Sącz as a Center of Western Lemko Region

Authors

  • Богдан Горбаль New York Public Library, United States

DOI:

https://doi.org/10.12797/RRB.16.2020.16.02

Keywords:

Lemkos, Nowy Sącz, Rusyn Boarding School, Ukrainian Boarding School, Lemko Bank, Prosvita, Kachkovsky Society, Greek Catholic Church

Abstract

At the turn of the 19th and the 20th centuries, Nowy Sącz became an important center for the Lemko Region. A group of East Galician activists teamed up with several local Lemko activists to set up Rusyn Boarding School (1898). Ideological differences led the former group to create a rival Ukrainian Boarding School (1902). Ukrainians also established the Lemko Bank (1903) and were behind the erection of a Greek Catholic church in the city (1911). Competing ethnonational agendas were also reflected in the activities of Prosvita (1902) and Kachkovsky (1903) societies. The overall presence of both groups in the city was noticeable. However, after World War I only the Greek Catholic parish continued its activity but when its church was destroyed, the Lemko organized presence in the city also disappeared.

References

А. С. 1904. «Изъ Лемковской Руси». Прибавленія къ церковнымъ вѣдомостямъ, ч. 47: 1930-1933.

Азъ. 1903. «Положеніе и нужды Галицкой Руси». Извѣстія Славянского благотворительнаго общества, ч. 3: 35-51.

Баран, Степан. 1934. «Maxima Cura». Діло, ч. 307: 1-2.

Бачинський, Юліян. 1995. Украïнська імміграція в Сполучених Штатах Америки. Київ: ІНТЕЛ.

«Бермеся до выборчой роботы». 1911. Лемко, ч. 7: 1.

«Благодѣтель Лемковщины». 1911. Лемко, ч. 5:1.

«Болякы Лемковщины». 1913. Лемко, ч. 38: 1.

«В память Розалії Каштанюкової». 1923. Свобода, ч. 46: 1

«Вôдозва до братôвъ Лемкôвъ». 1903. Свобода, ч. 40: 4.

«Вôдозва до сынôвъ и доньокъ святои Руси-Украины!». 1903. Свобода, ч. 17: 1.

«Вôдозва о. Т. Качмарчика». 1898. Свобода, ч. 45: 2.

«Відозва до всїх Русинів в Америцї». 1907. Свобода, ч. 3: 1.

«Вісти з Лемківщини». 1916, 29 VІІІ. Дїло.

«Вѣсти зъ Галичины». 1904. Правда, ч. 33: 3

«Вѣсти изъ старого краю». 1900. Свобода, ч. 13: 2.

Герасименко, Сергей Юьевич. 2011. «Культурно-просвітницька діяльність Михайла Грушевського в Галичині (1894-1914 роки)». Теорія та методика навчання та виховання, ч. 28: 28-39.

Гладик, Виктор П. 1940. «Короткій историчный очеркъ Лемковской Руси и русскихъ селъ въ повѣтахъ ново-торгскомъ и ново-сандецкомъ». Иллюстрированный русско-американский календарь 1940. Доступ: 20.10.2020. http://rolandanderson.se/Pravda_Press/Kalendar1940/LemkoVillages.php.

Гладилович, Степан. 2002. «Андрій Чайковський. На другу річницю смерти». В: Андрій Чайковський-спогади, листи, досліження т. 3. Ред. Богдан Якимович, Зоряна Грень, Олександр Седліар, 136-139. Львів: Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет ім. І. Франка, Наукова бібліотека, Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Наукова фундація А. Чайковського.

Гончарук, Микола Лаврентійович і інч. упоряд., Гальченко, Сергій Анастасійович, Жулинський, Микола Григорович, Бурлака Галина Миколаївна і інч. ред. 1999.

Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Видавничий центр «Спадщина».

Горбаль, Богдан. 2000. «Гавриіл Гнатишак», Лемківскій календар 2000, 91-93.

Горбаль, Богдан. 2007. «Галицкы Старорусины і Русофілi і Oдношыня до Них Габсбурской і Царской Монархій до 1914 року». Русин, ч. 3: 122-145.

