Projekt akustycznej bazy danych gwar mazowieckich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.18.14

Słowa kluczowe:

językoznawstwo, dialektologia, fonetyka akustyczna, dialekt mazowiecki, samogłoska

Abstrakt

A project of an acoustich data base of Mazovian dialects

The paper presents a project of an acoustic data base of Mazovian dialects, and shows how modern research methods of acoustic phonetics can be employed in dialectological practice. The projected data base is going to contain objective data, independent of the researcher’s hearing, in the form of target values of the first two formants for both stressed and unstressed oral vowels in various consonant contexts. The base is going to contain about 60,000 realizations. It is also going to be supplied with rich metadata, such as dialect, subdialect, place of birth of the speakers, their age, gender and education, the date and source of the recording. The base is going to be accessed through a search engine capable of executing complex queries, and it is going to contain a library of graphs and statistical data illustrating the informants’ pronunciation. These data will allow for automated comparisons to be performed between the dialectal and the general Polish realizations of vowels, thus revealing the contemporary state of the vocalism of Mazovian dialects, and making it possible to verify the previous findings.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dukiewicz L., Sawicka I., 1995, Fonetyka i fonologia, Kraków.

EJP: S. Urbańczyk i M. Kucała (red.), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław 1999.

Jassem W., 1973, Podstawy fonetyki akustycznej, Warszawa.

Jassem W., Krzyśko M., Dyczkowski A., 1972, Klasyfikacja i identyfikacja samogłosek polskich na podstawie częstotliwości formantów, „Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki” nr 64, Warszawa.

Kowalska A., 1991, Podziały językowe Mazowsza na tle podziałów pozajęzykowych, Warszawa.

Sobierajski Z., Nowak H., Gruchmanowa M., 1962, Zastosowanie odsłuchu zespołowego do odczytywania tekstów gwarowych z płyt gramofonowych, „Biuletyn Fonograficzny” V, Poznań, s. 11–41.

Urbańczyk S., 1968, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2014-09-01

Jak cytować

Garczyńska, J. . (2014) „Projekt akustycznej bazy danych gwar mazowieckich”, LingVaria, 9(18), s. 221–232. doi: 10.12797/LV.09.2014.18.14.

Numer

Dział

Dialektologia

Informacje o finansowaniu