Uście Ruskie (1785-1789) in the View of the First Galician Cadaster

Authors

  • Daniel Krzysztof Nowak University of Rzeszów

DOI:

https://doi.org/10.12797/RRB.17.2021.17.05

Keywords:

First Galician Cadaster, cadaster, agriculture, Lemkovyna, Uście Ruskie

Abstract

The article focuses on the description of Uście Ruskie in the second half of the 1780s. The study is based on the fragment of First Galician Cadaster illustrating Uście Ruskie, a small town situated in Beskid Niski, in the southern part of Dukla district. The depiction of the town in this period of time may be viewed as an example of a place populated by Lemkos, as the whole region inhabited by this group of people was characterized by the same economic system. First, the text generally presents the domain of Uście Ruskie and covers some selected introductory aspects correlated with the First Galician Cadaster. Next, it moves to two vital issues, the first one being the land. Here, the land is understood as an area of soil or forest, and the study presents the division of Uście Ruskie into leas and discusses their size, the area of their plots as well as their categorization in terms of owners and land development. The second part of the text moves to the productivity of land in the discussed period of time, its cultivation, gathered agricultural produce (grain and hay from fields, and wood from forests) and their value.

Author Biography

Daniel Krzysztof Nowak, University of Rzeszów

юриста і історик. Докторант в Колеґіі Гуманістычных Наук Ряшівского Університету. Специяліста в обсягу проблематыкы звя- заной з австрийскыма ґрунтовыма катастрами, тзн. Йосифляньском Ме- триком (1785-1789), Францисканьском Метриком (1819-1820) і Сталым Катастром, тзв. Галицкым Катастром (1848-1863). Автор книжок по- свяченых істориі катастрів в Галициі і змигородскому реґіонови а тіж чысленных опрацувань односячых ся до Галициі в предавтономічным періоді (1772-1867), м.ін.: Stary Żmigród w średniowieczu (выд. I 2014, выд. II 2017), Kronika kościoła parafialnego w Starym Żmigrodzie (2018), Indeks właścicieli i użytkowników nieruchomości cyrkułu dukielskiego w latach 1785- 1789 na podstawie Metryki Józefińskiej (2019); Austriackie katastry gruntowe na terenie Galicji. Metryka Józefińska (1785 –1789), Metryka Franciszkańska (1819 –1820) i Stały Kataster Galicyjski (1844–1854). Studium źródłoznawcze (выд. I 2020, выд. II 2021).

References

Źródła rękopiśmienne

Archiwum Narodowe w Krakowie, Teki Antoniego Schneidra, sygn. TSchn. 1811.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, fond 146, opis 81, sprawa 18; fond 19, opis 2, sprawy 210-213.

Źródła drukowane

Continuatio edictorum, mandatorum et universalium in regnis Galicae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam decembris anno 1782 emanatorum. Kontynuacya wyrokow y rozkazow powszechnych w Galicji i Lodomerii Królestwach od dnia 1. Stycznia aż do końca Grudnia Roku 1782 wypadłych.

Continuatio edictorum mandatorum et universalium in regnis Galiciae et Lodomeriae a die 1. Januarii ad ultimam Decembris Anno 1785 emanatorum. Kontynuacya wyroków y rozkazów powszechnych w Galicyi i Lodomeryi królestwach od dnia 1. Stycznia aż do końca grudnia roku 1785 wypadłych.

Edicta et Mandata Universalia Regnis Galiciae et Lodomeriae a Die 11. Septembr[is] 1772 Initae Possessionis Promulgata. Rozkazy y Ustawy Powszechne Krolestwom Galicyi y Lodomeryi od Dnia 11. Wrzesnia 1772 Obięcia Possessyi Ogłoszone.

Opracowania

Barwiński, Eugeniusz. 1935. „Pierwsze podziały administracyjne Galicji”. Ziemia Czerwieńska, z. 1: 1-11.

Falniowska-Gradowska, Alicja. 1982. Studia nad społeczeństwem województwa krakowskiego w XVIII wieku, Warszawa: PWN.

Gernrath, Johann Conrad. 1825. Abhandlung der Bauwissenschaften oder Theoretisch-praktischer Unterricht in der gemeinen burgerlichen Baukunst, in dem Strassenbau, und in der Hydrotechnik oder Wasserbaukunst, für angehende Ingenieurs, Hydrotekten, Bauleute, Brunnenmeister und Muller, dann zum Gebrauch der Wirtschaftsamter, t. 2. Brünn: J. G. Gaftl.

Linden, Joseph. 1840. Grundsteuerverfassung in den deutschen und italienischen Provinzen der österreichischen Monarchie mit vorzüglicher Berücksichtigung des stabilen Katasters, t. 1. Kraków: F. Volke.

Nowak, Daniel. 2021. Metryka Józefińska (17851789), Metryka Franciszkańska (1819-1820) i Stały Kataster Galicyjski (18441854). Studium źródłoznawcze. Krosno: Ruthenus.

Rozdolski, Roman. 1962. Stosunki poddańcze w dawnej Galicji, t. 2. Warszawa: PWN.

Styś, Wincenty. 1932-1933. „Metryki gruntowe józefińskie i franciszkańskie jako źródła do historii gospodarczej Galicji”. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. 2: 86-97.

Downloads

Published

2021-12-26

How to Cite

Nowak, D. K. . (2021). Uście Ruskie (1785-1789) in the View of the First Galician Cadaster. Rocznik Ruskiej Bursy, 17, 121–149. https://doi.org/10.12797/RRB.17.2021.17.05