Before Warhol: Anthony Kubek and the Problem of Carpatho-Rusyn American Art

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/RRB.19.2023.19.06

Keywords:

Andy Warhol, regional modernism, Munich School, Nagybánya artists’ colony, vernacular art, Greek Catholic Church

Abstract

PRZED WARHOLEM. ANTONI KUBEK I ZAGADNIENIE AMERYKAŃSKIEJ SZTUKI KARPACKORUSIŃSKIEJ

Chociaż Andy Warhol jest najbardziej znanym amerykańskim artystą o karpackorusińskim pochodzeniu, to nie był on pierwszy. Niniejszy artykuł dowodzi, że pierwszym wybitnym amerykańskim karpackorusińskim artystą był nieznany dotąd malarz – ksiądz Antoni Kubek (1885–1971), najstarszy syn pisarza Emila Kubeka. Szkolony przez mistrzów szkoły monachijskiej i węgierskiego impresjonizmu, a także w technice plenerowej kolonii artystycznej Nagybánya, Kubek ugruntował swoją estetykę w głównych ośrodkach środkowoeuropejskiego modernizmu i zyskał sławę dzięki obrazom olejnym przedstawiającym miejskie i naturalne pejzaże oraz świeckie i sakralne martwe natury. Po wyemigrowaniu do Ameryki stał się znany dzięki swojemu malarstwu ściennemu o tematyce religijnej, często wykonywanemu anonimowo, które zdobi dziesiątki cerkwi greckokatolickich w Nowym Jorku, New Jersey i Pensylwanii. Wielu karpackorusińskich Amerykanów posiada kopię jego grafiki Ojcze nasz (1911), która przedstawia Modlitwę Pańską. Swoje dziedzictwo w nowym świecie ugruntował także poprzez zilustrowanie wierszy, opowiadań swojego ojca oraz pierwszej powieści napisanej w języku rusińskim Marko Šoltys (1923). Po przejściu na emeryturę w Kalifornii, Kubek kontynuował rozwijanie swoich artystycznych zainteresowań, pomagając szerzyć „ruską wiarę” na wybrzeżu Pacyfiku oraz rozwijając swoje talenty w zakresie ikonografii i portretu. Po śmierci Kubeka jego dorobek artystyczny w dużej mierze został zapomniany, jednak w świetle odkrycia blisko 100 obrazów w czterech prywatnych kolekcjach obecnie możliwe jest napisanie zarówno interpretacyjnej historii jego twórczości, jak i biografii artystycznej pierwszego amerykańskiego karpackorusińskiego artysty.

Author Biography

Nick Kupensky, United States Air Force Academy

Dr – historyk literatury i kultury karpackorusińskiego, ukraińskiego i rosyjskiego modernizmu. Profesor języka rosyjskiego na United States Air Force Academy, gdzie od 2019 r. wykłada przedmioty z obszaru studiów zagranicznych, nauk humanistycznych i języka rosyjskiego. Był także stypendystą podoktoranckim (postdoctoral fellow) Andrew W. Mellona dla rusycystów w Bowdoin College (2017–2019) oraz adiunktem wizytującym z zakresu komparatystyki humanistycznej i rusycystyki w Bucknell (2013–2015). Od 2013 r. jest wiceprezesem Carpatho-Rusyn Research Center. Otrzymał tytuł magistra filozofii (2011) i doktora (2017) w dziedzinie lingwistyki i literaturoznawstwa słowiańskiego na Yale University. Jego prace ukazały się w czasopismach, takich jak „Slovo”, „Музейний вісник”, „Україна модерна”, „Nationalities Papers”, „Harvard Ukrainian Studies”, „H-Ukraine”, „Рiчник Руской Бурсы” oraz tomach zbiorowych: Ukraine’s Outpost: Dnipropetrovsk and the Russian-Ukrainian War (2022). Badacz humanistyki cyfrowej i publicznej. Jest kierownikiem The Emil Kubek Project (2015), w ramach którego badane są społeczności karpackorusińskich imigrantów w amerykańskim regionie węglowym.

References

“Area Pastors to Broadcast Radio Free Europe Messages.” 1956. Standard-Sentinel, 13.09.1956: 2.

Custer, Richard D. 2022. “Icons, Murals, and Banners: The Material Culture of CarpathoRusyn Immigrant Churches.” Conference presentation, Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, Chicago, IL, October 13.

Dancák, František. 1999. Emil Kubek: kňaz, básnik, spisovatel’, jazykovedec, rodol’ub. Prešov: Náboženské vydavateľstvo Petra.

“Dedicate Murals.” 1958. The Evening Herald, 10.06.1958: 6.

“Dual Celebration was Held by Members of St. Mary’s Greek Catholic Church.” 1931. Record American, 27.11.1931: 1, 7.

“For Petrick, Art Runs in the Family.” 2007. The Press. 28.12.2007. https://www.thepress.net/archive/for-petrick-art-runs-in-the-family/article_293a760b-fba5-56ca-9aafeeb647314778.html

“Greek Catholic Church will be Dedicated by Bishop Takach Sept. 28.” 1924. Scranton Times-Tribune, 24.09.1924: 23.

“Greek Priest Assigned Here Gifted Painter.” 1930. Record American, 04.02.1930: 1.

Jacobs, Michael. 1985. The Good and Simple Life: Artist Colonies in Europe and America. Oxford: Phaidon.

Jelavich, Peter. 1982. “Munich as a Cultural Center: Politics and the Arts.” In Kandinsky in Munich: 1896-1914, 17–28. New York: The Soloman R. Guggenheim Museum.