«Горлицкий бурсак». 1952. Карпаторисский Календарь Лемко-Союза 1952, 65-83.

Ґерета, Ігор. 1997. Теребовля: шлях через віки: історико-краєзнавчий нарис. Львів: Каменяр.

Дирекция. 1912. «Лемківский Банк в Новім Санчи». Підгірський Дзвін, ч. 19: 3.

Дмитрів, І. 1999. «Пробудитель новосандеччыны (до 145-річчя народження Василя Яворського)». Лемківський календар 1999: 41-42.

Докторук, Іван. «Як стелився мені життєвий шлях». Доступ: 20.10.2020. http://zarichchya.org.ua/articles/8/49.

«Доля русской бурсы въ Новомъ Санчѣ». 1912. Правда, ч. 41: 3.

Др. Д. 1912. «Листи до редакції Підгірського Дзвона. ІІІ. Новий-Санч». Підгірский дзвін, ч. 3: 3.

Дроздовська, Олеся. 2001. Українські часописи повітових міст Галичини (1865-1939 рр.). Львів: Національна академія наук України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики.

Дуфанец, Теодор Василевич. 1966. «Великий Жертвователь Лемковщины». Карпаторусский Календарь Лемко-Союза 1966, 55.

«Жертви на Українську бурсу в Новім Санчи». 1921. Свобода, ч. 16: 1.

«Жертви темноти». 1915. Свобода, ч. 16: 5.

«Жертвы на Русску Бурсу въ Н. Санчи». 1908. Поступ, ч. 6: 3.

«Жертвы на Русску Бурсу въ Новомъ Санчи». 1908. Поступ, ч. 7: 1.

«Жертвы на Русску Бурсу въ Новомъ Санчи». 1908. Поступ, ч. 8: 1.

«Жертвы на Русскую Бурсу въ Новомъ Санчѣ изъ Пассайкъ, Н.Дж.». 1908. Поступ, ч. 17: 4.

«Жертвы». 1913. Лемко, ч. 44: 5.

«Загальні Збори Т-ва »Просвіта«». 1937. Діло, ч. 129: 5.

«Засїданя Видїлу Наукового Товариства імени Шевченка». 1900. Літератунонауковий вістник, ч. 2-11: 77.

Західний, Михайло. 1926. «Перша спроба сил». Діло, ч. 121: 3-4.

Звіт Дирекциї Спілки Взаїмного кредита «Лемківський Банк» стоваришеня заробкового з обмеженою порукою в Новім Санчи з діяльности і рахунків за рік 1903-1909. 1905 [?]. Новий Санч.

Ілюстрований народний калєндар Товариства Просьвіта за звичайний рік 1911. 1911. Львів.

«Камениця-церковь» в Новôм Санчѣ». 1911. Лемко, ч. 17/18: 1.

«Касовий звіт Обєднання». 1928. Свобода, ч. 216: 2.

Качмарчикь, Ѳеофиль. 1908. «Изъ Лемковщины». Поступ, ч. 11: 1.

Качмарчикъ, Теофиль. 1899. «Вôдъ Грибова. Подяка». Свобода, ч. 16: 2.

Качмарчикъ, Теофиль. 1898. «Голосъ з Лемкôвщины». Свобода, ч. 38: 2.

Качмарчикъ, Ѳеофиль Ѳ. 1899. «Вôдъ Грибова». Свобода, ч. 46: 2.

Качмарчикъ, Ѳеофиль Ѳ. 1899. «Вôдъ Грибова». Свобода, ч. 9: 3.

Качмарчикъ, Ѳеофиль Ѳ. 1904. «Зъ Лемковщины». Правда, ч. 34: 3.

Ковальчик, Петро. 1927. «Його забуто». Свобода, ч. 128: 3.

«Конкурсъ». 1911. Лемко, ч. 13/14: 2.

«Конкурсъ». 1912. Лемко, ч. 28: 4.

