Biblioteki i księgozbiory prywatne w Mielcu doby zaborów

Zarys zagadnienia

Authors

  • Krzysztof Haptaś Pontifical University of John Paul II, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.05

Keywords:

Galicia, Kingdom of Galicia and Lodomeria, Mielec, libraries, private book collections, book culture

Abstract

Libraries and Private Book Collections in the Town of Mielec at the Time of the Partition of Poland: An Outline

Libraries and private book collections in Mielec at the time of the partition of Poland have not been sufficiently traced and researched so far. The best known are the library of the Mielec secondary school (gimnazjum) and the private collection of the Count Oborski family. General remarks, in the scope of a few sentences at best, pertain to other school libraries and private collections. Numerous collections, some that are known by the name, such as the library of the Trinitarian convent, and some that we are not aware of, still await researchers. Currently, all old books (published before 1945) that are kept in the town of Mielec need to be cataloged in order to start the actual efforts to chart the history of the local libraries and private book collections.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Krzysztof Haptaś, Pontifical University of John Paul II, Kraków

Absolwent Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo-Technicznej (1999 r.) oraz Historii (2002 r.) Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od roku 2003 zatrudniony w Muzeum Regionalnym w Mielcu, od 2019 r. kierownik Muzeum Historii Regionalnej „Pałacyk Oborskich” w Mielcu. Zainteresowania naukowe: historia Kościoła katolickiego Polski południowo-wschodniej, biblioteki parafialne, historia Galicji, prasa do 1939 r. Autor m.in. pracy pt. Piotr Guziorski (1894–1959). Żołnierz Niepodległości (Kolbuszowa 2018) oraz wydawnictwa źródłowego Kronika parafii Rzochów 1837–1971, wyd. K. Haptaś (Kolbuszowa 2014).

References

Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu, oprac. K. Haptaś, Mielec 2004.
View in Google Scholar

Dymmel A., Księgozbiory domowe w Lublinie w pierwszej połowie XIX wieku, Lublin 2013.
View in Google Scholar

Dymmel A., Lubelskie akta notarialne jako źródło do badań historii czytelnictwa, [w:] Lublin a książka, red. A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisińska, Lublin 2004, s. 385-402.
View in Google Scholar

Dziedziuk A., Akta notariuszy w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu (przewodnik), Przemyśl 1994.
View in Google Scholar

Gajowiec B., Bursa gimnazjalna imienia św. Stanisława Kostki, [w:] Księga Jubileuszowa 100 rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu 1905-2005, red. J. Skrzypczak, Mielec 2005, s. 57-82.
View in Google Scholar

Gąsior A., Królikowski J., Witko A., Ku chwale Przenajświętszej Trójcy. Z dziejów zakonu trynitarzy w Polsce. Mielec–Krywicze, Mielec 2018.
View in Google Scholar

Haptaś K., Biblioteki parafialne dekanatu mieleckiego u schyłku XVI wieku, „Rocznik Mielecki” T. 6, 2003, s. 13-29.
View in Google Scholar

Haptaś K., Ksiądz Franciszek Pawlikowski (1862-1932) proboszcz mielecki. W 155. rocznicę urodzin i 85. rocznicę śmierci, „Fara Mielecka” R. 23, 2017, nr 2, s. 25-26.
View in Google Scholar

Haptaś K., Ksiądz Józef Knutelski, proboszcz parafii mieleckiej w latach 1867-1891. W 125. rocznicę śmierci, „Fara Mielecka” R. 22, 2016, nr 2, s. 20-21.
View in Google Scholar

Haptaś K., Straty majątkowe ludności cywilnej powiatu mieleckiego w wyniku okupacji rosyjskich w latach 1914-1915 (na przykładzie stolarza rzochowskiego Jana Popiela), [w:] Prowincja galicyjska wokół I wojny światowej. Konteksty – porównania – przykłady, red. T. Pudłocki, A. S. Więch, Przemyśl 2014, s. 127-137.
View in Google Scholar

Haptaś K. M., Haptaś K., Biblioteka gimnazjalna (i licealna) w latach 1905-1995, [w:] Księga Jubileuszowa 100 rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu 1905-2005, red. J. Skrzypczak, Mielec 2005, s. 261-277.
View in Google Scholar

Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939-1945 (bez ziem wschodnich), red. nauk. B. Bieńkowska, oprac. U. Paszkiewicz, J. Szymański, Poznań 2000.
View in Google Scholar

Korpanty A., Najstarsze wydawnictwa mieleckiego Gimnazjum 1912-1939, [w:] Księga Jubileuszowa 100 rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu 1905-2005, red. J. Skrzypczak, Mielec 2005, s. 278-289.
View in Google Scholar

