Postapokaliptyczna wizja Rosji (na przykładzie współczesnej antyutopii rosyjskiej)

Authors

  • Katarzyna Duda Jagiellonian University, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.09

Keywords:

the world after disaster, „new” axiology, lack of identity, historical memory

Abstract

Post-apocalyptic Vision of Russia (Based on Modern Russian Distopia)

The following article focuses on the new genre of antiutopia which appeared after the collapse of the USSR. Not only do we consider the antiutopia as the literary genre but as the attitude toward reality and the style of thinking as well. Modern antiutopia (like Kysh by Tatyana Tolstoy) does not warn us against communism together with its concentration camps, tortures and utopian ideas… It shows what can happen with people when they will lose their culture, especially literature and language. The human beings change into creatures with special ugly effects, their mentality is badly disturbed and they behave as newborn children. The citizens of Russian country presented in Kysh, are afraid of everything and everybody only because they do not know their history, the knowledge about themselves. Books are strictly forbidden, thinking and reading seem to be the worst illness. Paradoxically special brigade of firemen was created in order to burn down books and to kill their holders. It turned out that people may regain their identity only by overcoming their fear.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Katarzyna Duda, Jagiellonian University, Kraków

Prof. dr hab. w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ. Członek Komisji Kultury Słowian PAU oraz Międzynarodowego Komitetu Słowianoznawstwa, jak również rady programowej czasopisma „Emigrantologia Słowian”. Autorka książek: Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku (1995), Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa (2001), Andriej Amalrik – rosyjski dysydent (2010), Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku. Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Siemczyn, Kuricyn, Starobiniec… (2017), współautorka podręcznika akademickiego Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją, red. L. Suchanek (2004). Jej zainteresowania związane są przede wszystkim z emigracją rosyjską XX wieku oraz współczesną kulturą i literaturą rosyjską.

References

Alekseeva L., Istoriâ inakomysliâ v SSSR, Moskva 2012.

Aleksijewicz S., Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości, przeł. J. Czech, Wołowiec 2012.

Andrew Ch., Gordijewski O., KGB, przeł. R. Brzeski, Warszawa 1999.

Bradbury R., 451° Fahrenheita, przeł. W. Szypuła, Warszawa 2008.

Čalikova V., Utopiâ roždaetsâ iz utopii, London 1992.

Eliseev N., Recenziâ na «Kys’» Tat’âny Tolstoj, [online] http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk6/11.html.

Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Paris 2015.

Kasztelan M., Fenomen pamięci zbiorowej, „In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką” 2012, t. 6.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Kuderowicz Z., Dilthey, Warszawa 1967.

Limon J., Po co teatr?, „PAUza Akademicka” 2020, nr 505.

Mannheim K., Ideologia i utopia, przeł. J. Miziński, Kraków 2008.

Nerard F.X., 5% prawdy. Donos i donosiciele w czasach stalinowskiego terroru, przeł. J. Szymańska-Kumaniecka, Warszawa 2008.

Pietrow N., Psy Stalina, przeł. J. Prus-Wojciechowska, K. Syska, Warszawa 2012.

Portnikow W., Rodzina Jelcyna, rodzina Putina, [online] https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/224157,1,rodzina.

Radziński E., Stalin, przeł. I. Lewandowska, M. Jagiełło, Warszawa 2001.

Smaga J., Rosja w 20. stuleciu, Kraków 2002.

Smagina N., Futurologiczna wizja świata w powieści Tatiany Tołstoj „Kyś”, „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog” 2012, nr 2.

Sorokin W., Dzień oprycznika, przeł. A.L. Piotrowska, Warszawa 2008.

Stachura L., „Mysza to podstawa naszej egzystencyi!”*. Recenzja książki „Kyś” Tatiany Tołstoj, [online] https://owarinaiyume.wordpress.com/2010/09/30/%E2%80%9Emysza-to-podstawa-naszej-egzystencyi%E2%80%9D-recenzja-ksiazki-%E2%80%9Ekys%E2%80%9Dtatiany-tolstoj/.

Stawiszyński T., Co robić przed końcem świata, Warszawa 2021.

Szacki J., Spotkania z utopią, Warszawa 2000.

Szarkowska A., Świadomość i pamięć historyczna, [w:] Terror i konspiracja. Młodzież wobec indoktrynacji komunistycznej 1945-1956, red. E.J. Kryńska, Białystok 2004.

Szołochowa nie znoszę… Z Tatianą Tołstoj rozmawiała Anna Żebrowska, „Wysokie Obcasy”, 23 IV 2005.

Symbolika ognia, [online] www.tessart.pl/smf/index.php?topic=1802.0wap2.

Tołstoj T., Kyś, przeł. J. Czech, Kraków 2004.

Wierel K., Czym jest „kyś”? Literackie, językowe i kulturowe konstrukty alternatywne w „Kysiu” Tatiany Tołstoj, [w:] Alternate life-worlds in literary fiction, red. E. Kębłowska-Ławniczak, Z. Wąsik, T. Bruś, Wrocław 2011, Philologica Wratislaviensia. Acta et Studia, vol. 6.

Wojtczak D., Siódmy krąg piekła. Antyutopia w literaturze i filmie, Poznań 1994.

Alekseeva L., Istoriâ inakomysliâ v SSSR, Moskva 2012.

Čalikova V., Utopiâ roždaetsâ iz utopii, London 1992.

Eliseev N., Recenziâ na «Kysʹ» Tatʹâny Tolstoj, [online] http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk6/11.html.

Downloads

Published

2021-12-16 — Updated on 2022-03-11

Versions

How to Cite

Duda, Katarzyna. (2021) 2022. “Postapokaliptyczna Wizja Rosji (na przykładzie współczesnej Antyutopii Rosyjskiej)”. Politeja 18 (6(75):183-97. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.09.

Issue

Section

Russian Studies