«Конкурсъ». 1912. Лемко, ч. 31: 5.

«Конкурсъ». 1913. Лемко, ч. 29: 5.

Констанкевич, Иван. 1898. «Вôдозва до Русинôв-Лемкôв в Америцѣ». Свобода, ч. 32: 1-2.

Констанкевичъ, Иван. 1898. «Памятайте на Руску Бурсу в Новôм Сончи!». Свобода, ч. 48: 3.

Констанкевичъ, Иван. 1898. «Подяка». Свобода, ч. 37: 3.

Констанкевичъ, Иван. 1989. «Не забувайие на Руску Бурсу в Новôм Сончи». Свобода, ч. 45: 3.

Королько, Андрій. 2013. «Етномистецьке життя українців Покуття наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.». В: Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць, т. 1., 169-183. Чернівці: Видавництво «Прут».

Красовський, Іван. 2000. Діячі науки і культури Лемківщини. Торонто–Львів: Фундація Дослідження Лемківщини у Львові.

Красовський, Іван. 2010. «Діяльність »Просвіти« на Лемківщині». Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, ч. 19: 323.

Кубійович, Володимир. 1970. Мені 70. Париж–Мюнхен: Наукове Товариство ім. Шевченка.

Кубійович, Володимир. 1985. Мені 85. Мюнхeн: Наукове Товариство ім. Шевченка.

Кузьма, Олекса. 1960. Листопадові дні 1918 р. Ню Йорк: Накладом видавничої кооперативи «Червона калина».

Курилло, Василій Ф. 1824. «Крoваве судилище». Талерговскій альманахъ, ч. 1: 190-197.

Курилло, Василій Ф. 1922. «Талергофъ». Иллюстрованный русско-американскій календарь 1923. Доступ: 20.10.2020. http://carpatho-russian-almanacs.org/RBO/RBO1923/Talerhof23.php.

«Лемкôвскій банкъ в Новôм Санчи». 1904. Свобода, ч. 14: 7.

Лемки зъ Береста. 1904. «Голосъ зъ Лемковщины. Братя Лемки!». Свобода, ч. 11: 3.

Лемкин, Иван Ф. 1969. История Лемковины. Юнкерс, Н.Й: Издание Лемко-Союза в С. Ш. А. и Канаді.

Лемко. 1903. «О. Качмарчикъ засудженый». Свобода, ч. 26: 3.

«Лист зі Старого краю. Лемківський Банк в Новім Санчи». 1907. Свобода, ч. 33: 4.

«Листи до редакції Підгірського Дзвона. ІІІ. Новий-Санч». 1912. Підгірский дзвін, ч. 5: 2.

Макух, Іван. 2001. На народній службі. Спогади. Київ: Основні цінності.

Маслей, Олександр, Пилипович, Володимир. 2004. Двотижневик «Наш Лемко» 1934-1939 років. Вибрана публіцистика. Gorlice: Об’єднання лемків у Польщі.

Мориквас, Надія. 2005. Меланхолія Степана Чарнецького. Львів: Світ.

«На допомогу рідному краєви». 1924. Свобода, ч. 184: 2.

«На крестинах…». 1903. Свобода, ч. 49: 6.

«На поміч рідному краєви». 1921. Свобода, ч. 219: 3.

«На руску Бурсу въ Новôмъ Сончи зложили въ Мт. Кармель, Па.». 1899. Свобода, ч. 17: 3.

Наддністрянський, Ярослав. 1940, 14 XI. «Школи, дошкіля й дитячі садки в повіті Новий Санч». Краківські вісті. Доступ: 20.10.2020. https://zbruc.eu/node/44046.

«Не дивуйте ся…». 1903. Свобода, ч. 40: 1.

Нечиталюк, Михайло. 2002. «Цінний документ до біографії Андрія Чайковськогo».

В: Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Досліження, т. 3. Ред. Богдан Якимович, Зоряна Грень, Олександр Седліар, 211-236. Львів: Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет ім. І. Франка, Наукова бібліотека, Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Наукова фундація А. Чайковського.