Kubek, Emilij A. 1922. Narodny povísti i stichi. Vol. 1. Scranton: Obrana.

Kubek, Emilij A. 1923. Narodny povísti i stichi. Vol. 2–4. Scranton: Obrana.

Kupensky, Nick, Cook, Johna. 2021. “The Life and Art of Anthony Kubek,” The Emil Kubek Project: 1–28.

“Local Priest Completes Big Mural.” 1930. Record American, 06.06.1930: 2.

Magocsi, Paul Robert. 1980. “Andy Warhol.” Carpatho-Rusyn American, no. 3.2 (Summer): 3.

Magocsi, Paul Robert. 1984. Our People: Carpatho-Rusyns and Their Descendants in North America. Toronto: Multicultural History Society of Ontario.

Magocsi, Paul Robert. 2005a. Our People: Carpatho-Rusyns and Their Descendants in North America. 4th ed. Wauconda, IL: Bolchazy-Carducci Publishers.

Magocsi, Paul Robert. 2005b. “Andy Warhol.” In Encyclopedia of Rusyn History and Culture.

Revised and expanded edition. Ed. Paul Robert Magocsi, Ivan Pop, 539. Toronto: University of Toronto Press.

Magocsi, Paul Robert. 2005c. “Prešov Greek Catholic Teachers’ College.” In Encyclopedia of Rusyn History and Culture. Revised and expanded edition. Ed. Paul Robert Magocsi, Ivan Pop, 395. Toronto: University of Toronto Press.

Magocsi, Paul Robert. 2015. With Their Backs to the Mountains: A History of Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns. New York: Central European Press. https://doi.org/10.1515/9789633861073. DOI: https://doi.org/10.1515/9789633861073

Magocsi, Paul Robert. 2023. Our People: Carpatho-Rusyns and Their Descendants in North America. 5th ed. New York: Carpatho-Rusyn Research Center.

“Mahanoy City Rector Honored.” 1948. Pottsville Republican, 02.08.1948: 14.

Mansbach, S. A. 1999. Modern Art in Eastern Europe: From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939. Cambridge: Cambridge University Press.

Motyl, Alexander J. 2014. “Was Andy Warhol Ukrainian?” Harvard Ukrainian Studies 32–33, no. 2: 549–555.

Németh, Lajos. 1969. Modern Art in Hungary. Transl. Lili Halápy. Budapest: Corvina. Nesbit, Jim. 2021. Interview, San Luis Obispo, California, 25.07.2021.

“Over 500 Attend a Testimonial Honoring the Rev. A. E. Kubek on His Golden Jubilee Sunday.” 1958. Record American, 04.08.1958: 1.

Pop, Ivan. 2005. “Art.” In Encyclopedia of Rusyn History and Culture. Revised and expanded edition. Ed. Paul Robert Magocsi, Ivan Pop, 15–20. Toronto: University of Toronto Press.

“Rev. A. E. Kubek Sponsors Art Exhibit Here.” 1930. Record American, 29.11.1930: 2. DOI: https://doi.org/10.1080/15436314.1930.11467098

“Rev. E. A. Kubek.” 1940. Mount Carmel Item, 18.07.1940, 1.

“Russkij artist.” 1925. In Kalendar Dña na hod 1925: 159–161.

Rusinko, Elaine. 2012. “‘We Are All Warhol’s Children’: Andy and the Rusyns.” The Carl Beck Papers in Russian and East European Studies, no. 2204, 9–21. https://doi.org/10.5195/cbp.2012.188. DOI: https://doi.org/10.5195/CBP.2012.190

Rusinko, Elaine. 2016. “The Woman Behind the Artist: Andy Warhol’s Mother.” Slovo (Summer): 26–31.

Rusinko, Elaine. 2022a. “Andy and Julia in Rusyn: Warhol’s Translation of His Mother in Film and Video.” Journal of Art Historiography, no. 26 (June): 1–32. https://arthistoriography.files.wordpress.com/2022/05/6-rusinko.pdf.

Rusinko, Elaine. 2022b. “Cats, Angels, and Calligraphy: Julia Warhola’s Graphic Art.” Conference presentation, Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, Chicago, IL, October 13.

Sanjek, Louis. 1938. In Silence. New York: Fortuny’s.

Sanjek, Louis. 1970. Deus Una Veritas: God the Only Truth. N.p.: n.p.

Steward, Ed. 1992. A Brief History of the Byzantine / Eastern Rite Catholics of the Central California Coast. N.p: n.p.

“Thousands Attend 9th Annual Russkij Den.” 1935. Republic and Herald, 15.07.1935: 5.

Grabarʹ, Igorʹ Èmmanuilovič. 1937. Moâ žiznʹ: avtomonografiâ. Moskva: Iskusstvo.

Kubekʺ, Èmilїєmʺ A. 1906. Staroslavânskіj-ougorskіj-russkіj-nѣmeckіj slovarʹ kʺ svâšennomu pisaniû. Ungvárt: Unio Könyvnyomda Részvénytársaság.

Kubekʺ, o. Èmilіj A. 1917. Otče našʺ: tolkovanіe gospodskoj molitvy vʺ obrazah i slovami. Gomstedʺ: Amerikanskіj russkіj vѣstnikʺ.

Downloads

Published

2023-12-15

How to Cite

Kupensky, N. (2023). Before Warhol: Anthony Kubek and the Problem of Carpatho-Rusyn American Art. Rocznik Ruskiej Bursy, 19, 221–262. https://doi.org/10.12797/RRB.19.2023.19.06

Issue

Section

Дискурс • Discourse