Emma Mościskier (1898-1942)

Jedna z pionierek polskiej foniatrii

Autor

  • Andrzej Kierzek Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
  • Andrzej Obrębowski Katedra i Klinika Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Jacek Kotuła Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny dr n. med. Jacek Kotuła

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.13

Słowa kluczowe:

historia polskiej otorynolaryngologii, historia medycyny Kresów Południowo-Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, historia foniatrii

Abstrakt

Emma Mościsker (1898-1940), jedna z pionierek polskiej foniatrii, studiowała w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie oraz szkoliła się w wiedeńskich ośrodkach foniatrycznych profesorów Hajeka i Neumanna. Pracowała w Szpitalu Powszechnym Krajowym we Lwowie oraz w Szpitalu Starozakonnych na Czystem w Warszawie. Znane są jej prace m.in. na temat stroboskopii, rerania (rhotacismus), zaburzeń głosu w mutacji, ćwiczeń uderzeniowych. Znaczne zainteresowanie wzbudziła jej publikacja dotycząca znaczenia zabiegów w zakresie otorynolaryngologii dla głosu i mowy.

Bibliografia

Adamski, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zaświadczenie z 20 lutego 1926. Zb. GBL Dz. Starej Książki, sygn. IL Warsz.-Białost. PL32713790.

Frank F., In Gedenken an Prof. D. Emil Fröschels (1884-1972), „Monatsschrift für Ohrenheilkunde und Laryngo-Rhinologie” 1972, t. CVI, nr 3, s. 185-186.

Gliński J.B., Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej, t. III, Warszawa 2003.

Karta rejestracyjna członka Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej nr 3273 z 7 maja 1935. Zb. GBL Dz. Starej Książki sygn. IL Warsz.-Białost. PL32713790.

Kierzek A., Otolaryngolodzy warszawscy w XIX wieku, Wrocław 1998.

Kierzek A., Rozwój warszawskiej myśli otolaryngologicznej w XIX wieku, Wrocław 1997.

Kwestionariusz dla pierwszego zgłoszenia zawodów leczniczych z 11 września 1940. Zb. GBL Dz. Starej Książki, sygn. IL Warsz.-Białost. PL32713790.

Mościsker E., O zasadach i znaczeniu laryngostroboskopji, „Polski Przegląd Otolaryngologiczny” 1936, t. XII, z. 1, s. 99-106.

Mościsker E., O znaczeniu zabiegów ryno-laryngologicznych dla mowy i głosu, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie” 1938, t. XV, nr 25-26, s. 454.

Mościsker E., Rzadka postać rerania (rhotacismus), „Kwartalnik Kliniczny Szpitala Starozakonnych” 1936, t. IV, nr 1-2, s. 33.

Mościsker E., Zastosowanie ćwiczeń udarowych Fröschelsa w przypadku zaburzenia głosu na tle mutacji, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie” 1936, t. XIII, nr 16, s. 277-278.

Obrębowski A. et al., Metody badania czynności fonacyjnej krtani w Klinice Otolaryngologicznej Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1922-1939, „Otolaryngologia Polska” 2007, t. LXI, s. 719-723.

Pruszewicz A., Obrębowski A., Wprowadzenie, [w:] Zarys foniatrii klinicznej, red. A. Pruszewicz, A. Obrębowski, Poznań 2019, s. 15-16.

Stein J., Szpital Starozakonnych na Czystem. Zaświadczenie z 12 lipca 1940. Zb. GBL Dz. Starej Książki, sygn. IL Warsz.-Białost. PL32713790.

Szenajch W., Izba Lekarska Warszawsko-Białostocka. Zaświadczenie z 7 maja 1935. Zb. GBL Dz. Starej Książki, sygn. IL Warsz.-Białost. PL32713790.

Wulman L., Tenenbaum J., The martyrdom of Jewish physicians in Poland, New York 1963.

Zabłocki S., Słownik biograficzny otolaryngologów polskich XIX i XX wieku, Warszawa 2012.

Zarys foniatrii klinicznej, red. A. Pruszewicz, A. Obrębowski, Poznań 2019.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-08

Jak cytować

Kierzek, A., Obrębowski, A., & Kotuła, J. (2024). Emma Mościskier (1898-1942): Jedna z pionierek polskiej foniatrii. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 86, 131–140. https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.13

Numer

Dział

Biogramy