Marr i marryzm

Autor

  • Marek Stachowski Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.16

Słowa kluczowe:

historia językoznawstwa, Marr, Stalin, jafetydologia

Abstrakt

Marr and his theory

Nicholas Marr and his theory, mostly called the Japhetic theory or just Marrism, are not popular and well-known to modern students of linguistics. The aim of the present study is, then, to offer a concise presentation including both data about the Marrism and this author’s own interpretation of some common (albeit to a considerable extent incorrect) statements.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ałpatow W.M. [= В.М. Алпатов], 1993, Марр, marrizm i stalinizm, „Filosofskie is-sledovaniâ” nr 4, s. 271–288.

Asznin F.D., Ałpatow W.M. [= Ф.Д. Ашнин, В.М. Алпатов], 1994, «Delo slavistov». 30-e gody, Moskva.

Asznin F.D., Ałpatow W.M. [= Ф. Д. Ашнин, В.М. Алпатов], 1997, Iz sledstvennogo dela E. D. Polivanova. Predislovie, publikaciâ i kommentarii, „Vostok” nr 5, s. 124–142.

Bakker P., 2009, C. C. Uhlenbeck and the Basque language, „Canadian Journal of Netherlandic Studies” nr 29/2–30/1 (2008–2009), s. 79–103.

Bergmann F.-G., 1853, Les peuples primitifs de la race de Iafète. Esquisse ethno-généalogique et historique, Colmar.

Bieriezin F.M. [= Ф.М. Березин], 1975, Istoriâ lingvističeskih učenij, Moskva.

Biernsztiejn S.B. [= С.Б. Бернштейн], 2002, Zigzagi pamâti. Vospominaniâ. Dnevnikovye zapisi, Moskva.

Błagowa G.F. [= Г.Ф. Благова], 2008, Naučnaâ biografiâ A. N. Samojloviča v aspekte perepiski, [w:] Samojłowicz 2008: 353–478.

Borst A., 1995, Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker, tom III/2: Umbau, München.

Braun J., 1981, Euscaro-Caucásica, „Encuentros internacionales de vascólogos. Iker-1”, s. 213–219 [cyt. za przedrukiem w: Braun 1998: 9–18].

Braun J., 1998, Euscaro-Caucasica. Historical and comparative studies on Kartvelian and Basque, Warszawa.

Cherchi M., Manning H.P., 2002, Disciplines and nations: Niko Marr vs. his Georgian students on Tbilisi State University and the japhetidology/caucasology schism, Pittsburgh.

Eismann W., Hurch B. (red.), 2008, Jan Baudouin de Courtenay – Hugo Schuchardt. Korrespondenz, Heidelberg.

Hirsch E.Ch., 2007, Der berühmte Herr Leibniz. Eine Biographie, München.

von Humboldt W., 1821, Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelst der vaskischen Sprache, Berlin.

Igartua I., Zabaltza X., 2012, Euskararen historia labura – Breve historia de la lengua vasca – A brief history of the Basque language, Donostia – San Sebastián.

Jakobson R., Baran H. (red.), 1985, N. S. Trubetzkoy’s letters and notes, Berlin – New York – Amsterdam.

de Josseling de Jong J.P.B., 1952, Herdenking van Christianus Cornelis Uhlenbeck, „Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1951–1952”, s. 282-297.

de Josseling de Jong J.P.B., 1953, In memoriam Christianus Cornelius Uhlenbeck (18th October 1866 – 12th August 1951), „Lingua” nr 3, s. 243–268.

Kelih E., 2013, Bemerkungen zur Wissenschaftsgeschichte der quantitativen Linguistik: Baudouin de Courtenay und Hugo Schuchardt, [w:] R. Köhler, G. Altmann (red.), Issues in quantitative

linguistics 3: Dedicated to Karl-Heinz Best […], Lüdenscheid, s. 54–65.

Kraczkowskij I.Ju. [= И.Ю. Крачковский], 1941, Iz vospominanij o Marre, „Izvestiâ Akademii nauk Soûza SSR” nr 3, s. 3–7.

Kuryłowicz J., 1946, Èrgativnostʹ i stadialʹnostʹ v âzyke, „Izvestiâ Akademii nauk SSSR” nr 5, s. 387–393 [tłum. franc.: 1949; wł.: 1971; ang.: 1973].

Kuryłowicz J., 1947, Językoznawstwo rosyjskie ostatniej doby, „Język Polski” XXVII, z. 1, s. 1–7.

