Polowania w Karpatach Wschodnich w świetle relacji zamieszczanych na łamach czasopisma „Łowiec”

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.05

Keywords:

hunting, 19th century Galicia, Aleksander Ubysz, “Łowiec”

Abstract

Hunting in the Eastern Carpathians in the light of the reports published in the magazine “Łowiec”

“Łowiec” (“Hunter”), the monthly magazine of the Galician Hunting Society issued since 1878, regularly published texts on hunting in the Eastern Carpathians. The hunting appeal of the region was raised by the relatively large brown bear population. The magazine published both longer articles by famous writers and journalists as well as short letters and reports by often anonymous correspondents.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Łukasz Bajda, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Historyk, w 2015 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się dziejami rodzin szlacheckich historycznej ziemi sanockiej. Autor licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych poświęconych historii szeroko pojętych Bieszczadów, w tym monografii: Balowie. Z bieszczadzkich lasów na salony Krakowa i Lwowa (Rzeszów 2011); Szlachta w Bieszczadach na Pogórzu. Czasy saskie i stanisławowskie (Krosno 2017); Baligród. Historia bieszczadzkiego miasteczka (Krosno 2018).

References

Augustyn M., Mieszkańcy Bieszczadów w powstaniu styczniowym, „Bieszczad” 1999, t. 6, s. 134-173.

Bajda Ł., Bieszczady. To, co najważniejsze, Rzeszów 2020.

Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy, red. S. Kryciński, cz. 1: Gmina Lutowiska, Ustrzyki Górne–Warszawa 1995.

Cholewianka-Kruszyńska A., Łańcut i Antoniny. Polowania u Potockich, Warszawa 2017.

Europejskie tradycje łowieckie, red. T. J. Żuchowski, P. Bombik, Warszawa 2013.

Gwiazdowicz D. J. et al., Zarys historii łowiectwa, [w:] Kultura łowiecka, red. D. J. Gwiazdowicz, Józefów–Warszawa 2018, s. 9-69.

Hoppe S., Słownik języka łowieckiego, Warszawa 1970.

Intelektualia myśliwskie. Polowania dworskie. Materiały II sesji zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 10-11 maja 2003, red. K. Kornacki, Kozłówka 2003.

Intelektualia myśliwskie. Tradycja i nowoczesność. Materiały sesji naukowych zorganizowanych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w 2007 i 2009 r., red. K. Kornacki, Kozłówka 2010.

Intelektualia myśliwskie VI. Materiały VI sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8 czerwca 2011 r., red. K. Kornacki, Kozłówka 2011.

Intelektualia myśliwskie IX. Materiały IX sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 10 czerwca 2017 roku, red. A. Fic-Lazor, Kozłówka 2018.

Kargol T., Łowiectwo polskiego ziemiaństwa na Ziemiach Zabranych w drugiej połowie XIX wieku (1864-1918), „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej” 2018, t. 17, s. 171-191.

Karolczak K., Rodzina Dzieduszyckich herbu Sas w XIX i XX wieku, Warszawa 2013.

Karolczak K., Włodzimierz hr. Dzieduszycki (1825-1899) – mecenas sztuki i uczonych, „PAUza Akademicka” 2016, 24-31 III, nr 333-334, s. 2-5.

Kramarz H., Ochrona przyrody leśnej na łamach czasopisma myśliwych galicyjskich „Łowiec” (1878-1918), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2002, t. 5, z. 2 (10), s. 65-75.

Kryński A., Z kart łowiectwa polskiego, Warszawa 1991.

Kultura łowiecka fundamentem wizerunku współczesnego myśliwego. II Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej, Niepołomice 10-12 czerwca 2011. Materiały Kongresowe, red. M. P. Krzemień, Cianowice 2011.

Kultura łowiecka źródłem tożsamości polskich myśliwych. Kongres Kultury Łowieckiej, Pszczyna 2008, red. M. P. Krzemień, Kraków 2008.

Kurek K., Starzeński Leopold Eugeniusz (1835-1904), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 42, Kraków 2003-2004, s. 410-412, [on-line:] https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/leopold-eugeniusz-starzenski – 1 X 2020.

Mielnikiewicz K., Czasopisma łowieckie, [w:] Kultura łowiecka, red. D. J. Gwiazdowicz, Józefów–Warszawa 2018, s. 207-221.

Nicieja S. S., Lwów. Ogród snu i pamięci. Dzieje Cmentarza Łyczakowskiego oraz ludzi tam spoczywających w latach 1786-2010, Opole 2011.

Okarma H., Schmidt K., Ryś (eurazjatycki), Kraków 2013, Biblioteka Przyrodniczo-Łowiecka.

Okoń M., Beskidy część wschodnia. Beskid Niski, Bieszczady i ich Pogórza, Warszawa–Kraków 1987, Biblioteczka Turysty Górskiego.

Rąkowski G., Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, cz. 5: Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część zachodnia, Pruszków 2013.

Rąkowski G., Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, cz. 6: Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część wschodnia, Pruszków 2014.

Rogoziński M., Łowiectwo pod zaborami, [w:] Kultura Łowiecka, red. D. J. Gwiazdowicz, Józefów–Warszawa 2018, s. 38-46.

Schramm W., Lasy i zwierzyna Gór Sanockich, Olszanica 2004.

Sroka S. T., Spausta Władysław (1847-1898), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 41, Kraków 2002, s. 62, [on-line:] https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/wladyslaw-spausta – 1 X 2020.

Szewczyk L., Polskie czasopisma łowieckie, „Kultura Łowiecka” 2012, nr 2 (64), s. 20-25.

Szpetkowski K., Historia łowiectwa w Polsce, [w:] Łowiectwo, red. J. Kiryjow, W. Matysek, A. Wierzbieniec, red. nauk. R. Dzięciołowski, M. Flis, t. 1, Warszawa 2011, s. 15-32.

Wojtacki M., Kodyfikacja prawa łowieckiego w zaborze austriackim i jego recepcja w ustawodawstwie II Rzeczypospolitej, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2017, t. 12, nr 14 (2), s. 63-83.

Ziembicki W., Aleksander Cholewa Ubysz. Pseudonim: Simplicjusz Gawin. Myśliwy-Gawędziarz. Wspomnienie-Bibljografja, Lwów 1928.

Ziembicki W., Bartels Artur (1818-1885), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 310-311.

Klub św. Huberta, [on-line:] http://www.klubswhuberta.pl – 10 XII 2020.

W kręgu kultury łowieckiej, [on-line:] http://kulturalowiecka.pl – 10 XII 2020.

Published

2020-12-01

How to Cite

Bajda, Łukasz. 2020. “Polowania W Karpatach Wschodnich W świetle Relacji Zamieszczanych Na łamach Czasopisma „Łowiec””. Krakowskie Pismo Kresowe 12 (December):103-28. https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.05.