Tom 15 Nr 1(29) (2020)

					Pokaż Tom 15 Nr 1(29) (2020)
Opublikowane: 2020-05-20

Zagadnienia ogólne

 • Wieloaspektowość pojęcia konceptualizacja w gramatyce Ronalda Langackera (spojrzenie z perspektywy użytkownika terminologii kognitywnej)

  Krystyna Waszakowa
  9-30
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.01
 • Metafory konceptualne: fenomeny umysłu czy konstrukty kognitywistyczne? Cz. II

  Aleksander Kiklewicz
  31-46
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.02
 • O (nie)widoczności prowadzącego spotkanie ze świadkiem historii – wstępna typologia ról inicjujących wywiady narracyjne

  Beata Duda, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Bernadetta Ciesek-Ślizowska
  47-58
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.03
 • Współ-powiedzenie… O funkcji wielokropka w języku ogólnym i w poezji Bolesława Leśmiana

  Joanna Zaucha
  59-71
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.04

Polszczyzna współczesna

 • Formacje z sufiksem -s typu normals, terytorials, totals

  Mirosława Mycawka
  75-87
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.05
 • O znaczeniu przymiotnika nieszczęsny we współczesnej polszczyźnie

  Mariola Wołk
  89-101
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.06
 • Funkcje wyrazów o postaci jak by w nieoficjalnych i oficjalnych wypowiedziach mówionych. Na podstawie badań korpusowyh

  Anna Majewska-Tworek, Monika Zaśko-Zielińska
  103-117
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.07

Polszczyzna historyczna

 • Glosy jako integralny składnik średniowiecznego tekstu W poszukiwaniu adekwatnych procedur badawczych

  Dorota Maslej, Tomasz Mika
  121-133
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.08
 • Problemy opisu staropolskiej derywacji czasownikowej

  Aleksandra Janowska
  135-144
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.09

Dialektologia

 • Warianty morfologiczne czasownika "być" w mowie mieszkańców Spisza na podstawie danych korpusowych

  Helena Grochola-Szczepanek
  147-162
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.10
 • Cechy dialektyczne "Szczytu dusznego" z 1528 r. (modlitewnik Olbrachta Gasztołda)

  Marek Osiewicz
  163-175
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.11

Etnolingwistyka

 • Wariancje semantyczne pojęcia "kołtuna" w wybranych tekstach kultury polskiej i litewskiej

  Zofia Sawaniewska-Mochowa, Małgorzata Kasner
  179-198
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.12

Słowiańszczyzna

 • Identyfikacja tematów na *-(j)ū w materiale polskim i słowiańskim

  Paweł Janczulewicz
  201-212
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.13

Z zagadnień bilingwizmu

 • Interactionist Interpretation of the Communicative Competence of a Bilingual Child with Dyslexia

  Rafał Młyński
  215-225
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.14

Etymologia

 • Z etymologii łemkowskich. Cz. V

  Adam Fałowski, Wiktoria Hojsak
  229-249
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.15
 • Dlaczego Bałtowie i Słowianie liczyli pokrewieństwo w kolanach, czyli o etymologii słow. kolěno ‘kolano; ród’ i lit. kẽlis ‘kolano; ród’

  Norbert Ostrowski
  251-264
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.16

Terminologia

 • U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. W kierunku badań anagnostycznych

  Ewa Horyń, Marceli Olma, Mirosław Michalik
  267-281
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.29.17