Changes in the Location of Orthodox Churches in the Lemko Region in the 18th and 19th Centuries

Selected Examples

Authors

  • Damian Nowak Museum of Ziemia Biecka in Biecz

DOI:

https://doi.org/10.12797/RRB.17.2021.17.03

Keywords:

Ropica Górna, Ropica Ruska, Konieczna, Krzywa, Moszczaniec, Regietów, Izby, Radocyna, cemetery, Greek Catholic churches, translocation of sacred objects, wooden church architecture

Abstract

The subject of the article is the issue of changing the location of church buildings within one village in the Lemko region in the 18th and 19th centuries. The article is based on the analysis of historical maps, written documents (mainly decanal visits) and data based on modern documentation techniques – Light Detection and Ranging. The most common reasons for the change in the location of the church were discussed using the example of selected issues – the natural construction movement, spatial development of the settlement and changes in the administrative boundaries of the parish.

Author Biography

Damian Nowak, Museum of Ziemia Biecka in Biecz

Kультурознавця, історик. Закінчыл культурознавство (культура карпатскых краів) в ПВЗШ в Саноці, етнічны одношыня і ме- дженародны міґрациі на Ягайлоньскым Університеті, тепер кінчыт док- торантскы студия в обсягу істориі на Ряшівскым Університеті. В роках 2014-2017 працувал в ряшівскым Тереновым Одділіню Народового Ін- ституту Дідицтва, од 2018 р. єст музейным асистентом в Мазярскій Заго- роді в Лоси разом з церквю в Бортным – одділі Музею «Дворы Карваци- янів і Ґладышів» в Ґорицях. Од 1997 р. працує соспільні в позаурядовых орґанізациях діючых для сохраніня материяльного дідицтва Карпат. Ав- тор парудесятьох публикаций односячых ся до діів церковной архітек- туры, істориі Лемковины, моноґрафічных нарысів місцевости з обшыри Галициі і Подоля.

References

Archiwum Państwowe w Przemyślu.

Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego (zesp. 142): Wizytacje dekanatu bieckiego 1743-1744, 1761. Sygn. 19.

Wizytacja dekanatu jaśliskiego 1761. Sygn. 26.

Wizytacje dziekańskie dekanatu dukielskiego 1765. Sygn. 20.

Wizytacje dziekańskie dekanatu dukielskiego 1774, 1789. Sygn. 21.

Wizytacje dziekańskie dekanatu dukielskiego 1835, 1839. Sygn. 3548.

Archiwum Geodezyjne (zesp. 126):

Dorf Grab in Galizien Jasloer Kreis (mapa). Sygn. 476M.

Dorf Jasionka sammt den Ortschaften Banica und Krzywa in Galizien Jasloer Kreis (mapa). Sygn. 636M.

Dorf Konieczna in Galizien Jasloer Kreis (mapa). Sygn. 755M.

Dorf Ruska Ropica in Galizien Jasloer Kreis (mapa). Sygn. 1447M.

Moszczaniec in Galizien (mapa). Sygn. 1083M.

Parafia Greckokatolicka w Odrzechowej (zesp. 2077): Specyfikacja wszystkich realności, praw i dochodów do cerkwi pod tytułem Narodzenia S. Jana Chrzciciela Obrządku Greckokatolickiego w dekanacie i Cyrkule Sanockim Diecezji Grecko Przemyskiej roku 1804 spisana i podpisana. Sygn. 1.

Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie Metryka Józefińska (fond 19):

Op. 2: Cyrkuł Dukielski, spr. 240 Ropica Ruska.

Op. 2: Cyrkuł Dukielski, spr. 254 Konieczna.

Publikacje

Brykowski, Ryszard. 1986. Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej. Wrocław: Ossolineum.

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783. Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779-1783, t. V. 2014. Red. Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”.

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783. Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779-1783, t. III. 2015. Red. Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”.

Lustracja dóbr królewskich województwa krakowskiego 1659-1664, cz. 2. 2005. Wyd. Alicja Falniowska-Gradowska, Franciszek Leśniak. Warszawa: Wydawnictwo Neriton. Instytut Historii PAN.

Nowak, Damian. 2013. Odrzechowa. Zarys dziejów. Odrzechowa-Krosno: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza.

Nowak, Damian. 2015. „Szkice do dziejów Radocyny”. Magury’15: 5-36.

Szanter, Zofia. 2005. Dorzecze górnej Ropy. Historia i sztuka cerkiewna XVIII wieku. Warszawa: Towarzystwo Karpackie.

Šematizmʺ vsego Klira ruskogo katoličekogo Bogomʺsp spasemoi Eparhіi Peremyš,іʹkoi na godʺ otʺ rožd. Hr. 1879. 1879. Peremyšlʹ.

Downloads

Published

2021-12-26

How to Cite

Nowak, D. . (2021). Changes in the Location of Orthodox Churches in the Lemko Region in the 18th and 19th Centuries: Selected Examples. Rocznik Ruskiej Bursy, 17, 81–91. https://doi.org/10.12797/RRB.17.2021.17.03