Bolesław Erzepki jako wydawca zabytków staropolskiej leksykografii – na przykładzie "Przyczynków do średniowiecznego słownictwa polskiego cz. 1" (1908)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.07

Słowa kluczowe:

Bolesław Erzepki, historia leksykografii, Vocabularius Ex Quo, leksyka staropolska, edytorstwo staropolskich zabytków językowych

Abstrakt

Bolesław Erzepki as an Editor of the Old Polish Lexicographical Works, on the Example of Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego cz. 1 (1908)
Glosses recorded in an incunable 78d from the the Cathedral Library in Gniezno, containing the Latin-German dictionary called Vocabularius Ex Quo are important sources in research on the Old Polish lexis and the beginnings of Polish lexicography. It was abundantly quoted in the Etymological Dictionary of A. Brückner and the Old Polish Dictionary through the edition of these glosses published in 1908 by Bolesław Erzepki in the article Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. 1. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika (Vocabularius Ex Quo) drukowanego w roku 1490. The edition contains neither the description of the source document, nor the publisher’s introduction. So far his work has not been verified for its completeness and correctness. By comparing the published language material with digital photographs of the incunabule and analysing Erzepki’s handwritten notes stored in the Raczyński Library in Poznań, the author of this paper reconstructed the editor’s set of publishing principles and checked the accuracy of their observance. The edition shows great knowledge and diligence of Erzepki, but it does not fully reflect the complexity and diversity of the incunabule’s glossing. The examples of publisher’s errors and inconsistencies provided in this paper indicate the need to re-issuing the Polish vocabulary he discovered.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Brückner A., 1895, Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 1–52.

Brückner A., 1899, Erzepki Bolesław dr: Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy.

Podług rękopisu z r. 1532 opracował i wydał […], „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXIV, s. 1–134, 366–418; XXV, s. 1–48, Poznań 1897 i 1898, „Kwartalnik Historyczny” 13, s. 792–793.

Brückner A., 1902, Recenzje i sprawozdania, „Pamiętnik Literacki” I, s. 165–166.

Brückner A., 1909, Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego zebrał i wydał dr. Bolesław Erzepki (Roczniki Tow. Przyj. Nauk Poznańskiego tom XXXIV, Poznań 1908, str. 1–139), „Prace Filologiczne” VII, s. 238–241.

Brückner A., 1927, Słownik etymologiczny, Kraków.

Erzepki B., 1898–1900, Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy. Podług rękopisu z r. 1532, cz. I, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXIV, s. 1–134; cz. II, XXIV, s. 367–418, XXV, s. 1–48, XXVII, z. 1, s. 253–301.

Erzepki B., 1900, Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy. Podług rękopisu z roku 1532, Poznań.

Erzepki B., 1908, Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. Zebrał i wydał dr Bolesław Erzepki. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika (Vocabularius Ex Quo) drukowanego w roku 1490, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 1–139.

Grubmüller K., Schnell B., 1988, Vocabularius ex quo. Überlieferungsgeschichtliche Ausgabe, t. IV, Tübingen.

K[ostrzewski] J., 1915, Dr. Bolesław Erzepki. Z okazji trzydziestolecia pracy muzealnej i czterdziestolecia działalności literacko-naukowej, Poznań [odb. z „Kuriera Poznańskiego”].

Kwilecka I., 1980, Oryginał tak zwanego Słowniczka poznańskiego odnaleziony, „Język Polski” LX, s. 8–15.

Kwilecka I., Kędelska E., 1978, Z prac nad nową edycją „Słownika” Bartłomieja z Bydgoszczy, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” XVII, s. 123–143.

OŹSStp: W. Twardzik, E. Deptuchowa, L. Szelachowska-Winiarzowa (red.), Opis źródeł Słownika staropolskiego, Kraków 2005.

Polkowski I., 1884, Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” III, s. 1–168.

SStp: S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, t. I–XI, Warszawa 1953–2002.

Szujski J., 1874, Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV w., „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” I, s. 40–48.

Wojtkowski J., 1977, Glosy i drobne teksty polskie do 1500 roku. Z inkunabułów Biblioteki Kapitulnej i Seminaryjnej w Gnieźnie, Warszawa – Poznań.

Wydra W., 2014, Wstęp, [w:] B. Erzepki, Wybitny bibliotekarz, filolog, edytor, „Klasycy Nauki Poznańskiej”, t. 68, Poznań, s. 9–23.

Opublikowane

2018-11-16

Jak cytować

Klapper, M. (2018) „Bolesław Erzepki jako wydawca zabytków staropolskiej leksykografii – na przykładzie «Przyczynków do średniowiecznego słownictwa polskiego cz. 1» (1908)”, LingVaria, 13(26), s. 97–107. doi: 10.12797/LV.13.2018.26.07.

Numer

Dział

Polszczyzna historyczna

Informacje o finansowaniu