«Новинки – в 1898 р.». 1902. Свобода, ч. 34: 1.

«Новинки: з Лемківщини нам пишуть». 1917. Дїло, ч. 52: 3.

«Новы ворогы Лемковщины». 1911. Лемко, ч. 3: 2.

«Оголошеня». 1913. Лемко, ч. 38: 4.

«Оголошеня». 1913. Лемко, ч. 39: 5.

«Оповістки: Надзвичайні Загальні Збори Філії Просвіти в Новому Санчі». 1929. Діло, ч. 49: 6.

«Отзывъ». 1911. Лемко, ч. 15/16: 4

«Отъ администраціи газеты »Лемко«». 1911. Лемко, ч. 13/14: 5.

«Отъ Грибова». 1907. Правда, ч. 49/50: 4.

«Отъ издавательства »Лемка«». 1911. Лемко, ч. 13/14: 1.

«Отъ Редакціи». 1911. Лемко, ч. 7: 1.

Пижъ, а. 1905. «Зъ Лемкôвщины». Свобода, ч. 52: 2.

Подгорецкій, Микола, Голодъ, Діонизій, Кадубецъ, Изидоръ. 1898. «Памятайте на Руску Бурсу в Новôм Сончи!». Свобода, ч. 49: 3.

Прислопскій, Роман, Трохановскій, Методий. 1936. «Жертвуйте на Бурсу!». Лемко, ч. 1: 4.

«Причинки до істориії розвою українства на Лемківщині». 1932. Свобода, ч. 85: 3.

Прокіп, Андрій Володимирович. 2011. «Праця Михайла Галущинського над розвитком українських осередків Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя».

Ювілейний збірник на пошану Степана Гелея = Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки, вип. 10. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії.

«Просиме Вас порозумѣти». 1911. Лемко, ч. 7: 2.

«Рецензії і замітки: Андрій Шеремета». 1920. Театральне мистецтво, ч. 7/8: 17.

Рипецкий, Ф. Ив. 1905. Иллюстрированная народная история Руси. От начала до наиновейших времен. Львов: Издатель С. А. Дуда.

«Розвязанє москофільскої бурси в Новім Санчи». 1912. Підгірский дзвін, ч. 16: 2.

«Рочное собраніе членôв Русской Бурсы в Новôм Санчѣ». 1911. Лемко, ч. 17/18: 2.

«Русска Бурса въ Новомъ Санчи». 1908. Поступ, ч. 31: 1.

«Русская Бурса в Новомъ Санчи в польскихъ рукахъ». 1937. Карпато Русское Слово, ч. 60: 1.

«Русская Бурса въ Новомъ Санчи переходитъ въ наши руки». 1920. Прикарпатская Русь, ч. 697: 3.

«Русская ученическая бурса в Новом Санчѣ». 1905. Живая Мысль, ч. 23-24: [73].

«Рухъ въ воддѣлахъ Р.Н.С.». 1903. Свобода, ч. 50: 6.

Семанюкъ, Матвѣй. 1903. «Зъ Monessen, Pa.». Свобода, ч. 49: 3.

Семанюкъ, Матвѣй. 1903. «На той лист…». Свобода, ч. 49: 3.

Сембрат, Григорий. «За українську станицю. Ратуймо новосандецьку бурсу (Допис з Лемківщини)». 1927. Діло, ч. 196: 2.

«Справозданє з етноґрафічної екскурзії». 1906. Хроніка Наукового Товариства імени Шевченка у Львові, ч. 28: 14-15.

Справозданє і замкненє рахунків спілки взаїмного кредита «Лемківський Банк» зареєстрованої з обмеженою порукою в Новім Санчи за VІІ. рік адміністрацийний (1910) предложені Загальним Зборам дня 15- го н. с. цьвітня 1911 р. 1911. Новий Санч.

Справозданє і замкненє рахунків спілки взаїмного кредита «Лемківський Банк» зареєстрованої з обмеженою порукою в Новім Санчи за VІІІ. Рік адміністрацийний (1911) предложені Загальним Зборам дня 15-го н. с. цьвітня 1912 р. 1912. Новий Санч.