Krężel J., 90 lat skautingu – harcerstwa w Mielcu 1911-2001, „Rocznik Mielecki” T. 4, 2001, s. 69-99.
View in Google Scholar

Maciąga M., Szkolnictwo i oświata, [w:] Mielec. Dzieje miasta i regionu, t. 1, red. F. Kiryk, Mielec 1984, s. 529-566.
View in Google Scholar

Maciąga M., Jaromski I., Sylwetki mielczan, [w:] Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. 2, red. F. Kiryk, Mielec 1988, s. 823-860.
View in Google Scholar

Mieleczanin. Jednodniówka Akademickiego Koła Mielczan we Lwowie, Sekcji Zrzeszenia Akademickiej Młodzieży Prowincjonalnej, red. S. Kryczyński, Lwów 1933.
View in Google Scholar

Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 3: K-P, Tarnów 2001.
View in Google Scholar

Nowak J., Zarys historyczny Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w latach 1912-1944, [w:] Wczoraj i dziś Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, komitet red. J. Myśliwiec et al., Mielec 2001, s. 11-22.
View in Google Scholar

Przewoźnik E., Najstarsze i najcenniejsze pozycje w zbiorach Archiwum I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, [w:] Sprawozdanie dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu za lata 2010-2015. Wydanie jubileuszowe z okazji 110-lecia 1905-2015, red. W. Gąsiewski, M. Głodzik, M. Toczyńska, Mielec 2015, s. 116-124.
View in Google Scholar

Siciak A., Biblioteki przemyskie w latach 1867-1914. Wybrane zagadnienia, [w:] Z dziejów bibliotek przemyskich. Praca zbiorowa z okazji sześćdziesięciolecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej (1947-2007), red. A. Siciak, Przemyśl 2009, s. 11-26.
View in Google Scholar

Skrzypczak J., Idea i czyn. Drogi mielczan do niepodległości 1907-1918, Mielec 2003.
View in Google Scholar

Skrzypczak J., Na drodze do wolności. Mielczanie w walce o niepodległość Polski 1907-1918, Mielec 2008, s. 443-444.
View in Google Scholar

Sobiczewski H., O monografii powiatu mieleckiego słów kilka, [w:] W hołdzie wielkości Szafera, red. H. Sobiczewski, S. Zych, Mielec 2016, s. 153-167.
View in Google Scholar

Sokulski J., Fibich Antoni, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948, s. 427-428.
View in Google Scholar

Spis książek biblioteki szkolnej Gimnazjum i Liceum w Mielcu z lat 1905-1939, oprac. E. Przewoźnik, K. Zielińska, [w:] Inwentarz archiwum Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu 1905-2010, red. W. Gąsiewski, współpr. red. E. Przewoźnik, K. Zielińska, Mielec 2010, s. 22-45.
View in Google Scholar

Szkoła Podstawowa nr 1 im. prof. Władysława Szafera w Mielcu w latach 1893-2003. (Szkic monograficzny), oprac. E. Witek, Mielec 2003.
View in Google Scholar

Szocki J., Domowy świat książek. Wybrane księgozbiory polskie w XIX wieku, Kraków 2000.
View in Google Scholar

Trynkowski J., Niezwykłe dzieje zwykłej książki, „Rocznik Mielecki” T. 14-15, 2011-2012, s. 301-319.
View in Google Scholar

Wałek B., Biblioteki szkół ludowych w Galicji doby autonomicznej, „Studia Bibliologiczne” 2001, t. 13: Biblioteki – prasa – silesiana, red. I. Socha, s. 46-61.
View in Google Scholar

Wardzińska M., Biblioteka parafialna kościoła św. Mateusza w Mielcu (XVI-XX wiek), Kraków 2006, praca magisterska pod kierunkiem dr Iwony Pietrzkiewicz, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie.
View in Google Scholar

Katalogi księgozbiorów klasztorów Trynitarzy w: Bursztynie, Lwowie (u św. Mikołaja i przy ul. Krakowskiej, dziś cerkiew Preobrażeńska), Mielcu, Tomaszowie, Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie, Zbiór rękopisów nr 279, [on-line:] https://polona.pl/item/katalogi-ksiazek-trynitarzy-w-bursztynie-lwowie-mielcu-tomaszewie,NTczNzYyMzI/84/#info:metadata – 1 V 2019.
View in Google Scholar

Published

2019-12-31

How to Cite

Haptaś, Krzysztof. 2019. “Biblioteki I księgozbiory Prywatne W Mielcu Doby zaborów: Zarys Zagadnienia”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (December):71-82. https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.05.