Leont’jew A.A., Roziejzon L.I., Chajutin A.D. [= А.А. Леонтьев, Л.И. Розейзон, А.Д. Ха-ютин], 1968, Žiznʹ i deâtelʹnostʹ E. D. Polivanova, [w:] Poliwanow 1968, s. 7–30.

Marr N.Ja. [= Н.Я. Марр], 1910, Grammatika čanskogo (lazsokogo) âzyka, Sankt-Peterburg.

Marr N.Ja. [= Н.Я. Марр], 1924, Ob âfetičeskoj teorii, „Novyj Vostok” nr 5, s. 303–339.

Marr N.Ja. [= Н.Я. Марр], 1927, Avtobiografiâ, „Ogonëk” nr 27 [tu cyt. za przedrukiem w: Marr 1933, s. 6–13].

Marr N.Ja. [= Н.Я. Марр], 1933, Izbrannye raboty, t. 1, Leningrad.

Martynow D.P. [= Д.П. Мартынов], 1897, Raskrytie tajny âzyka čelovečeskogo i ob-ličenie nesostoâtelʹnosti naučnogo âzykoznaniâ, Moskva.

Pisanow L.P., Pisanow W.L. [= Л.П. Писанов, В.Л. Писанов], 2009, Tajnyj kod russkoj, slavânskoj reči. Ètimologičeskij slovarʹ, t. 2: Anti-Fasmer, Čelâbinsk.

Pisanow L.P., Pisanow W.L. [= Л.П. Писанов, В.Л. Писанов], 2011, Tajnyj kod russkoj, slavânskoj reči. Ètimologičeskij slovarʹ, t. 1: Genetika slova. Pervaâ sistema ponâtij, Čelâbinsk.

Poliwanow Je.D. [= Е.Д. Поливанов], 1931, Za marksistskoe âzykoznanie, Moskva.

Poliwanow Je.D. [= Е.Д. Поливанов], 1968, Statʹi po obŝemu âzykoznaniû, Moskva.

Poliwanow Je.D. [= Е.Д. Поливанов], 1991, Trudy po vostočnomu i obŝemu âyzkoznaniû, sost. L. R. Kuznecov, Moskva.

Rieformatskij A.A. [= А.А. Реформатский], 1970, Petr Savvič Kuznecov (1889–1968), [w:] Âzyk i čelovek. Sbornik statej pamâti professora Petra Savviča Kuznecova (1899–1968), Moskva, s. 18–30.

Robinson M.A. [= Робинсон М.А.], 2004, Sudʹby akademičeskoj èlity: Otečestvennoe slavânovedenie (1917 – načalo 1930-h godov), Moskva.

Samojłowicz A.N. [= А.Н. Самойлович], 2008, Naučnaâ perepiska. Biografiâ, sost. T.F. Blagova, Moskva.

Schuchardt H., 1885, Ueber die Lautgesetze. Gegen die Junggrammatiker, Berlin.

Sériot P., 2005, Si Vico avait lu Engels, il s’appellerait Nicolas Marr, [w:] P. Sériot (red.), Un paradigme perdu : la linguistique marriste (= „Cahiers de l’ILSL” nr 20), s. 227–253.

Skarżyński M., Smoczyńska M., 2007, Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1927, Kraków, „Biblioteka LingVariów” t. 1.

Stalin J.W. [= Й.B. Сталин], 1952, Marksizm i voprosy âzykoznaniâ, Moskva.

Tuite K., 2008, The rise and fall and revival of the Ibero-Caucasian hypothesis, „Historiographia Linguistica” nr 35, s. 23–82.

Ułaszyn H., 2010, Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie. Wspomnienia. Z rękopisu opracował, opatrzył przypisami i wydał M. Skarżyński, Kraków, „Biblioteka LingVariów” t. 7.

Wasil’kow Ja. W., Sorokina M.Ju. [= Я.В. Васильков, М.Ю. Сорокина], 2003, Lûdi i sudʹby. Biobibliografičeskij slovarʹ vostokovedov – žertv političeskogo terrora v sovetskij period (1917–1991), Sankt-Peterburg.

Pobrania

Opublikowane

2013-08-01

Jak cytować

Stachowski, M. (2013) „Marr i marryzm”, LingVaria, 8(16), s. 249–271. doi: 10.12797/LV.08.2013.16.16.

Numer

Dział

Z przeszłości językoznawstwa