Syndrom efektu Lucyfera w polityce międzykulturowej – wnioski dla Europy

Authors

  • Maciej Milczanowski University of Rzeszów

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.14

Keywords:

Lucifer Effect, intercultural conflict, social contract, chaos

Abstract

Lucifer Effect Syndrome in the Intercultural Politics – Conclusions for Europe

Lucifer Effect is a process which progress gradually, slowly usually in mostly imperceptible way. That makes it especially dangerous because the society has just a little ability to identify its symptoms and phases. That is why, even if academics verify their concepts empirically it is always a crucial problem to warn the society of destructive conflict approaching. The paradox of conflict is that it is the fundamental for democracy (different opinions, minority rights etc.) and at the same time can be disastrous for this system and people living in. That paradox makes the “events horizon” very hard to determine and be aware of it. When society pass it, it can be too late to reconstruct the stability and security in short term, and even worst disasters happen. The aim of this text is to present the Lucifer Effect as the example realizing to the society the threats arising from the negative intercultural conflicts.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Maciej Milczanowski, University of Rzeszów

Doktor nauk humanistycznych, inżynier wojsk łączności, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Były żołnierz, kapitan, uczestnik misji ONZ na Wzgórzach Golan (UNDOF) oraz operacji Sił Koalicji w Iraku. Absolwent Szkoły Oficerskiej, Akademii Obrony Narodowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książek i artykułów naukowych. Ostatnio opublikował: Sztuka budowania pokoju. Strategia i przywództwo (Rzeszów 2020).

References

Brown D.E., Human Universals and Their Implications, [w:] Being Humans: Anthropological Universality and Particularity in Transdisciplinary Perspectives, red. N. Roughley, New York 2000.

Counterinsurgency Field Manual 3‑24, New York 2010.

Encyklopedia politologii, t. 1, Teoria polityki, wyd. I, Zakamycze 1999.

Encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, J. Marszałek‑Kawa, W. Sokół, Toruń 2005.

Hall E.T., Beyond Culture, New York 1976.

Hobbes T., Leviathan, London 1651.

Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, przeł. M. Durska, Warszawa 2007.

Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji, przeł. H. Jankowska, Warszawa 1997.

Karpman S.B., Fairy Tales and Script Drama Analysis, „Transactional Analysis Bulletin”, 7(26), s. 39‑43.

Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, red. E. Kundera, M. Maciejewski, Warszawa 2008.

Malinowski B., Życie seksualne dzikich w północno‑zachodniej Melanezji, Warszawa 1938.

Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. II, Toruń 2001.

Milczanowski M., Sztuka budowania pokoju. Przywództwo strategiczne na przykładzie fazy IV operacji Iracka Wolność, Rzeszów 2020.

Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011.

Peters W., A Class Divided Then and Now. Expanded edition, New Haven 1985.

Pinker S., The Blank Slate, New York 2002.

Warren C., Kolekcja w Archiwum Instytutu Hoovera, box no 35.

Weaver G.R., Understanding and Coping with Cross‑cultural Adjustment Stress, [w:] Cross‑cultural

Orientation: New Conceptualizations and Applications, red. R.M. Paige, Lanham 1986.

Wojciszke B., Psychologia społeczna, Warszawa 2011.

Zimbardo P., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, przeł. A. Cybulko i in., Warszawa 2008.

Published

2020-06-25

How to Cite

Milczanowski, Maciej. 2020. “Syndrom Efektu Lucyfera W Polityce międzykulturowej – Wnioski Dla Europy”. Politeja 17 (3(66):199-210. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.14.