Thesaurus Cracoviensis – Centrum Interpretacji Artefaktów. Geneza, problemy, obawy. Ewaluacja (nie)obiektywna projektu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.14

Słowa kluczowe:

muzealium, zbiory, publiczność, kolekcja, interpretacja, konserwacja, dostępność, otwartość

PlumX Metrics of this article

Biogram autora

Bożena Urbańska - Muzeum Krakowa

Historyk, starszy kustosz w Muzeum Krakowa, kierownik oddziału Muzeum Krakowa Thesaurus Cracoviensis – Centrum Interpretacji Artefaktów.

Bibliografia

Czop Janusz: Centralny magazyn zbiorów muzealnych – nowe zadanie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. „Muzealnictwo” 2019, nr 60, s. 92–102
Google Scholar

Grabowski Józef: Powiększanie zbiorów i ich konserwacja w muzeach regionalnych w Polsce. „Pamiętnik Muzealny” 1935, z. 4, s. 78–87
Google Scholar

Informator edukacyjny Muzeum Krakowa 2022–2024. Kraków 2022
Google Scholar

Moskal Katarzyna: Chorągiew cechu rybaków krakowskich i kazimierskich w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. „Rocznik Krakowski” 2018, t. 84, s. 121–132
Google Scholar

The Winners of the Emya 2020 and 2021 Are Now Announced! [online]. European Museum Forum, 6 May 2021 [dostęp 10 listopada 2023]. Dostępny w internecie: https://www.europeanforum.museum/en/news/the-winners-ofthe-emya-twenty-and-twentyone-are-announced
Google Scholar

Urbańska Bożena: Thesaurus Cracoviensis – Centrum Interpretacji Artefaktów. Nowy oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2017, z. 33, s. 423–436
Google Scholar

Zaucha Tomasz: Depot. Nowy magazyn w Museum Boijmans Van Beuningen w Rotterdamie. „Muzealnictwo” 2022, nr 63, s. 25–35
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

15.12.2023

Jak cytować

Urbańska, B. (2023). Thesaurus Cracoviensis – Centrum Interpretacji Artefaktów. Geneza, problemy, obawy. Ewaluacja (nie)obiektywna projektu. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 41, 213–218. https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.14

Numer

Dział

Miscellanea