Tom 11 Nr 21 (2016)

					Pokaż Tom 11 Nr 21 (2016)
Opublikowane: 2016-04-02

Wstęp

 • Wspomnienie o profesorze Witoldzie Mańczaku (1924–2016)

  Anna Bochnakowa
  7-10
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.01

Zagadnienia ogólne

 • Inskrypcja na grocie rozwadowskiej włóczni (KJ35): ik eruls czy ik erlas?

  Piotr Garbacz
  13-20
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.02
 • Postmodernizm jako czynnik zmian we współczesnym językoznawstwie w aspekcie epistemicznym, społecznym i etycznym (przy uwzględnieniu innych nauk humanistycznych) Cz. I

  Aleksander Kiklewicz
  21-34
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.03
 • Zaimki – uniwersalny system referencji

  Zuzanna Topolińska
  35-41
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.04

Polszczyzna współczesna

 • Słowniki przed sądem Wykorzystanie dzieł leksykograficznych w orzeczeniach sądowych

  Anna Czelakowska, Emilia Kubicka, Maja Klubińska
  45-64
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.05
 • O liczyć się z każdym groszem w kontekście problemu wyróżniania jednostek leksykalnych

  Iwona Kosek, Sebastian Przybyszewski
  65-72
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.06
 • Frekwencja a przemiany współczesnej normy wymawianiowej (w świetle dyskusji na temat NRSF Witolda Mańczaka)

  Halina Kurek
  73-81
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.07
 • Jednostki apelatywne W poszukiwaniu wyróżnika

  Joanna Zaucha
  83-96
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.08

Polszczyzna historyczna

 • Polskie leksemy o rdzeniu nędz-/nud-

  Zuzanna Krótki
  99-109
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.09
 • „Malowanie słowem” – o stylu sprawozdań Henryka Sienkiewicza z wystaw malarskich

  Magdalena Pietrzak
  111-122
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.10
 • Nieliterackie źródła do dziejów słownictwa polskiego (do XVIII w.) Cz. I

  Aleksander Zajda
  123-138
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.11

Leksykografia

 • O etymologicznym słowniku języków romańskich (Dictionnaire Étymologique Roman, DÉRom)

  Przemysław Dębowiak
  141-149
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.12
 • DIctionnaire Synchronique des FAmilles dérivationnelles de mots français (DISFA) jako faza ewolucji słowotwórstwa gniazdowego

  Wanda Fijałkowska
  151-161
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.13

Bilingwizm

 • Wielojęzyczność społeczności dawnych portugalskich kolonii w Afryce

  Barbara Hlibowicka-Węglarz
  165-176
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.14
 • Socjolingwistyczny status surżyka

  Pawło Lewczuk
  177-189
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.15
 • Badanie polszczyzny odziedziczonej (na przykładzie bilingwizmu polsko-niemieckiego)

  Anna Żurek
  191-200
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.16

Etnolingwistyka

 • Przysłowie Diabeł tkwi w szczegółach we współczesnej polszczyźnie Retoryczność, mistyfikacja, stereotyp

  Sebastian Wasiuta
  203-213
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.17

Z przeszłości językoznawstwa

 • Profesor Marian Kucała – historyk języka, leksykograf i dydaktyk

  Ewa Deptuchowa
  217-224
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.18
 • Profesor Marian Kucała jako dialektolog

  Jerzy Reichan
  227-237
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.19
 • Profesor Marian Kucała – badacz i miłośnik języka polskiego

  Piotr Żmigrodzki
  239-248
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.20
 • Szkic historii lingwistyki matematycznej w Rosji i ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia maszynowego

  Roman Urban
  249-267
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.21

Debiuty naukowe

 • Wokół jednostki symbolicznej [ktoś1] dotknął [kogoś2/czegoś] (studium semantyczno-kognitywne)

  Aleksandra Domogała
  271-283
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.22