Edward Piekarski (1858–1934) i jego Słownik jakucki (1907–1930)

Autor

  • Marek Stachowski Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.19

Słowa kluczowe:

historia językoznawstwa, historia leksykografii, język jakucki, alfabet, Polacy na Syberii

Abstrakt

Edward Piekarski (1858–1934) and His Yakut dictionary (1907–1930)

World’s first, and still unsurpassed, dictionary of the Yakut language was written by a Polish exile in Yakutia by the name of Edward Piekarski. His life has been analysed in several studies from Poland, be it often superficially and without own work in the archives, but his dictionary has hardly been addressed at all. The present paper collects biographic information from various sources, highlighting the discrepancies between them, and for the first time in linguistic literature analyses Piekarski’s views on the transcription of Yakut phonetics with an alphabet contrived by Otto von Böhtlingk about half a century before the creation of the Dictionary.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Armon W., 1977, Polscy badacze kultury Jakutów, Wrocław.

Considine J. (red.), 2019, The Cambridge World History of Lexicography, Cambridge.

Böhtlingk O. von, 1851, Über die Sprache der Jakuten. Grammatik, Text und Wörterbuch, St. Peterburg.

Dal’ I., 1863–1866, Tolkovyj slovar’ živogo velikorusskogo âzyka, t. I–IV, S.-Peterburg.

Kotwicz W., 1934, Edward Piekarski (*1858 †1934), „Rocznik Orientalistyczny” X, s. 189–193.

Murray J.A.H., 1900, The evolution of English lexicography, Oxford.

Okonešnikov E.I., 1982, È.K. Pekarskij kak leksikograf, Novosibirsk.

Piekarski E., 1916–1918, Jakuckie teksty, zebrane przez Mikołaja Prypuzowa, „Rocznik Oryentalistyczny” I, z. 2, s. 239–248.

Pekarskij È.K., 1907, Slovar’ âkutskogo âzyka, Sankt-Peterburg [cyt. wg wyd. fotomechanicznego: Sankt-Peterburg 2008].

Pekarskij È.K., 2008, Avtobiografičeskie nabroski, [w:] È.K. Pekarskij, Slovar’ âkutskogo âzyka, Sankt-Peterburg 1907, s. XII–XLIII.

Seroševskij V., 1896, Âkuty. Opyt ètnografičeskogo issledovaniâ, S-Peterburg.

Sieroszewski W., 1900, 12 lat w kraju Jakutów. Z mapą i 167 rysunkami, Warszawa.

Sieroszewski W., 1935a, Dwanaście lat w kraju Jakutów, cz. I, „Dzieła zbiorowe”, t. XI, Warszawa.

Sieroszewski W., 1935b, Dwanaście lat w kraju Jakutów, cz. II, „Dzieła zbiorowe”, t. XII, Warszawa.

Stachowski M., 1998, Dolganischer Wortschatz. Supplementband, Kraków.

Stachowski M., 2019, The Turkic languages and Persian to c. 1700, [w:] J. Considine (red.), The Cambridge World History of Lexicography, Cambridge, s. 223–246.

Stachowski M., w druku, Consonant assimilations, sibilants and alveolars in Yakut.

Širina D.A., Boâkova S.I. (red.), 1998, Polâki v Âkutii. Materialy naučno-praktičeskoj konferencii. G. Âkutsk, 19 sentâbrâ 1997 g., Âkutsk.

Ubrâtova E.I. (red.), 1982, Grammatika sovremennogo âkutskogo literaturnogo âzyka, t. I: Fonetika i morfologiâ, cz. 1: Fonetika, Moskva.

Pobrania

Opublikowane

2020-08-23

Jak cytować

Stachowski, M. . (2020) „Edward Piekarski (1858–1934) i jego Słownik jakucki (1907–1930)”, LingVaria, 15(2(30), s. 257–269. doi: 10.12797/LV.15.2020.30.19.

Numer

Dział

Z przeszłości językoznawstwa