Niewypowiedziane cierpienie, czyli o fragmentarycznym przekazie pamięci wśród Niemców z serbskiej Wojwodiny

Authors

  • Sabina Giergiel Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.70.01

Keywords:

Serbia, Germany, memory, generation

Abstract

Inarticulate Suffering: On the Fragmentary Transfer of Memory among the Germans from Serbian Vojvodina

The article deals with the issue of repression experienced by the Germans from Serbian Vojvodina after World War II (mostly in the period of 1944-48). The author is particularly interested in the mode in which the stories of these traumatic experiences function in the cross-generational tradition. Thus, the causes of the occurrence of such stories in German families are pinpointed. These considerations are supplemented with the excerpts of the statements made by the German minority representatives still living in Serbia. They serve to illustrate the basic theses of the paper.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Sabina Giergiel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Doktor habilitowana, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, slawistka, serbistka, literaturoznawczyni. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół reprezentacji przeszłości (zwłaszcza Holokaustu) we współczesnej kulturze Serbii i Chorwacji. Aktualnie pracuje nad projektem „Pamięć o powojennych doświadczeniach Banackich Niemców w transgeneracyjnym przekazie ustnym” (grant Narodowego Centrum Nauki, nr decyzji: 2019/03/X/HS3/00128). Wybrane publikacje: Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej (2012), we współautorstwie z Katarzyną Taczyńską: Ślady (nie)pamięci o Porajmosie. Kulturowa mapa romskiego holokaustu w Serbii i Chorwacji (2019).

References

Andrić A., Istoriјa Srba, 1918-2012, Beograd 2015.
Google Scholar

Antologia studiów nad traumą, red. T. Łysak, przeł. T. Bilczewski i in., Kraków 2015.
Google Scholar

Bethke C., Ponovno otkriće povijesto Nijemaca u zemljama bivše Jugoslavije – prva bilanca poslije 15 godina, [w:] Revizja prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije. Zbornik radova, ur. V. Katz, Sarajevo 2007.
Google Scholar

Bilczewski T., Trauma, translacja, transmisja w perspektywie postpamięci. Od literatury do epigenetyki, [w:] Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2013.
Google Scholar

Birnbaum R., Eva Hoffman, Identity Theory, 14 II 2005, [online] http://www.identitytheory.com/eva-hoffman/, 27 VII 2020.
Google Scholar

Butler J., Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, przeł. A. Czarnecka, Warszawa 2011.
Google Scholar

Cidilko V., Sudbina Nemaca u Voјvodini kao tema noviјe srpske knjževnosti, [w:] Folklor. Poetika. Knjževna periodika. Zbornik radova posvećen Miodragu Matickom, ur. S. Tutnjević, Beograd 2010.
Google Scholar

Dangubić R., Nemački u sto lekcija, Beograd 2005.
Google Scholar

David L., Identitet Srba kao refleksija kulture sećanja, [w:] Pamćenje i nostalgija. Neki prostori, oblici, lica i naličja, ur. G. Đerić, Beograd 2009.
Google Scholar

Hirsch J., Postmodernizm, drugie pokolenie i międzykulturowe kino posttraumatyczne, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, [w:] Antologia studiów nad traumą, red. T. Łysak, przeł. T. Bilczewski i in., Kraków 2015.
Google Scholar

Hirsch M., Żałoba i postpamięć, przeł. K. Bojarska, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Poznań 2010.
Google Scholar

Janjetović J., Nemci u Vojvodini, Beograd 2009.
Google Scholar

Kaźmierska K., Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady, Kraków 2008.
Google Scholar

Konstantinović Z., Dve slike o јednom egzodusu: Јohanes Vaјdenhaјm i Miodrag Maticki, [w:] Srpski roman i rat, ur. M. Maticki, Despotovac 1999, s. 191-198.
Google Scholar

Kovačević S., Godine vrana, Beograd 2018.
Google Scholar

LaCapra D., Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, Kraków 2009.
Google Scholar

LaCapra D., Trauma, nieobecność, utrata, przeł. K. Bojarska, [w:] Antologia studiów nad traumą, red. T. Łysak, przeł. T. Bilczewski i in., Kraków 2015.
Google Scholar

Marojević I., Majčina ruka, Beograd 2011.
Google Scholar

Niziołek G., Władza świadectwa. Między polityką a etyką, [w:] Świadek: jak się staje, czym jest?, red. A. Dauksza, K. Koprowska, Warszawa 2019. DOI: https://doi.org/10.18318/td.2018.3.16
Google Scholar

Rotar N., Netrpeljivost, Beograd 2006.
Google Scholar

Stojčić M., Rill H., Na tragu Podunavskih Nemaca u Vojvodini, Sarajevo–Beograd 2017.
Google Scholar

Szacka B., II wojna światowa w pamięci rodzinnej, [w:] P.T. Kwiatkowski i in., Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Gdańsk–Warszawa 2010.
Google Scholar

Szlachcicowa I., Cierpienie i pamięć – o transmisji doświadczenia w narracji, „Politeja” 2020, vol. 17, nr 2, [online] https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/1384/1248, 26 X 2020, https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.65.02. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.65.02
Google Scholar

Taczyńska K, Stojčić M., The Culture of Memory and Remodification of the Socialist Heritage in Contemporary Serbia. The Perception of Goli Otok and the Persecution of Vojvodina Germans after World War II, tekst niepublikowany.
Google Scholar

Ubertowska A., Praktykowanie postpamięci. Marianne Hirsch i fotograficzne widma z Czernowitz, „Teksty Drugie” 2013, nr 4.
Google Scholar

Popis stanovništva, domaћinstava i stanova 2011. u Republici Srbiјi 2011 / Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Serbia, Nacionalna pripadnost.
Google Scholar

Podaci po opštinama i gradovima / Ethnicity. Data by municipalities and cities, Republika Srbiјa. Republički zavod za statistiku, Statistical Office of the Republic of Serbia, Beograd/Belgrade 2012, [online] http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf, 5 VI 2020.
Google Scholar

Andriћ A., Istoriјa Srba od 1918-2012, Beograd 2015.
Google Scholar

Kovačeviћ S., Godine vrana, Beograd 2018.
Google Scholar

Konstantinoviћ Z., Dve slike o јednom egzodusu: Јohanes Vaјdenhaјm i Miodrag Maticki, [u:] Srpski roman i rat, ur. M. Maticki, Despotovac 1999.
Google Scholar

Cidilko V., Sudbina Nemaca u Voјvodini kao tema noviјe srpske kњiževnosti, [w:] Folklor. Poetika. Kњiževna periodika. Zbornik radova posveћen Miodragu Matickom, ur. S. Tutњeviћ, Beograd 2010.
Google Scholar

Downloads

Published

2021-02-01

How to Cite

Giergiel, Sabina. 2021. “Niewypowiedziane Cierpienie, Czyli O Fragmentarycznym Przekazie pamięci wśród Niemców Z Serbskiej Wojwodiny”. Politeja 18 (1(70):5-18. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.70.01.

Funding data