Tom 41 (2023)

					Pokaż Tom 41 (2023)
Opublikowane: 15.12.2023

Wstęp

Artykuły i rozprawy

 • Chłopstwo w nowożytnym Krakowie – od poddaństwa do obywatelstwa

  Mateusz Wyżga
  13-24
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.01
 • Nieznane wiadomości o Celestacie i konkursach strzeleckich w świetle średniowiecznych i nowożytnych rachunków miasta Krakowa

  Michał Szczerba
  25-42
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.02
 • „De eine rechte wedewe unde einsam is, de setten eren höpen up godt…” Parę uwag o zagadkowym nowożytnym kielichu fundacji pewnej wdowy w zbiorach Muzeum Krakowa

  Barbara Świadek
  43-62
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.03
 • Falerystyka wyzwolenia Krakowa w 1918 roku

  Jacek M. Majchrowski
  63-69
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.04
 • Jak Armia Czerwona zdobywała Kraków w styczniu 1945 roku

  Grzegorz Jeżowski
  70-98
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.05
 • „Dane nam jest oglądać wroga w jego ostatnich godzinach” Nastroje mieszkańców Łodzi w ostatnich miesiącach okupacji niemieckiej

  Ludwika Majewska
  99-112
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.06
 • Marian Sigmund – projektant wnętrz i mebli. Życie i krótka charakterystyka twórczości

  Magdalena Smaga
  113-138
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.07
 • Rola pomników w mieście na przykładzie Krakowa – przyczynek do rozważań na temat dziejów krakowskich pomników

  Elżbieta Lang
  139-156
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.08
 • Krakowski filozof Mirosław Dzielski i historyczne konteksty jego filozofii społecznej, część 1

  Wojciech Paduchowski
  157-168
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.09
 • Towarzysze czy strażnicy pamięci? Na przykładzie Muzeum KL Plaszow

  Marta Śmietana
  169-177
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.10

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • „Nasza przeszłość winna być naszą dumą” Budowanie tożsamości miasta w Muzeum Historii Radomia

  Anna Ziębińska-Witek
  179-182
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.11
 • Wystawa-scenografia Wrocław 1945–2016

  Michał Grabowski
  183-195
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.12

Miscellanea

 • Zaślubiny z Wisłą w Dęblinie, czyli jak budować muzealne narracje

  Paweł Pawłowski
  197-212
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.13
 • Thesaurus Cracoviensis – Centrum Interpretacji Artefaktów. Geneza, problemy, obawy. Ewaluacja (nie)obiektywna projektu

  Bożena Urbańska
  213-218
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.14
 • Proces konserwacji szopki krakowskiej nr inw. MHK- -203/Xa

  Rafał Bulanda
  219-226
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.15
 • Kronika działalności Muzeum Krakowa w 2022 roku

  Jacek Salwiński
  227-253
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.16

Wspomnienia pośmiertne

 • Dr Jacek Laberschek (1950–2023)

  Zdzisław Noga
  255-256
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.17
 • Henryk Świątek (1933–2023)

  Elżbieta Firlet
  257-259
  DOI: https://doi.org/10.32030/KRZY.2023.18