Urzędnicy najemni i służba w miastach Wołynia w drugiej połowie XVI – pierwszej połowie XVII wieku

Authors

  • Andrij Zajac Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.10.2018.10.02

Keywords:

town, Volhynia, scribe, shafar, instigator, herald, executioner

Abstract

Officials  and Servants in Towns and Cities  of Volhynia in the Second Half of 16th and the First Half of the 17th Century

The article looks into activity of officials and servants hired in the Volhynian towns and cities. Among them scribes played a particularly important role. In smaller towns there was only one scribe, but in larger towns, primarily of the county town status , there were two scribes – one for the council and one for the vogt. In private towns scribes were mostly noblemen, but in royal cities burghers prevailed in the post. Some scribes worked also as lawyers as their side job. Municipal finances were managed by “shafars” and interests of the burghers were secured by the “instigator”. The vogt and municipal servants carried out the instructions and orders of the city council and the court. The announcements in the cities were made by the herald. In emergency cases church bells were used to alert the citizens. Public order in the city was maintained by day and night guards. Punishment in the cities was carried out by the executioner. The articles also makes a mention of lower-ranking city servants , such as: canons, locksmiths, shepherds, and trumpeters.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Andrij Zajac, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

Doktor nauk historycznych, docent w Katedrze Dawnej Historii Ukrainy i Archiwistyki na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Zainteresowania naukowe: procesy urbanistyczne na Ukrainie w XV-XVII w., rozwój prawa magdeburskiego, ekonomika miast i osadnictwo miejskie.

References

Biłous N., Służby miejskie na ratuszu w miastach Wołynia w XVI-XVII w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2015, t. 75, s. 225-238.

Horn M., Powinności wojenne Żydów w Rzeczypospołitej w XVI-XVII wieku, Warszawa 1978.

Kamler M., Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), Warszawa 2010.

Samsonowicz H., Z badań nad kancelarią małych miast w Polsce w XV w., „Miscellanea Historico-Archivistica” 1985, t. 1, s. 243-259.

Wojtucki D., Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim od początku XVI do połowy XIX wieku, Warszawa 2014.

Zaremska H., Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV-XVI w., Warszawa 1986.

Bіlous N., Stražі porâdku u pіznʹoserednʹovіčnomu Lucʹku, „Starij Lucʹk. Naukovo-іnformacіjnij zbіrnik LDІKZ” 2012, vip. 8, s. 121-128.

Іstorіâ єvropejsʹkoї mentalʹnostі, red. P. Dіncelʹbaher, Lʹvіv 2004.

Maročkіn V., Ukraїnsʹke mіsto vіd XV do seredini XVII st. Zvičaєvo-pravova atributika âk іstorične džerelo. Іstorična monografіâ, Toronto 1999.

Downloads

Published

2018-11-30

How to Cite

Zajac, Andrij. 2018. “Urzędnicy Najemni I służba W Miastach Wołynia W Drugiej połowie XVI – Pierwszej połowie XVII Wieku”. Krakowskie Pismo Kresowe 10 (November):25-49. https://doi.org/10.12797/KPK.10.2018.10.02.