Spowiedź Sadyka

Ostatni list Michała Czaykowskiego do Hipolita Błotnickiego

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.08

Keywords:

Michał Czaykowski, Hipolit Błotnicki, emigration, Pan-Slavism, Turkey, Russia

Abstract

CONFESSION OF SADYK: THE LAST LETTER OF MICHAŁ CZAYKOWSKI TO HIPOLIT BŁOTNICKI

Michał Czaykowski (Sadyk Pasha) is a figure whose assessment remains challenging to this day. His path to national and religious apostasy was complex and winding. At the beginning of his emigration, his dedication to the Polish cause earned him applause and recognition among fellow emigrants. He tirelessly worked in emigrant diplomacy, establishing the extensive Eastern Agency of the Hotel Lambert as a Polish agent in the East. After the Crimean War, he gradually distanced himself from Polish affairs. He deemed the January Uprising unnecessary and increasingly leaned towards Pan-Slavic ideals. Upon returning to Russia and his original name, he lost his old friends and failed to find new ones. It’s hard not to notice that he became a pawn in the hands of the Russians. The published letter from July 17, 1874, is addressed to Hipolit Błotnicki, whom he regarded as a friend, often signing letters to him as his cousin. This is the last preserved letter in their long-standing correspondence. In it, he attempts to justify his actions to his former friend, explaining his attitude towards Polish identity, the shift in his feelings towards the recently hated Muscovites, and the reigning autocrat. He tries to convince and argue why he chose Christianity again and joined the Orthodox Church. The letter seems to be an attempt to convince not only H. Błotnicki but also to justify himself to Władysław Czartoryski, to whom this letter was undoubtedly shown.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Janusz Pezda, Jagiellonian University, Poland

Dr hab., prof. UJ, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteki XX Czartoryskich w Krakwoie. Zainteresowania badawcze: historia emigracji w XIX wieku, Wielka Emigracja, dzieje Biblioteki XX Czartoryskich, dzieje Biblioteki Polskiej w Paryżu, ród Czartoryskich.

References

Bartkowski J., Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji, oprac. E. Sawrymowicz, Kraków 1967.
View in Google Scholar

Bielecki R., Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. 1: A–D, Warszawa 1995.
View in Google Scholar

Chudzikowska J., Dziwne życie Sadyka Paszy. O Michale Czajkowskim, Warszawa 1982, Ludzie Żywi.
View in Google Scholar

Czaykowski M., Dziwne życie Polaków i Polek, Lipsk 1865.
View in Google Scholar

Czaykowski M., Stefan Czarniecki, Paryż 1840.
View in Google Scholar

Czaykowski M., Żywot Juliana Duszyńskiego, [b.m.] 1860.
View in Google Scholar

Duchiński F.H., Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy, Paryż 1858-1861.
View in Google Scholar

Janik M., Prądy panslawistyczne i rusofilskie w okresie Wielkiej Emigracji, Lwów 1934.
View in Google Scholar

Listy Zygmunta Krasińskiego do Adama Sołtana z przedmową Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lwów 1883.
View in Google Scholar

Popek K., Misja polskich zmartwychwstańców w Adrianopolu. Wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne” 2018, nr 4 (23), s. 129-144.
View in Google Scholar

Skowronek J., Michał Czajkowski – patrioty pogranicza biografia tragiczna, [w:] Losy Polaków w XIX-XX w. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, kom. red. B. Grochulska, J. Skowronek, Warszawa 1987, s. 549-575.
View in Google Scholar

Szpotański T., Michał Czaykowski w Turcji, „Biblioteka Warszawska” 1911, t. 4, z. 3, s. 465-478.
View in Google Scholar

Published

2023-12-16

How to Cite

Pezda, Janusz. 2023. “Spowiedź Sadyka: Ostatni List Michała Czaykowskiego Do Hipolita Błotnickiego”. Krakowskie Pismo Kresowe 15 (December):129-41. https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.08.

Issue

Section

Editions