Wpływ wieku i płci na realizację samogłosek [i], [y] w gwarze Mazowsza bliższego

Autor

  • Justyna Garczyńska Uniwersytet Warszawski, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.11

Słowa kluczowe:

fonetyka akustyczna, samogłoska ustna, dialekt mazowiecki, zmiana pokoleniowa

Abstrakt

AGE AND GENDER EFFECT IN PHONETIC PRODUCTION OF [I], [Y] IN THE NEAR MAZOVIA DIALECT

In the present study, acoustic measures of first and second formant frequencies of [i], [y] in the contexts of hard consonants were obtained from spontaneous texts produced by 18 talkers representing both genders and living in the Near Mazovia. The differences between [i], [y] and the effect of gender and age on F1, F2 of these vowels were examined. The influence of standard Polish on [i], [y] was also described. It was found that none of the respondents identify [i], [y], both the age and gender have an effect on F1, F2 [i], [y], and the changes in F1, F2 of the vowel [y] in the group of men are the result of influences of standard Polish. New tendencies were also noticed – fronting of [i] in the middle and younger generation of men and women, and backing of [y] in the middle and younger generation of women.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Adank P., Smits R., Hout R. van, 2004, A Comparison of vowel Normalization Procedures for Language Variation Research, „The Journal of the Acoustical Society of America” 116, s. 3099–3107, https://doi.org/10.1121/1.1795335. DOI: https://doi.org/10.1121/1.1795335

Basara A., 1965, Studia nad wokalizmem w gwarach Mazowsza. Samogłoski ustne, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Cyran W., 1960, Gwary polskie w okolicach Siedlec, „Prace Wydziału I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii ŁTN”, t. 39, Łódź.

Dejna K., 1993, Dialekty polskie, wyd. 2 przejrz. i popr., Wrocław.

Doroszewski W., 1955, Studia fonetyczne z kilku wsi mazowieckich, „Prace Językoznawcze PAN”, t. 4, Wrocław.

Garczyńska J., 2016a, Akustyczna baza danych gwar mazowieckich. Założenia i wstępne rezultaty, [w:] E. Gutiérrez Rubio, E. Kislova, E. Kubicka (red.), Beiträge zum 19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik, Polyslav 14.–16. September 2015, Warschau, „Die Welt der Slaven. Sammelbände”, t. 60, Wiesbaden, s. 74–80.

Garczyńska J., 2016b, Różnice pokoleniowe i regionalne w wymowie samogłosek i oraz y na Mazowszu bliższym i Kurpiach, „Prace Filologiczne” LXVIII, s. 81–99.

Garczyńska J., 2017, Samogłoski ustne w gwarze kurpiowskiej, Warszawa.

Hay J., Warren P., Drager K., 2006, Factors Influencing Speech Perception in the Context of a Merger-in-Progress, „Journal of Phonetics” 34, nr 4, s. 458–484, https://doi.org/10.1016/j.wocn.2005.10.001. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wocn.2005.10.001

Jassem W., 1973, Podstawy fonetyki akustycznej, „Biblioteka Mechaniki Stosowanej”, Warszawa.

Jassem W., Krzyśko M., Dyczkowski A., 1972, Klasyfikacja i identyfikacja samogłosek polskich na podstawie częstotliwości formantów, „Prace IPPT”, t. 64, Warszawa.

Jocz L., 2013, System samogłoskowy współczesnych gwar centralnokaszubskich, Szczecin.

Ladefoged P., Johnson K., 2011, A Course in Phonetics, Boston.

Machač P., Skarnitzl R., 2009, Principles of Phonetic Segmentation, „Erudica”, t. 14, Prague.

Nitsch K., 1957, Dialekty języka polskiego, Wrocław – Kraków.

Nycz J., Hall-Lew L., 2013, Best Practices in Measuring Vowel Merger, „Proceedings of Meetings on Acoustic” 20, nr 1, https://doi.org/10.1121/1.4894063. DOI: https://doi.org/10.1121/1.4894063

Orawski M., 2001, Analiza akustyczna samogłosek pochylonych na podstawie przykładów z Orawy i Śląska, [w:] J. Sierociuk (red.), Gwary dziś, t. 1: Metodologia badań, „Prace Komisji Językoznawczej PTPN”, t. 34, Poznań, s. 147–152.

Rybka P., 2018, Samogłoski w gwarach Górnego Śląska i polszczyźnie ogólnej. Porównanie z wykorzystaniem danych akustycznych i artykulacyjnych, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, t. 152, Kraków.

Urbańczyk S., 1953, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa.

Warchoł S., 1967, Gwary dawnej ziemi stężyckiej, Wrocław.

Watson C.I., Harrington J., 1999, Acoustic Evidence for Dynamic Formant Trajectories in Australian English Vowels, „The Journal of the Acoustical Society of America” 106, s. 458–468, https://doi.org/10.1121/1.427069. DOI: https://doi.org/10.1121/1.427069

Zduńska H., 1984, Opisy fonologiczne polskich punktów „Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego”, z. 3: Mazowsze, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, t. 54, Wrocław.

Zieliński T., 1999, Jak pokochać statystykę, czyli STATISTICA do poduszki, Kraków.

Opublikowane

2022-05-18

Jak cytować

Garczyńska, J. . (2022) „Wpływ wieku i płci na realizację samogłosek [i], [y] w gwarze Mazowsza bliższego”, LingVaria, 17(1(33), s. 175–195. doi: 10.12797/LV.17.2022.33.11.

Numer

Dział

Dialektologia