Środowisko intelektualne Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w dziewiętnastowiecznym Lwowie

Authors

  • Kazimierz Karolczak Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.02

Keywords:

Ossolineum, Lviv, Galicia, 19th century

Abstract

THE INTELLECTUAL ENVIRONMENT OF THE OSSOLIŃSKI NATIONAL INSTITUTE IN THE NINETEENTH-CENTURY LVIV

Nineteenth-century Lviv in the Habsburg monarchy played the role of a provincial capital, and it was the largest city in Galicia, the seat of many administrative, judicial and educational institutions. In 1817, with the initiative of Józef Maksymilian Ossoliński, the Ossoliński National Institute, which in the years 1827-1945 had its seat in Lviv, was established. One of the oldest institutions of Polish culture, it attracted Poles from all the partitions. However, the intellectual environment of the Institute was created by its literary curators and vice-curators, deputies and directors, and a range of employees and associates. They all contributed to the intellectual life of Lviv with their various activities. Outstanding scholars, professors of the University of Lviv, writers, journalists, collectors and many aristocrats who supported the Institute financially were associated with the Ossolineum by donating their book collections. They played a significant role in the intellectual life not only of Lviv but also of Galicia.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kazimierz Karolczak, Kraków

Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Historii XIX wieku w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, zwolniony z pracy listem poleconym w maju 2021 r. Wiceprzewodniczący Rady Muzealnej Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu, członek Rady Naukowej Biblioteki PAU i PAN w Krakowie, przewodniczący Rady Uczelni Akademii Pomorskiej w Słupsku.

References

Źródła drukowane:

Kłodziński A., Zdanie sprawy z czynności Zakładu Naukowego imienia Ossolińskich w r. 1846 przez dyrektora Adama Kłodzińskiego czytane na posiedzeniu publicznem 12go października r. 1846, „Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich” 1847, t. 1, s. 93-99.

Ustawy Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Lwów 1857.

Prasa:

„Czas” 1851.

„Gazeta Lwowska” 1851.

Opracowania:

Barycz H., Szczęsny Morawski i jego stosunki z Ossolineum, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1957, t. 5, s. 117-191.

Kieniewicz S., Słotwiński Konstanty (1793-1846), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 39, Warszawa–Kraków 1999-2000, s. 52-54.

Knot A., Łoziński Władysław (1843-1913), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 18, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, s. 460-463.

Korzon K., Siarczyński Franciszek (1758-1829), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 36, Warszawa–Kraków 1995-1996, s. 447-450.

Maleczyński K., Kętrzyński Wojciech (1838-1918), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 12, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966-1967, s. 376-379.

Michalski J., Linde Samuel Bogumił (1771-1847), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 17, Wrocław–Warszawa–Kraków 1972, s. 358-364.

Michalski J., Lubomirska z Czartoryskich Izabela (1736-1816), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 17, Wrocław–Warszawa–Kraków 1972, s. 625-629.

Redzik A., Zarys historii Uniwersytetu Jana Kazimierza (perspektywa ustrojowa i ogólnouniwersytecka), [w:] Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, red. A. Redzik, Kraków 2015, s. 49-296.

Semkowicz W., Bielowski August (1806-1876), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 2, Kraków 1936, s. 58-59.

Sidorowicz-Mulak D., Księgozbiór Magdaleny Morskiej (1762-1847) w Bibliotece Ossolineum, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2018, t. 12, s. 123-150. DOI: https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2018.5

Tyrowicz M., Godebski Franciszek Ksawery (1801-1869), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 8, Wrocław–Kraków–Warszawa 1959-1960, s. 166-168.

Tyrowicz M., Kłodziński Adam (1795-1858), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław– Warszawa–Kraków 1967-1968, s. 56-58.

Tyrowicz M., Lubomirski Henryk (1777-1850), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 18, Wrocław– Warszawa–Kraków 1973, s. 9-11.

Tyrowicz M., Lubomirski Jerzy Henryk (1817-1872), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 18, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, s. 24-25.

Tyrowicz M., Zdrada J., Lubomirski Andrzej (1862-1953), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 18, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, s. 2-4. Wasylewski M., Lwów, Poznań [1931].

Wisłocki W.T., Bełza Władysław (1847-2013), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 413.

Zakrzewski L., Szczęsny Morawski w Muszynie, „Almanach Muszyny” 2001, s. 160-164.

Downloads

Published

2021-12-13

How to Cite

Karolczak, Kazimierz. 2021. “Środowisko Intelektualne Zakładu Narodowego Im. Ossolińskich W dziewiętnastowiecznym Lwowie”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December):15-26. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.02.