Ormianie w świetle zapowiedzi przedmałżeńskich rodzimej parafii w Kutach

Edycja źródła. Cz. 2: Lata 1915-1953

Keywords: Armenians, Galicia, matrimonial market, network

Abstract

Armenians in the Light of the Premarital Announcements of the Native Parish in Kuty. Edit Source. Part 2: years 1915-1953
The archives of the Foundation of Culture and Heritage of Polish Armenians (Warszawa) have preserved a book of premarital parish announcements in Kuty of 1893-1953. In addition, a book of premarital announcements from the years 1860-1892 was published on the website of that institution. This article is an edition of source material which, chronologically, falls within years of 1915-1953. The purpose of this article is to describe the „matrimonial market” of Armenians in Kuty and its ethnic background in particular. It is also a useful material for genealogical, demographic and social research for interested readers.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Franciszek Wasyl, Instytut Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu

doktor nauk humanistycznych, historyk. Zajmuje się dziejami społeczno-gospodarczymi Ormian i Żydów, źródłami dotyczącymi mniejszości etnicznych w Europie Wschodniej oraz rozwojem przedsiębiorczości na wspomnianym obszarze w XVIII-XIX w.

References

Źródła archiwalne:

Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, sygn. 345/9/0/3018: Kuty – księga zapowiedzi ślubnych 1893-1953, [on-line:] http://www.archiwum.ormianie.pl/pliki/Kuty_zapowiedzi_1893-1953_bn_APO_m.pdf.

Biblioteka Jagiellońska, sygn. M. 39/224: Mapa Galicyi i Bukowiny z Wielkim Księstwem Krakowskim przez Stanisława Majerskiego [opracowana], nakład i własność księgarni Gubrynowicza i Syna, Lwów 1915.

Biblioteka Jagiellońska, sygn. M. 39/337: Inżyniera S. Kormana mapa komunikacyjna Galicyi i Bukowiny, skala 1:750 000, nakładem księgarni H. Altenberga we Lwowie.

Opracowania:

Budzyński Z., Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku, t. 1: Statystyka wyznaniowa i etniczna, Przemyśl–Rzeszów 2005.

Oksza Orzechowski K., Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W. X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych, Kraków 1872.

Wasyl F., Ormianie w świetle zapowiedzi przedmałżeńskich rodzimej parafii w Kutach. Edycja źródła. Cz. 1: Lata 1860-1914, „Krakowskie Pismo Kresowe” R. 8, 2016, s. 93-267, https://doi.org/10.12797/KPK.08.2016.08.04.

Zaleski T., Słownik biograficzny duchownych ormiańskich w Polsce, Kraków 2001.

Published
2018-11-30
Section
Edycje źródłowe