Kolekcja Heleny Dąbczańskiej (1863-1956) w Archiwum Państwowym w Przemyślu

Authors

  • Ewa Grin-Piszczek National Archive, Przemyśl

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.06

Keywords:

Helena Dąbczańska, collection, State Archive in Przemyśl, Society of Friends of Sciences in Przemyśl, fleeting prints, ephemera, manuscripts

Abstract

The Collection of Helena Dąbczańska (1863-1956) in the State Archives in Przemyśl

The State Archives in Przemyśl is in possession of the Collection of Helena Dąbczańska (1863-1956), well-known connoisseur from Lvov who collected books and artifacts. Dąbczańska gave a part of her collection to the Society of Friends of Sciences (Towarzystwo Przyjaciół Nauk) in Przemyśl. After the dissolution of the Society in 1952 a fragment of this donation went to the state archives. The Collection of Helena Dąbczańska comprises mainly ephemera and excerpts from periodicals as well as manuscripts—all dating from 1750-1899. The paper presents the origins and contents of the collection as well as an outline of its development.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ewa Grin-Piszczek, National Archive, Przemyśl

Absolwentka studiów magisterskich Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), kustosz w Archiwum Państwowym w Przemyślu. Autorka prac dotyczących dziejów Przemyśla w okresie staropolskim, m.in.: Urzędnicy miejscy Przemyśla w XIV–XVIII wieku (Toruń 2012) oraz wielu artykułów z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa i biografistyki.

References

A.S., Na Wawel, „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 40, s. 830-831.
View in Google Scholar

Baranowski K., Na Wawel (zbiory Heleny Dąbczańskiej) z 19 ilustracjami, Lwów 1906.
View in Google Scholar

Budzyński Z., Kamińska-Kwak J., Ponad podziałami. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1909-2009, Przemyśl 2009.
View in Google Scholar

Czołowski A., Antoni Dąbczański, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 466-467.
View in Google Scholar

Dalecki M., Kształtowanie się zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu w latach 1951-2001, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 16, 2002, s. 109-147.
View in Google Scholar

Fenczak A., Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (1911-1951), „Rocznik Historyczno-Archiwalny” T. 2, 1985, s. 89-129.
View in Google Scholar

Gruchała I., Książki z księgozbioru Korduli z Komorowskich Potockiej w bibliotece Heleny Dąbczańskiej, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” R. 61, 2010, s. 67-90.
View in Google Scholar

Gruchała I., „W tym streszczało się niejako moje życie”. Lwowski księgozbiór Heleny Dąbczańskiej (1863-1956) jako wyraz kultury książki epoki, Kraków 2016.
View in Google Scholar

Kostek J., Osiński Kazimierz, [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej, red. A. Meissner, K. Szmyd, Rzeszów 2011, s. 301.
View in Google Scholar

Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.
View in Google Scholar

Trojanowska M., Dary Heleny Dąbczańskiej, [w:] Sto na sto. Katalog wystawy jubileuszowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 1909-2009, Przemyśl 2010, s. 96.
View in Google Scholar

Woltanowski A., Złomska M., Linowski Aleksander, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 17, Kraków 1972, s. 377.
View in Google Scholar

Wolski K., Inż. Kazimierz M. Osiński (14 XII 1883-4 II 1956), „Rocznik Przemyski” T. 9, 1958, z. 1, s. 240-243.
View in Google Scholar

Published

2019-12-31

How to Cite

Grin-Piszczek, Ewa. 2019. “Kolekcja Heleny Dąbczańskiej (1863-1956) W Archiwum Państwowym W Przemyślu”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (December):83-98. https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.06.