Tom 8 Nr 16 (2013)

					Pokaż Tom 8 Nr 16 (2013)
Opublikowane: 2013-08-01

Wstęp

 • Dr Marcin Preyzner 1945–2013

  Mirosław Skarżyński
  7-12
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.01

Zagadnienia ogólne

 • Funkcje emblematów w strukturze dialogu

  Jolanta Antas, Izabela Kraśnicka-Wilk
  15-42
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.02
 • Językoznawstwo ogólne – metodologiczny projekt Ferdynanda de Saussure’a

  Magdalena Danielewiczowa
  43-44
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.03
 • Strukturalizm a lingwistyka funkcjonalna

  Aleksander Kiklewicz
  61-75
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.04
 • Język a tożsamość etniczna Kształtowanie się poczucia narodowego młodej polskiej diaspory w warunkach wielokulturowości

  Roman Laskowski
  77-93
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.05

Polszczyzna współczesna

 • Imiesłowy przysłówkowe we współczesnym polskim stylu biblijnym

  Krystyna Bojałkowska
  97-112
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.06
 • Czy polszczyznę mogą wzbogacić nowe typy struktur słowotwórczych?

  Iwona Burkacka
  113-135
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.07
 • O zmienności signifiant wyrażeń metatekstowych Przypadek niemniej

  Anna Kisiel
  137-147
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.08
 • Pomiędzy składnią a leksyką – problemy proceduralne

  Andrzej Moroz
  149-161
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.09
 • Kryterium podmiotu przy wyodrębnianiu czasowników nieodmiennych przez osobę

  Karolina Pluskota
  163-177
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.10
 • Życzenia i winszowanie jako akt mowy

  Kazimierz Sikora
  179-189
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.11
 • Wpływ odmiany kościelnej języka na polszczyznę ogólną na przykładzie ubogacać (się) – ubogacić (się)

  Jadwiga Waniakowa
  191-200
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.12

Polszczyzna historyczna

 • Napisy na pewnych barokowych tablicach fundacyjnych – tak zwanych „grobach dusz” w krakowskich kościołach

  Iwona Steczko
  203-214
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.13
 • Po raz piąty wychodząc od Słów prawnych w rzeczy sobie podobnych Bartłomieja Groickiego (1567)

  Aleksander Zajda
  215-229
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.14

Etnolingwistyka

 • Rola etymologii w rekonstrukcji językowego obrazu świata

  Jerzy Bartmiński
  233-245
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.15

Z przeszłości językoznawstwa

 • Marr i marryzm

  Marek Stachowski
  249-271
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.16

Glottodydaktyka

 • O definiowaniu języków ojczystego i obcego oraz o „terminologicznym chaosie” w glottodydaktyce – polemicznie

  Władysław T. Miodunka
  275-283
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.17

Debiuty naukowe

 • Językowe symbole polityczne Próba definicji

  Katarzyna Grzegorek
  287-297
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.18