Справозданє і замкненє рахунків спілки взаїмного кредита «Лемківський Банк» зареєстрованої з обмеженою порукою в Новім Санчи за ІХ. Рік адміністрацийний (1912) предложені Загальним Зборам дня 15- го н. с. цьвітня 1913 р. 1913. Новий Санч.

«Стій на сторожі. 35-літній Ювилей існування Філії та Читальні Просвіти в Новому Санчі». 1937. Наш Лемко, ч. 24: 3.

Схиматісмъ Всего Клира Руско-каѳолического Епархіи Перемыской на 1880. 1880.

«Така наша рада». 1911. Лемко, ч. 7: 3.

Тарнович, Юліян. 1936. Ілюстрована історія Лемківщини. Львів: На сторожі.

Трильовський, Кирило 1999. з мого життя. Київ – Едмонтон – Торонто: Канадсь-кий Інститут Українських Студій; Видавництво ТАКСОН.

Трохановскій, Петро. 1998. «Кура Што Зносила Златы Яйця». Лемківскій Календар 1998, 106-111.

Филипчак, Іван. 1932/1941. «Ц. к. окружна головна школа в Лаврові 1788/89-1910/11». Записки Чина Св. Василія Великого, ч. 4: 1-192.

«Філїя Товариства Просьвіти». 1912. Підгірский дзвін, ч. 16: 3.

Хроніка Українсько-Руського Наукового Товариства ім. Шевченка 1900. 1899. Львів: з друкарнї Наукового Товариства ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського.

Чарнецький, Степан. 2014. «Моя мандрівка з Мельпоменою (Спогади)». В: Тот же., Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали, світлини.

Львів: Літопис. «Чи так мусить бути?». 1935. Діло, ч. 28: 3.

«Читайте Братя Русины Американьски». 1904. Свобода, ч. 32: 1.

«Члени братства св. о. Николая вь Пітсбургу зложили на руску бурсу кь Новомъ Сончи». 1899. Свобода, ч. 38: 3.

Членъ Новосандецкои Бурсы. 1903. «Зъ Manville. R. J. (Москальофільски клеветы на Украинцѣвъ)». Свобода, ч. 38: 3.

Шах, Степан. 1960. Між Сяном а Дунайцем. Спомин. ч. 1. Мюнхен: Видавництво «Християнський Голос». Шевченко, Кирилл Викторович. 2010. Славянская Атлантида. Карпатская Русь и Русины в ХІХ-первой половине ХХ вв. Москва: Издательский Дом «Регнум».

Шематизм Греко-Католицкоґо Духовеньства Апостольскої Адміністрації Лемковщини 1936, 2-ге вид. 1970. Stamford: Ukrainian Museum and Library.

Щ., «(Вшехпольсько-москофільський союз охороною московських бурс)». 1913. Свобода, ч. 13: 6.

«Яворский затягъ на бурсу 200,000 кор. долгу». 1920. Прикарпатская Русь, ч. 697: 3.

Яворський, Василь, Гадзевич, Онуфрій. 1920. «Українська бурса з Нового Санча просить о поміч». Свобода, ч. 16: 1.

«Якъ вельки зыски може мати громада съ молочной спôлки». 1911. Лемко, ч. 7: 2.

«Якъ люблятъ насъ поляки». 1911. Лемко, ч. 11: 2.

Ярд. 1941, 5 III. «Українське життя в Новому Санчі. Криниччина». Краківські вісті.

І. Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum IІ. w Nowym Sączu za rok szkolny 1909. 1919.

Aleksander, Tadeusz. 1993. Życie społeczne i przemiany kulturowe Nowego Sącza w latach 1890-1990. Kraków: Oficyna Literacka.

Blažejovskyj, Dmytro. 1995. Historical Šematism of the Eparchy of Peremyšl including the Apostolic Administration of Lemkivščyna (1828-1939). L’viv: Kamenyar.

