.n.], Wrocław (Polska) 1977.

Urbanik A., Leszczyński S., Radiologia polska w XIX i XX wieku, Kraków (Polska) 2019.

Polański J.A. (red.), Dzieje II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1975-2009), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa (Polska) 2009, 183-188.

Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Akta osobowe: 2869, 16/82; 3910, 19/301; 3910, 20/293; 3967, 21/203; 4574, 24/258; 5299, 27/193; 6168, 29/202; 6390, 30/56; 6709, 32/73; 7870, 38/287; 9236, 43/120; 10246, 48/43.

Manicki J., Dzieje uczelni medycznych w Warszawie w latach 1944-1960, PZWL, Warszawa (Polska) 1968.

Marciński A., Początki i rozwój radiologii pediatrycznej w Polsce. Pediatria Polska, 1991, LXVI (9-10), 147-153.

Marciński A., Skąd się wzięliśmy? 45-lecie powstania Katedry i Zakładu Radiologii Pediatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Polski Przegląd Radiologiczny, 1997, 62(3), 237-242.

Wspomnienia pracowników Zakładu i osób z nim związanych zebrane przez autora: Krzysztof Batycki, Agnieszka Biejat, Michał Brzewski, Marta Burczaniuk, Ewa Jabłońska, Anna Jakubowska, Radosław Kuszyk, Stanisław Leszczyński, Nelli Ochocka, Anna Tarnowska, Krystyna Wojtulewicz-Potocka, Zofia Zakrzewska.

Seyda B., Dzieje medycyny w zarysie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa (Polska) 1977.

Urbanik M., Historia polskiej radiologii zabiegowej (interwencyjnej). Przegląd Lekarski, 2012, 69, 7.

Informator na rok akademicki 1958/59, Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Polska) 1958.

Informator na rok akademicki 1960/61, Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Polska) 1961.

Skład Osobowy na rok akademicki 1975/76; 1976/77, Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Polska) 1976.

Skład Osobowy na rok akademicki 1983/84, Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Polska) 1983.

Skład Osobowy na rok akademicki 1997/98. Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Polska) 1998.

Skład Osobowy na rok akademicki 2000/01, Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Polska) 2000.

Skład Osobowy na rok akademicki 2003/04, Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Polska) 2002.

Jednostki Dydaktyczne Akademii Medycznej w Warszawie, Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Polska) 2007.

Jabłoński T., Mieczysław Michałowicz. Życie i praca, Wydawnictwo Epoka, Warszawa (Polska) 1979.

Leszczyński S., Historia radiologii polskiej na tle radiologii światowej, Wydawnictwo Epoka, Kraków (Polska) 2000.

Śródka A., Uczeni Polscy XIX-XX stulecia, t. III, Aries, Warszawa (Polska) 1997.

Urbanik A., Leszczyński S., Radiologia polska w XIX i XX wieku, Indygo Zahir Media, Wrocław (Polska) 2019.

Hasło: Mieczysław Jan Michałowicz, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 17, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa (Polska) 2003, 340.

Wiśniewski Z., Odsunąć Michałowicza!. Gazeta Lekarska, 2005, 5(172), 30-31.

Uljasz A., Prof. Władysław Szenajch (1879-1964). Lekarz i przyjaciel dzieci. Słowo i Myśl, 2008, 4, 9-15.

Michałowicz Mieczysław Jan, Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zasoby Cyfrowe.

Informacja prasowa Instytutu Matki i Dziecka, [online:] https://miastodzieci.pl/wydarzenia/informacja-prasowa-instytutu-matki-i-dziecka/ – 5.03.2023.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-08

Jak cytować

Batycki, K. (2023). Historia Zakładu Radiologii Pediatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (część 1). Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 86, 11–23. https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.01

Numer

Dział

Rozprawy