Retoryka polityczna a rozumienie i uzasadnianie rzeczywistości demokratycznego kapitalizmu w wybranych polskich exposé III Rzeczpospolitej

Authors

  • Konrad Kubala Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.22

Keywords:

symbolic elites, public discourse, political rhetoric, capitalism, exposé

Abstract

Political Rhetoric in the Service of Understanding and Justification of Democratic Capitalism Reality in Selected Polish Exposé of the Third Republic of Poland

The main aim of this paper is to reconstruct the most important rhetorical elements of selected Polish exposé in the transition period. The author assumes that rhetoric is a tool to exposé the symbolic legitimacy of a particular rationality of governance. Exposé is an ideological answer to the question: “how to live” and “what is society”. The answers to these questions, given in terms of democratic capitalism, is, according to the author, associated with the need to naturalize such a world view in which the individual must individually seek the basica promise of politicians – safety. Article provides an overview of “images” of the society and the political authority tasks that we can find in the exposé four Polish prime ministers during the Third Republic of Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Konrad Kubala, Uniwersytet Łódzki

Pracownik Katedry Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ. Interesuje się praktycznymi i teoretycznymi problemami funkcjonowania komunikacji politycznej w demokracjach liberalnych, wpływem dyskursu publicznego na powstawanie dominujących form „racjonalności” oraz ekonomizacją powszechnych postaci „refleksyjności zinstytucjonalizowanej”. Zdeklarowany zwolennik poszukiwania źródeł prywatnych trosk w społecznej strukturze oraz publicznych definicjach rzeczywistości.

References

Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce gospodarki globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, przeł. J. Łoziński, Warszawa 2005, Humanistyka Europejska.

Berger P. L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, przeł. i przedm. J. Niżnik, Warszawa 2010, Biblioteka Socjologiczna.

Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, red. nauk. M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski, Warszawa 2010, Biblioteka Dyskursu Publicznego. Kultura, retoryka, demokracja.

Czyżewski M., Demokracja i różnica – wersja polska, [w:] Co nas łączy, co nas dzieli?, red. nauk. J. Mucha, E. Narkiewicz‑Niedbalec, M. Zielińska, Zielona Góra 2008.

Czyżewski M., Dyskursy pro– i antyeuropejskie. Polaryzacja i „praca pośrednicząca”, [w:] Europa w polskich dyskursach, red. A. Horolets, Toruń 2006, Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Fairclough N., Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research, London–New York 2003. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203697078

Kaczyński J., Exposé premiera Jarosława Kaczyńskiego 2006, [online] http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/archiwum/1433_18017.htm, 30 XII 2012.

Marcinkiewicz K., Exposé premiera Kazimierza Marcinkiewicza, 2005, [online] http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/archiwum/4751_14848.htm, 30 XII 2012.

Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, oprac. i wstęp W. Gromczyński, przeł. S. Konopacki [i in.], Warszawa 1991, Biblioteka Współczesnych Filozofów.

Mautner G., Analiza gazet, czasopism i innych mediów drukowanych, [w:] Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. nauk. R. Wodak, M. Krzyżanowski, przeł. D. Przepiórkowska, Warszawa 2011, Biblioteka Dyskursu Publicznego. Kultura, retoryka, demokracja.

Miller L., Exposé premiera Leszka Millera, 2001, [online] http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/archiwum/4751_1477.htm, 30 XII 2012.

Nowicka M., „Urządzenie”, „zastosowanie”, „układ” – kategoria dispositif u Michela Foucaulta, jej tłumaczenia i ich implikacje dla postfoucaultowskich analiz władzy, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2011, t. 7, nr 2, [online] http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume16/PSJ_7_2_Nowicka.pdf, 27 XI 2012.

Reisigl M., Analiza retoryki politycznej, [w:] Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. nauk. R. Wodak, M. Krzyżanowski, przeł. D. Przepiórkowska, Warszawa 2011, Biblioteka Dyskursu Publicznego. Kultura, retoryka, demokracja.

Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. nauk. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Warszawa 2010, Biblioteka Dyskursu Publicznego. Kultura, retoryka, demokracja.

Sennett R., Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, przeł. J. Dzierzgowski, Ł. Mikołajewski, Warszawa 2006, Spectrum.

Sennett R., Kultura nowego kapitalizmu, przeł. G. Brzozowski, K. Osłowski, Warszawa 2010, Spectrum.

Simmel G., Pisma socjologiczne, wybór, oprac. i wprow. H.‑J.

Dahme, O. Rammstedt, przeł.

M. Łukasiewicz, wstęp J. Szacki, Warszawa 2008, Biblioteka Myśli Socjologicznej, 6.

Sloterdijk P., Gniew i czas. Esej polityczno‑psychologiczny, przeł. A. Żychliński, Warszawa 2011, Humanistyka Europejska.

Sloterdijk P., Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, przeł. B. Cymbrowski, Warszawa 2011, Idee – Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 26.

Tusk D., Exposé premiera Donalda Tuska, 2007, [online] http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/s.php?id=1389&path=10325, 30 XII 2012.

Tusk D., Exposé premiera Donalda Tuska, 2011, [online] http://www.premier.gov.pl/files/pliki/20111118_expose.pdf, 30 XII 2012.

Wasilewski J., Od Buzka do Tuska. Opowieści o Polsce, „Societas/Communitas” 2010, nr 2(10).

Wodak R., Wstęp: badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy, [w:] Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. nauk. R. Wodak, M. Krzyżanowski, przeł.

D. Przepiórkowska, Warszawa 2011, Biblioteka Dyskursu Publicznego. Kultura, retoryka, demokracja.

Woroniecka G., Od racjonalnej debaty do politycznej mimetyki: polityka współczesna w świetle teorii socjologicznych, „Societas/Communitas” 2010, nr 2(10).

Wright Mills C., Wyobraźnia socjologiczna, przeł. M. Bucholc, red. nauk. i przedm. J. Mucha, Warszawa 2008, Biblioteka Socjologiczna.

Downloads

Published

2013-08-14

How to Cite

Kubala, Konrad. 2013. “Retoryka Polityczna a Rozumienie I Uzasadnianie rzeczywistości Demokratycznego Kapitalizmu W Wybranych Polskich Exposé III Rzeczpospolitej”. Politeja 10 (3(25):361-87. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.22.

Issue

Section

Articles