Brylak-Załuska, Maria. 2000. «Budownictwo i kultura materialna Zachodniej Łemkowszczyzny w Sądeckim Parku Etnograficznym». В: Polska egzotyka w polskich muzeach.

Ред. Adam Bartosz, 169-175. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.

Brylak-Załuska, Maria. 2002. Do cerkwi, do miasta, na tańce: tradycyjny strój Łemków – rusińskich górali karpackich, Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe.

Brylak-Załuska, Maria. 2006. «Cofnąć czas: o kulturze zachodniej Łemkowszczyzny w Sądeckim Parku Etnograficznym». Zeszyty Sądecko-Spiskie, ч. 1: 97-101.

Custer, Richard D. 2006. «The Influence of Clergy and Fraternal Organizations on the Development of Ethnonational Identity among Rusyn Immigrants to Pennsylvania».

В: Carpatho-Rusyns and Their Neighbors: Essays in Honor of Paul Robert Magocsi. Ред. Bogdan Horbal, Patricia A. Krafcik, Elaine Rusinko, 43-106. Fairfax, Vа.: Eastern Christian Publications.

«Die Sitzungen des Ausschusses der Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften». 1900.

Die Chronik der ukrainischen (ruthenischen) Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften, ч. 2: 12-16.

«Dla ruskich burs». 1902. Kurjer Lwowski, ч. 122: 3.

«Do rady powiatowej». 1884. Gazeta Lwowska, ч. 104: 4.

Duć-Fajfer, Helena. 2001. Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku = Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU т. 7. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Duć-Fajfer, Olena. 2011. «„Łemko” (1911-1914) – czasopismo inicjujące okres nowoczesności w dziejach Łemkowszczyzny». Rocznik Ruskiej Bursy, 13-18.

«Firmy». 1917. Gazeta Lwowska, ч. 217: 8.

First, Grzegorz. 2006. «Stanisław Rzepiński (1861-1944) jako twórca gabinetu archeologicznego w I Gimnazjum w Nowym Sączu». Meander, ч. 1/2: 131-144.

H.-d. 1906. «Listy z kraju. Nowy Sącz w sierpniu». Słowo Polskie, ч. 378 (wydanie poranne): 1-2.

H.-d. 1906. «Listy z kraju. Nowy Sącz». Słowo Polskie, ч. 506: 3-4.

«Honorowi Obywatele Miasta Nowego Sącza». Доступ: 20.10.2020. http://www.nowysacz.pl/honorowi-obywatele-miasta77.

Horbal, Bogdan. 1997. Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921. Wrocław: Arboretum.

«Jak Krynica miastem została». 2003. Rocznik Sądecki, р. 31: 178-186.

(jm). 2016, 26 I. «Cerkiew pw. św. Mikołaja». Twój Sącz. Доступ: 20.10.2020. http://twojsacz.pl/cerkiew-pw-sw-mikolaja.

Kmietowicz, Franciszek. 1899. Przewodnik dla gości udających się do Krynicy. Kraków: nakładem autora.

Krawczyk, Krzysztof. 1973. «Ludność miasta Nowego Sączy w okresie autonomicznym (l. 1866-1914)», Rocznik Sądecki, р. 14: 315-351.

Kroh, Antoni, Trochanowski, Piotr, ред. 1984. Łemkowie: katalog wystawy, Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza.

Kroh, Magdalena. 1996. «Łemkowszczyzna w Sądeckim Parku Etnograficznym». Загорода, ч. 1-2: 7-9.

(leś). 2003, 19 I. «Stała tu cerkiew». Dziennik Polski. Доступ: 20.10.2020. http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/1783748,stala-tu-cerkiew,id,t.html.

«Listy z kraju. Z działalności „russkich ludzi” na Łemkowszczyźnie». 1912. Naprzód, ч. 21: 5.

Mały rocznik statystyczny. 1938. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Maszczak, Maria Teresa. 2004. «Cerkiew w Sądeckim Parku Etnograficznym przeniesiona ze wsi Czarne». В: Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna: część II. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Łańcut–Kotań 17-18 kwietnia 2004 roku т. 2. Ред.

