Profesor Wacław Franciszek Bartłomiej Kuśnierczyk (1908-1997). Próba portretu

Autor

  • Andrzej Kierzek Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
  • Jacek Kozakiewicz

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.02

Słowa kluczowe:

historia polskiej otorynolaryngologii

Abstrakt

Jednym z wybitniejszych otorynolaryngologów lwowskich okresu Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz otorynolaryngologów śląskich w czasie po drugiej wojnie światowej był profesor Wacław Franciszek Barłomiej Kuśnierczyk (1908-1997). Szeroko przedstawiono jego rodowód, tradycje rodzinne, dzieciństwo, lata szkolne oraz uniwersyteckie w Uniwersytecie Jana Kazimierza. Przedstawiono drogę zawodową i naukową tego lekarza, wykształconego także w ośrodkach zagranicznych, w okresie lwowskim, warszawskim w czasie drugiej wojny światowej oraz w Nowym Sączu po drugiej wojnie światowej. Szczególnie dokładnie zanalizowano jego działalność naukową w Śląskiej Akademii Medycznej oraz Instytucie Onkologii w Gliwicach. Ta działalność doprowadziła go do tytułu profesora i kierownika Kliniki Otolaryngologicznej w Katowicach. Ukazano profesora Kuśnierczyka jak człowieka dużego formatu, poświęcającego także wiele czasu rodzinie, człowieka taktownego, wrażliwego, przyjaznego pacjentom i młodym lekarzom, jego zainteresowania muzyką, literaturą, turystyką etc.

Bibliografia

|47 lat działalności naukowej, dydaktycznej i lekarskiej, prof. dr n. med. Wacława Kuśnierczyka. Zebranie naukowe, Katowice 1979.

Activity of Beta-Gluconidase in Peripherial Blood Lymphocytes of Patients with Cancer of the Larynx, Folia Morphologica 1977, t. 104, nr 2, s. 202-207.

Bronchoskopia w znieczuleniu ogólnym, [w:] Aktualne zagadnienia anestezjologii. Pamiętnik I Zjazdu Anestezjologów Polskich. Warszawa, 25 września 1959 r., red. I. Poklewska, Warszawa 1961, s. 94-98.

Brożek K., Kozakiewicz J., Kierzek A., Profesor Wacław Kuśnierczyk (1908-1997) - Pro Memoria w 100-lecie urodzin, Otolaryngologia Polska 2009, t. 63, nr 2, s. 216. DOI: https://doi.org/10.1016/S0030-6657(09)70112-X

Ceypek T., Lwów w czasach trudnych. Notatki naocznego świadka, Kraków-Katowice 2011.

Ceypek T., Uzupełnienie artykułu pt. Klinika Laryngologii w 30-leciu Śląskiej Akademii Medycznej, Otolaryngologia Polska 1979, t. 33, nr 6, s. 672.

Chodynicki S., Otolaryngolodzy – uczestnicy tajnego nauczania, Otorynolaryngologia. Przegląd kliniczny 2018, t. 17, nr 2.

Czak W., Udział Teofila Zalewskiego (1872-1953) w kształtowaniu otorynolaryngologii w ośrodkach lwowskim i wrocławskim, Wrocław 2001 (dysertacja doktorska, promotor: A. Kierzek).

Gierek T., Pilch J., Prof. Wacław Kuśnierczyk. Pożegnanie, Gazeta Wyborcza 1997.

Główna Biblioteka Lekarska, Dz. Starej Książki, sygn. Izba Lek. Warsz.-Białost. PL32712953, Karta Rejestracyjna Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej z 20 lutego 1939.

Główna Biblioteka Lekarska. Zbiory Specjalne, sygn. Izba Lek. Warsz.-Białost. PL32712953, Kuśmierczyk Wacław F.B.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Trzecieski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytus_Trzecieski

Kaczkowska B., Kuśnierczyk A., Matecznik. Kamienica Polska, Sławków, Śniatyn, Korzenie R. 17, 2007, nr 1, s. 14-15.

Kempa M., Lusek J., Tadeusz Ceypek (1904-1990). Portret z okruchów wspomnień, Katowice 2015.

Kozakiewicz J., Gierlotka A., Śląscy laryngolodzy wspominali prof. W. Kuśnierczyka ‒ Sprawozdanie z zebrania naukowo-szkoleniowego oddziału Śląsko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Laryngologicznego, Otolaryngologia Polska 2009, t. 63, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1016/S0030-6657(09)70109-X

Kozakiewicz J., Kierzek A., Otorynolaryngolodzy lwowscy. Janina Maria Marynowska-Kuśnierczykowa (1905-1999), Materiały Naukowe Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi 2021, t. 37, nr 1-4, s. 62-65.

Kozakiewicz J., List do A. Kierzka z 30 września 2014, zbiory A. Kierzka.

Księga Jubileuszowa z okazji 65-lecia Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, red. J. Markowski, Katowice 2016.

Księga pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicyi i Bukowiny 1914-1915 oraz Album pamiątkowe. Cz. 3, Prowincye i Bukowina, oprac. A. Chmurski, Wiedeń 1915.

Kuśnierczyk P., List do A. Kierzka z 19 sierpnia 2021, zbiory A. Kierzka.

Kuśnierczyk P., List do A. Kierzka z 8 marca 2021, zbiory A. Kierzka.

Kuśnierczyk W., Gierek T., Klinika Laryngologii w 30-leciu Śląskiej Akademii Medycznej, Otolaryngologia Polska 1978, t. 32, nr 6.

Kuśnierczyk W., Gruźlica nosa, jamy ustnej i gardła, Polski Przegląd Otolaryngologiczny 1939, t. 15, z. 1-2, s. 249-295.

Marcinkowski T., Szpital Ujazdowski – Alma Mater [w:] Tajne nauczanie medycyny i farmacji w latach 1939-1945, red. A. Dawidowicz, Warszawa 1977.

Późne uszkodzenia popromienne krtani w zależności od nasilenia reakcji miejscowej w czasie naświetlania raka krtani i gardła dolnego promieniami Roentgena, Nowotwory 1965, t. 15, nr 2, s. 173-179.

Sasor A., List do A. Kierzka z 1 listopada 2021, zbiory A. Kierzka.

Sasor J., List do A. Kierzka z 15 sierpnia 2021, zbiory A. Kierzka.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t. 10, Rukszenice–Sochaczew, Warszawa 1889.

X-ray treatment of Cancer of Larynx in Patients with Tuberculosis of the Lungs, Radiobiologia. Radiotherapia 1966, t. 7, nr 1, s. 27-30.

Zabłocki S., Otolaryngolodzy polscy – bohaterowie powstania warszawskiego sierpień-wrzesień 1944, Magazyn Otorynolaryngologiczny 2004, supl. VI.

Zabłocki S., Słownik biograficzny otolaryngologów polskich XIX i XX wieku, Warszawa 2012.

Zalewski T., Trzydziestolecie katedry oto-laryngologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Polski Przegląd Oto-Laryngologiczny 1938, t. 15.

Pobrania

Opublikowane

2022-07-02

Jak cytować

Kierzek, A., & Kozakiewicz, J. (2022). Profesor Wacław Franciszek Bartłomiej Kuśnierczyk (1908-1997). Próba portretu. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 85, 21–38. https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.02

Numer

Dział

Artykuły