Didaskalia w przekładzie tekstu dramatycznego (na przykładzie Orestei Ajschylosa)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.22.05

Keywords:

Aeschylus, Eumenides, Węclewski, Kasprowicz, Srebrny

Abstract

Stage directions in the translation of drama (in the Aeschylus’ Oresteia)

We all know that in the ancient tragedies there are no written stage directions. But it does not mean that there are no stage instructions. Without no doubts the fifth century BC tragedies were the theatre productions. And they were influenced by the Athenian theater of the day – its natural location, architecture, theatre equipment and stage design. In every age the drama is influenced by the theatre of its days. The authors of the translations I am interested in this article inserted the stage directions in their translations. And I would like to examine what kind of staging they suggest. And whether they are devoid or not of the influences of or the references to the stages and theatres of authors’ time.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Ajschylos (1908), Dzieje Orestesa, tłum. J. Kasprowicz, Nakładem Towarzystwa Wydawniczego, Lwów.
View in Google Scholar

Ajschylos (1952), Tragedie, tłum., oprac. S. Srebrny, PIW, Kraków.
View in Google Scholar

Axer, J. (1991), Filolog w teatrze, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Golik‑Szarawarska, G. (1991), Stefan Srebrny. Badacz i krytyk teatru, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
View in Google Scholar

Golik‑Szarawarska, G. (1993), „Dramaty antyczne w inscenizacjach Stefana Srebrnego”, Pamiętnik Teatralny, XLI, 1‑2, s. 167‑182.
View in Google Scholar

Golik‑Szarawarska, G. (1997), „«Życie idei» w teatraliach Tadeusza Zielińskiego i Stefana Srebrnego”, w: Axer, J., Osiński, Z. (red.), Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo‑Wschodniej, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno‑Kulturowych, Warszawa, s. 73‑84.
View in Google Scholar

Golik‑Szarawarska, G. (1999), „Wieczna chorea”. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
View in Google Scholar

Kocur, M. (2001), Teatr antycznej Grecji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
View in Google Scholar

Łanowski, J. (1997), „Przekłady dramatu antycznego. Z doświadczeń tłumacza”, w: Axer, J., Osiński, Z. (red.), Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo‑Wschodniej, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno‑Kulturowych, Warszawa, s. 179‑185.
View in Google Scholar

Okońska, A. (1961), Scenografia Wyspiańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
View in Google Scholar

Pavis, P. (2002), Słownik terminów teatralnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
View in Google Scholar

Prins, Y. (1991), „The Power of Speech Act: Aeschylus’ Furies and their Binding Song”, Arethusa, 24, s. 177‑194.
View in Google Scholar

Raszewski, Z. (1978), Krótka historia teatru polskiego, PIW, Warszawa.
View in Google Scholar

Sivert, T. (red.) (1987), „Teatr polski w latach 1890‑1918. Zabór austriacki i pruski”, w: Dzieje teatru polskiego, t. IV, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Srebrny, S. (1952), „Wstęp”, w: Ajschylos, Tragedie, tłum., oprac. S. Srebrny, PIW, Kraków.
View in Google Scholar

Srebrny, S. (1984), Teatr grecki i polski, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Taplin, O. (2004), Tragedia grecka w działaniu, tłum. A. Wojtasik, Homini, Kraków.
View in Google Scholar

Tragedye Eschylosa (1873), tłum. Z. Węclewski, Nakładem Biblioteki Kórnickiej, Poznań.
View in Google Scholar

Węclewski, Z. (1873), „Rzecz o teatrze greckim”, w: Tragedye Eschylosa, tłum. Z. Węclewski, Nakładem Biblioteki Kórnickiej, Poznań, s. IX‑XV.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2013-11-27

How to Cite

Bibik, B. (2013). Didaskalia w przekładzie tekstu dramatycznego (na przykładzie Orestei Ajschylosa). Między Oryginałem a Przekładem, 19(4/22), 57–75. https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.22.05