J. Giemza, 483-509. Łańcut: Muzeum – Zamek.

Migrała, Leszek. 2012. Ulica Jagiellońska w Nowym Sączu od końca XIX wieku do 1945 – mieszkańcy i zabudowa. Nowy Sącz: Prezydent Miasta Nowego Sącza i Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Nowym Sączu.

Mikołajczyk, Piotr. 2013. «Łemkowszczyzna sądecka przed I wojną światową». Rocznik Sądecki, р. 41: 109-131.

Moklak, Jarosław, ред. 2016. Protokoły zjazdów Łemko-Sojuzu 1931-1935. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagellonica».

«Moskalofile w Sądeczyźnie». 1914. Nowa Reforma, ч. 379: 2.

«Naczelnikiem gminy». 1888. Kurjer Lwowski, ч. 132: 4.

Nowak, Damian. 2016. «Wybór źródeł do historii Ruskiej Bursy w Nowym Sączu». Річник Руской Бурсы, 35-82.

«Od redakcji». 2004. Ватра, ч. 3: 6-7.

«Organizacyja Rusinów w Galicyi zachodniej». 1903. Nowa Reforma, ч. 136: 1-2.

«Ovem lupo credis». 1903. Mieszczanin, ч. 24: 3.

Pieńkowska, Hanna. 1971. «Ikony sądeckie XVII-XVIII wieku (ze zbirów Muzeum w Nowym Sączu)». Rocznik Sądecki, р. 12: 573-618.

Połomski, Łukasz. «Rusini z Nowego Sącza – wspomnienie o zapomnianej mniejszości łemkowskiej». 2017, 27 V. Gazeta Krakowska. Доступ: 20.10.2020. http://plus.gazetakrakowska.pl/region/a/rusini-z-nowego-sacza-wspomnienie-o-zapomnianejmniejszosci-lemkowskiej,12107366.

Potoniec, Bogdan. 1997. «Prasa nowosądecka w latach 1891-1996. Katalog czasopism. Część 1 A-Ł». Almanach Sądecki, ч. 1: 74-90.

Preisner, Jan. 2003. Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha, т. 2. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Prysłopski, Roman. 1922. List otwarty do Panów Radnych Gminy Miasta Nowego Sącza w sprawie realności «Towarzystwa Ruska Bursa imienia Benedykta Miejskiego w Nowym Sączu» przez austr. władze, w chwili wybuchu światowej wojny – w działalności zasystowanego. Tarnów.

Przejezdny. 1904. «Listy z kraju. Nowy Sącz w październiku (kwestya ruska)». Słowo Polskie, ч. 525: 9 (wydanie popołudniowe).

Przewodnik po Nowym Sączu. Rok 1912. 1911. Nowy Sącz: Nakładem Nowosądeckiego Koła T.S.L., 1911.

«Ruska Bursa w Nowym Sączu». 1989. Kurjer Lwowski, ч. 358: 2.

Rzońca, Jan. 1999. «Stanisław Rzepiński (1861-1944) – „neohumanista” sądecki». Rocznik Sądecki, р. 27: 250-259.

Słomka, Jan. [1929?]. Pamiętniki włościanina, выд. 2. Kraków. Доступ: 20.10.2020. http://www.linux.net.pl/~wkotwica/slomka/slomka-12.html#sec_12_12

Smardz, Franciszek. 1891. «Zgromadzenie chłopskie w powiecie Nowo-Sądeckim». Wieniec Polski, ч. 10: 140.

Sprawozdanie c. k. Rady Szkolnej Krajowej o stanie galicyjskich szkół średnich w roku szkolnym 1909/1910; 1911/1912 (1913).

Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum I. Wyższego w Nowym Sączu za rok szkolny 1899; 1911; 1912; 1913; 1914; 1916.

Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum Wyższego w Nowym Sączu za rok 1905. 1905.

