Profesor Zenon Klemensiewicz jako redaktor „Języka Polskiego”

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.18

Słowa kluczowe:

Zenon Klemensiewicz, historia polskiego językoznawstwa, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, czasopismo „Język Polski”

Abstrakt

Professor Zenon Klemensiewicz as the Editor of “Język Polski”

The paper presents the activity and achievements of Professor Zenon Klemensiewicz as the editor of the “Język Polski” journal (‘The Polish Language’), the official publication of The Society of Friends of the Polish Language (Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego). Klemensiewicz became the editor in the end of 1958, and performed his duties until his death in a plane crash, on April 2, 1969. The author identifies the most important of Klemensiewicz’s achievements at the position of the editor: the extension of the editorial board of the journal, the introduction of new authors and numerous papers representing the most recent (in the 1960s) linguistic trends, such as structural and generative linguistics, text linguistics, press discourse analysis, as well as the increase of the circulation of the journal and its importance for the Polish linguistic community as well as for other groups of its readers.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Klemensiewicz Z., 1947, Poprawność i pedagogika językowa, „Język Polski” XXVII, s. 38–46.

Klemensiewicz Z., 1963, Dopisek do: Wesołowska 1963, „Język Polski” XLIII, s. 27.

Klemensiewicz Z., 1965, Higiena językowego obcowania, „Język Polski” XLV, s. 1–8.

Kurzowa Z., 1978, Ewa Ostrowska (5 maja 1907–16 listopada 1977), „Pamiętnik Literacki” LXIX, z. 2, s. 331–335.

Majkowska R., Fiałek E. (red.), 2011, Zenon Klemensiewicz 1891–1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., Kraków.

Pisarek W., 1979, Językoznawcze dziedzictwo Zenona Klemensiewicza, „Język Polski” LIX, s. 321–329.

Pisarek W., 2009, Zenon Klemensiewicz – w czterdziestolecie śmierci, „LingVaria” nr 2 (8), s. 179–199.

Pisarkowa K., 1972, Zenon Klemensiewicz (1891–1969). Materiały i szkice do portretu, „Pamiętnik Literacki” LXIII, z. 3, s. 184–206.

Pisarkowa K., Kałkowska A., 1982, Bibliografia prac Z. Klemensiewicza, wydanych w latach 1922–1976, [w:] Z. Klemensiewicz, Składnia, stylistyka, pedagogika językowa. Wybór prac, red. A. Kałkowska, Warszawa, s. 861–887.

Skarżyński M., Smułkowa E. (oprac.), 2018, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa III. Korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej 1925–1958, cz. 2: 1946–1958, „Biblioteka LingVariów”, t. 26, Kraków.

Urbańczyk S., 1999, Z miłości do wiedzy. Wspomnienia, oprac. A. Gorzkowski, Kraków.

Wesołowska D., 1963, Język fantastyczny w utworach Stanisława Lema, „Język Polski” XLIII, s. 13–27.

Zeszyt jubileuszowy: Język Polski. Zeszyt jubileuszowy. Bibliografia zawartości roczników 1–50, Kraków 1971.

Żmigrodzki P., 2013, Ludzie „Języka Polskiego”, „Język Polski” XCIII, s. 2–9.

Żmigrodzki P., 2018, Profesor Walery Pisarek i język polski, „Język Polski” XCVIII, z. 1, s. 113–119, [on-line:] http://dx.doi.org/10.31286/JP.98.1.9.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-29

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2019) „Profesor Zenon Klemensiewicz jako redaktor «Języka Polskiego»”, LingVaria, 14(28), s. 265–276. doi: 10.12797/LV.14.2019.28.18.

Numer

Dział

Przypomnienia