Tom 12 Nr 23 (2017)

					Pokaż Tom 12 Nr 23 (2017)
Opublikowane: 2017-05-15

Wstęp

 • Ile lingwistyki w slawistyce, ile slawistyki w lingwistyce?

  Michał Głuszkowski
  7-21
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.01

Zagadnienia ogólne

 • Pidżyny i inne języki wehikularne

  Barbara Hlibowicka-Węglarz
  25-41
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.02
 • Nieokreśloność a kwantyfikacja: współdziałanie kategorii semantycznych

  Aleksander Kiklewicz
  43-59
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.03
 • Charakterystyka wzajemnych powiązań tekstu z dyskursem

  Jakub Płowens
  61-74
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.04

Polszczyzna współczesna

 • Automat do odmiany i składania liczebników głównych, czyli o pewnej aplikacji internetowej

  Zbigniew Bronk
  77-87
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.05
 • Ewolucja zakresu pojęciowego niesufiksalnych technik słowotwórczych

  Hanna Jadacka
  89-98
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.06
 • Jak mówimy, jakoś mówiąc? Formalne i semantyczne właściwości adwerbialnych uzupełnień quasi-imiesłowowego mówiąc

  Emilia Kubicka
  99-113
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.07
 • Niedookreślenie, dekonkretyzacja i zmienne językowe – o quasi-tautologicznych układach typu ten i ten, to i to, tak a tak

  Magdalena Żabowska
  115-129
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.08

Polszczyzna historyczna

 • Tekstowe funkcje dwukropka – na przykładzie "Dziejów w Koronie Polskiej" Łukasza Górnickiego

  Kinga Tutak
  133-149
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.09
 • Od dzieci z nieprawego łoża do dzieci nieślubnych. Z dziejów polskiej terminologii prawnej

  Ewa Woźniak
  151-164
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.10

Słowiańszczyzna

 • W poszukiwaniu tzw. centrum toponimii (wczesno)słowiańskiej – przypadek ziem polskich. Cz. I

  Zbigniew Babik
  167-181
  DOI: https://doi.org/10.12797/10.12797/LV.12.2017.23.11
 • Polskie karawana i karawan na tle innych języków słowiańskich i niektórych zachodnioeuropejskich

  Marek Stachowski
  183-197
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.12
 • Russkyj karawan: kommentaryj k nekotorymznaczenyjam rus. karawan y eho proyzwodnych

  Elena L. Berezowicz
  199-208
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.13
 • Prasłowiański przyrostek *-tajь w świetle materiału porównawczego

  Krzysztof Tomasz Witczak
  209-222
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.14
 • Ślady dawnych gwar typu bułgarskiego w północno-wschodnich Węgrzech

  András Zoltán
  223-230
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.15

Etnolingwistyka

Dialektologia

 • Wyrazy z formantem -acja w gwarach polskich na tle historycznojęzykowym

  Jerzy Reichan
  255-267
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.17

Z przeszłości językoznawstwa

 • Jan Baudouin de Courtenay i Aleksander Brückner

  Marek Łaziński
  271-281
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.18
 • Jan Baudouin de Courtenay o kwestii narodowości

  Zygmunt Saloni
  283-290
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.19
 • Listy Jana Baudouina de Courtenay jako świadectwo autobiograficzne

  Elżbieta Sękowska
  291-302
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.20