Sprawozdanie Stenograficzne z Rozpraw Galicyjskiego Sejmu Krajowego. 4. Posiedzenie 3. Sesyi VIII. Peryodu Sejmu Galicyjskiego. 1907.

Sprawozdanie Wydziału Krajowego z czynności urzędowych. Sprawozdanie z czynności Departamentu I. Wydziału Krajowego za czas od 1. grudnia 1902 do 31. grudnia 1903. 1904.

«Sprawy ruskie». 1903. Nowa Reforma, ч. 202: 1.

Statystyka Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych w Galicyi z W. Księstwem Krakowskiem za Rok 1905. 1906. Lwów.

Statystyka Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych w Galicyi z W. Księstwem Krakowskiem za Rok 1909. 1910. Lwów.

Stenograficzne Sprawozdania z Drugiej Sesyi Ósmego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1905. T. 2. Posiedzenie 44. 1905.

Steranka, Jurko. 1906. «Listy z kraju: Nowa wieś w czerwcu». Związek Chłopski, ч. 16: 124-125.

Styczyńska, Irena, Totoń, Anna. 1994. Nowy Sącz, Przewodnik po zabytkach, Nowy Sącz.

Доступ: 20.10.2020. http://www.ux.uis.no/~romek/nowysacz/nsdescript.htm.

Styczyńska, Irena. 2004. «Cerkiew greckokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Nowym Sączu».

Almanach Sądecki, ч. 2: 63-67.

Szczygieł, Magdalena. 2011. «Ludność Nowego Sącza w latach 1880-1910 na podstawie austriackich spisów powszechnych». Sandecko-spišské zošity/Zeszyty sądecko-spiskie, ч. 6: 65-75.

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1900; 1901; 1902.

Śliwiński, Wojciech. 2002. «Cerkiew z Czarnego pod wezwaniem Św. Dymitra nareszcie bezpieczna w Sądeckim skansenie». Ватра, ч. 4: 12-13.

Śliwiński, Wojciech. 2004. «Cerkiew z Czarnego p.w. Świętego Dymitra w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu». В: Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna: część II.

Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Łańcut–Kotań 17-18 kwietnia 2004 roku т. 2. Ред. J. Giemza, 475-482. Łańcut: Muzeum – Zamek.

Tabaszewski, Robert Krzysztof. 2014. Adwokaci Nowego Sącza do 1945. Nowy Sącz: Biblioteka Rocznika Sądeckiego.

Tabaszewski, Robert Krzysztof. 2017. «Powstanie i organizacja c.k. Sądu Obwodowego w Nowym Sączu w latach 1855-1914». Rocznik Sądecki, р. 45: 93-120.

«Telegramy Kurjera Lwowskiego». 1899. Kurjer Lwowski, ч. 210: 3.

«Teodosiy Talpash». Доступ: 20.10.2020. http://www.talpash.com/in-united-states/theodosiy-talpash.

«Wybory de Sejmu». 1895. Kuryer Lwowski, ч. 254: 3.

«Wykaz». 1896. Gazeta Lwowska, ч. 86: 9.

«Wystawa krajowa». 1894. Kurjer Lwowski, ч. 274: 6.

Załęski, Stanisław. 1906. Jezuici w Polsce, т. 5, ч. 2: Jezuici w Polsce porozbiorowej. Kraków: drukiem i nakładem Drukarni Ludowej.

Zaremba, Jacek. 2005, 19 I. «Życie i śmierć sądeckiej cerkwi». Powiat nowosądecki. Portal promocyjny. Доступ: 20.10.2020. http://www.sacz.pl/index.html?id=wiadomosci&nrwiad=25537.

Zięba, Andrzej. 1987. «Wystawa Łemkowie, Nowy Sącz, 1984». Przegląd Polonijny, ч. 2: 101-105.

Downloads

Published

2020-01-27

How to Cite

Горбаль, Б. (2020). Sącz as a Center of Western Lemko Region. Rocznik Ruskiej Bursy, 16, 45–134. https://doi.org/10.12797/RRB.16.2020.16.02