„Gong Głodomora” – humorystyczny obraz atmosfery intelektualnej i obyczajowości panującej w Zakładzie Przyrodoleczniczym doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie

Keywords: Apolinary Tarnawski, Wit Tarnawski, Ignacy Chrzanowski, Kazimierz Wierzyński, Stefan Norblin

Abstract

Starveling’s Gong. A Humorous Portrayal of the Intellectual Atmosphere and Customs of the Natural Medicine Centre of Dr Apolinary Tarnawski in Kosow
Starveling’s Gong is a unique copy of a satirical piece  in the form of a typewritten journal edited by the patients of the Natural Medicine Centre of Dr Apolinary Tarnawski in Kosow in Pokkuttya. The Natural Medicine Centre was located on the territory of the former Stanisławow Voivodeship (currently Ivano-Frankivsk Oblast, Ukraine). The centre , active in 1893-1939, was one of backbone of Polish cultural life in the Borderlands. As a popular holiday destination for the intelligentsia, it became an ideal platform for stimulating literary and artistic creativity. The preserved text was created by prominent writers, poets and artists, such as: Kazimierz Wierzyński, Wit Tarnawski, Stefan Norblin, Alina Kwiecińska, Wiktor Podoski, Wojciech Zaleski or prof. Ignacy Chrzanowski, who all stayed in Kosow for treatment in the summer of 1937. From the edited manuscript provides a vivid image of the Polish intellectual activity in the 1930s. In addition, the text brings us closer to fuller knowledge about what entertainment the elite provided themselves during the stay in health resorts. The retrieved manuscript undoubtedly inspires further research into the intellectual contribution and cultural achievements of the medical centre in Kosow for the development of the native culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Natalia Tarkowska, Akademia Ignatianum w Krakowie

doktorantka w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Zainteresowania badawcze: polska kultura schyłku XIX w. i początku XX w., Pokucie i Huculszczyzna, kultura uzdrowiskowa.

References

Źródła archiwalne:

Archiwum rodzinne Adama Śmiarowskiego, Życiorys Alfreda Śmiarowskiego, rkps.

Instytut Polski im. gen. Sikorskiego w Londynie, KOL 295: Wit Tarnawski, C. Tarnawska-Busza, Wspomnienie o moim Ojcu Drze Apolinarym Tarnawskim, mps.

Zbiory autorki

Korespondencja Adama Śmiarowskiego z autorką, 24 XI 2016 r.

Źródła drukowane:

Informator Ziemi Kosowskiej, Kosów 1935.

Tarnawski A., Program Zakładu Przyrodoleczniczego Dra Tarnawskiego w Kosowie k. Kołomyi Młp. Wsch., Lwów 1933.

Wspomnienia:

Kruk-Rostańska E., Jeszcze o Kosowie. Do redaktora „Wiadomości, „Wiadomości” (Londyn) 1950, nr 18 (213), s. 4.

Piasecki S., O imienniku z Świętego Krzyża, „Prosto z Mostu” 1937, nr 37, s. 1.

Tarnawski W., Mój ojciec, Londyn 1966.

Wieniewski I., Kalejdoskop wspomnień, Londyn 1970.

Prasa:

„Prosto z Mostu” 1937.

Opracowania:

Dobroński A., Krasomówca rodem z Łomży, „Kontakty” 1982, nr 9, s. 11.

Gąsiorowski H., Przewodnik po Beskidach Wschodnich, t. 2, Lwów–Warszawa 1933.

Kania L., Wspomnienie o adw. Eugeniuszu Śmiarowskim (1878-1932), „Palestra” 2005, nr 11-12, s. 138-142.

Łoza S., Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938.

Puto K., Zdroje Truskawieckie jako organ autokreacji kurortu wypoczynkowego, [on-line:] http://docslide.pl/documents/zdroje-truskawieckie-jako-organ-autokreacji-kurortu-wypoczynkowego.

html#, odczyt: 16 II 2017.

Pruszyńska A., Topolska M.B., Tarnawski Wit, [w:] Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. 5: S–Ż, red. K. Dopierała, Toruń 2005, s. 109-110.

Tarkowska N., Lecznica narodu. Kulturotwórcza rola Zakładu Przyrodoleczniczego doktora Apolinarego Tarnawskiego na Pokuciu (1893-1939), Kraków 2016.

Topolska M. B., Tarnawska Busza Celina, [w:] Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. 5: S–Ż, red. K. Dopierała, Toruń 2005, s. 108-109.

Zbyszewski K., Stanisław Piasecki, [w:] Straty kultury polskiej, t. 1, red. A. Ordęga, T. Terlecki, Glasgow 1945, s. 370.

Published
2018-11-30
Section
Edycje źródłowe